Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2901 - Mã HS 29011000: Hóa chất: N-Pentane 95%, công thức HH: C5H12, dùng trong công nghiệp, 125kg/Drum, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất npen/ hs code hóa chất n)
- Mã HS 29011000: Gas Lạnh R600a (6, 5Kg/ Bình) là môi chất dùng làm lạnh cho tủ lạnh. thành phần: (Isobutane, Cas 75-28-5, >99. 50%), không chứa chất HCFC, Loại bình dùng 1 lần; NSX: QINGDAO SHINGCHEN, mới100%... (mã hs gas lạnh r600a/ hs code gas lạnh r60)
- Mã HS 29011000: Hóa chất N-Hexane (137KG/thùng)... (mã hs hóa chất nhexa/ hs code hóa chất nh)
- Mã HS 29011000: Chất tẩy rửa khuôn Mold Clean 550, 550ml/ chai, mã 515355. Mới 100%... (mã hs chất tẩy rửa kh/ hs code chất tẩy rửa)
- Mã HS 29011000: Aqua Solvent GF hỗn hợp hydrocacbon no mạch hở tinh khiết (C10-C13), dung để tẩy rửa linh kiện kim loại, đóng phi 200 lít. Mới 100%... (mã hs aqua solvent gf/ hs code aqua solvent)
- Mã HS 29011000: Dung môi HEXANE... (mã hs dung môi hexane/ hs code dung môi hex)
- Mã HS 29012910: Khí Acetylen ùng cho thiết bị máy móc trong nhà xưởng. Hàng mới 100%... (mã hs khí acetylen ùn/ hs code khí acetylen)
- Mã HS 29012910: Khí Acetylene tinh khiết (C2H2) 99, 6%, CAS: 74-86-2, đóng trong bình thép 40L hình trụ, trọng lượng 5 kg/bình, dùng cho máy và thiết bị phân tích, mới 100%,... (mã hs khí acetylene t/ hs code khí acetylen)
- Mã HS 29012910: Khí Acetylene/C2H2 (40L)... (mã hs khí acetylene/c/ hs code khí acetylen)
- Mã HS 29012910: Khí Acetylen chứa trong chai 41 lít... (mã hs khí acetylen ch/ hs code khí acetylen)
- Mã HS 29012910: Chai khí ACETYLENE A-40 FILLING-905026... (mã hs chai khí acetyl/ hs code chai khí ace)
- Mã HS 29012910: Khí C2H2 chứa trong chai 40L/6. 5 kg, hàng mới 100%... (mã hs khí c2h2 chứa t/ hs code khí c2h2 chứ)
- Mã HS 29012910: Khí Acetylen 98. 5% (C2H2) (đóng gói 40L/bình). Hàng mới 100%... (mã hs khí acetylen 98/ hs code khí acetylen)
- Mã HS 29012910: Khí C2H2. Hàng mới 100%... (mã hs khí c2h2 hàng/ hs code khí c2h2 hà)
- Mã HS 29012910: Khí ACETYLENE A-40, hàng mới 100% dùng cho ngành hàng hải... (mã hs khí acetylene a/ hs code khí acetylen)
- Mã HS 29012910: Khí Axetylen (NW 6 kg; GW 54 kg)... (mã hs khí axetylen n/ hs code khí axetylen)
- Mã HS 29012910: SUP- C2H2 chai 41L/20B. Hàng mới 100%... (mã hs sup c2h2 chai/ hs code sup c2h2 ch)
- Mã HS 29012910: Khí Acetylen (Acetylene-C2H2). Loại 6kg/chai... (mã hs khí acetylen a/ hs code khí acetylen)
- Mã HS 29012910: Khí Acetylene 98% (C2H2) (Theo PO: SOC/Q2019-12-30), hàng mới 100%... (mã hs khí acetylene 9/ hs code khí acetylen)
- Mã HS 29012910: Khí Acetylen. Loại 54kg/chai (GW)i... (mã hs khí acetylenlo/ hs code khí acetylen)
- Mã HS 29012910: Acetylene (C2H2) loại chai 41L, hàng mới 100%... (mã hs acetylene c2h2/ hs code acetylene c)
- Mã HS 29012910: Khí Acetylen (Chi tiết P25(kg/cm2), chai 3m3, 41 lít)... (mã hs khí acetylen c/ hs code khí acetylen)
- Mã HS 29012910: Khí acetylen (NW 6 kg/chai)... (mã hs khí acetylen n/ hs code khí acetylen)
- Mã HS 29012910: Khí axetylen... (mã hs khí axetylen/ hs code khí axetylen)
- Mã HS 29012910: Khí Acetylen. Loại 54kg/chai (GW)... (mã hs khí acetylen l/ hs code khí acetylen)
- Mã HS 29012910: Khí C2H2 (Axetylen); hàng mới 100%... (mã hs khí c2h2 axety/ hs code khí c2h2 ax)
- Mã HS 29012990: Dung môi tẩy dầu SC-SC 960 (Thành phần: Medium aliphatic pet solvent: 81 %; Heavy aromatic pet solvent: 19%)... (mã hs dung môi tẩy dầ/ hs code dung môi tẩy)
- Mã HS 29012990: Chất chống bám dính dạng bột, làm phụ gia cho sản xuất hạt nhựa, mã hàng DC30M(1-alkenes (C28-60)maleic anhydride copolymer, 1-alkenes(C28-60), Maleic anhydride. CAS: 68475-62-7, 64743-02-8, 108-31-6... (mã hs chất chống bám/ hs code chất chống b)
- Mã HS 29012990: Hydrocarbon mạch hở dùng trong nhiều ngành công nghiệp (Trừ ngành công nghiệp thực phẩm)- Ritacane IH (Tên hóa học: Isohexadecane; Cas No: 60908-77-2)... (mã hs hydrocarbon mạc/ hs code hydrocarbon)