Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2816 - Mã HS 28161000: MAGNESIUM HYDROXIDE USP41 (dược chất sản xuất thuốc tân dược) lô MGHO3I105- MGHO3I113 nsx T09/2019 hd T08/2024, 20kgs/bao, hàng mới 100%... (mã hs magnesium hydro/ hs code magnesium hy)
- Mã HS 28161000: Magiesium hydroxit- Mg(OH)2- NL phục vụ sản xuất chất ổn định nhiệt trong ngành nhựa, CAS: 1309-42-8.... (mã hs magiesium hydro/ hs code magiesium hy)
2817 - Mã HS 28170010: OXIDO DE ZINC MAXIMO 720 (ZINC OXIDE MAXIMUM 720, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu số 358-11/12-CN/17 theo thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 5 năm 2012), 25 kg/ bao... (mã hs oxido de zinc m/ hs code oxido de zin)
- Mã HS 28170010: ZINC OXIDE ZNO>90% (THÀNH PHẦN HÓA GỒM: ZNO, PB, FE, CU, F, SB)- BỘT KẼM DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ, HÀNG MỚI 100%... (mã hs zinc oxide zno/ hs code zinc oxide z)
- Mã HS 28170010: ZINC OXIDE 99. 8 PCT(Tên thương mại: Kẽm Oxit), công thức hóa học: ZnO, mã CAS: 1314-13-2; là hóa chất dùng trong ngành hóa chất xử lý bề mặt gốm xứ, hàng đóng đồng nhất 25kg/bao. Hàng mới 100%.... (mã hs zinc oxide 998/ hs code zinc oxide 9)
- Mã HS 28170010: ZINC OXIDE KS-2 POWDER TYPE (99. 4% là ZnO), phụ gia dùng trong công nghệ sản xuất sơn, 20kg/bao, mới 100%.... (mã hs zinc oxide ks2/ hs code zinc oxide k)
- Mã HS 28170010: Chất xúc tác (kẽm oxit)- AZO ZINC OXIDE (mã CAS: 1314-13-2, công thức hóa học: ZNO)... (mã hs chất xúc tác k/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 28170010: Kẽm oxit dạng bột (hàm lượng ZnO trên 95% tính theo khối lượng), hợp chất làm ổn định cao su và nhựa, 20kg/bao... (mã hs kẽm oxit dạng b/ hs code kẽm oxit dạn)
- Mã HS 28170010: Oxit kẽm hoạt tính (Meta-Z L40) (ACTIVATED ZINC OXIDE)... (mã hs oxit kẽm hoạt t/ hs code oxit kẽm hoạ)
- Mã HS 28170010: Oxit Kẻm dùng trong sx cao su: ZINC OXIDE 99. 7% MIN. (Mã CAS: 1314-13-2. CTHH: ZnO).... (mã hs oxit kẻm dùng t/ hs code oxit kẻm dùn)
- Mã HS 28170010: Bột kẽm oxit ZNO/C30 (ZINC OXIDE C-30)... (mã hs bột kẽm oxit zn/ hs code bột kẽm oxit)
- Mã HS 28170010: Kẽm oxit ACTIVE ZINC OXIDE CS-40 dùng để kết hợp với các hóa chất khác tạo thành đế giày. Mã CAS: 1314-13-2... (mã hs kẽm oxit active/ hs code kẽm oxit act)
- Mã HS 28170010: Bột kẽm nguyên liệu dùng trong nghành công nghiệp(Zinc oxide Zno-C+. Mã cas1314-13-2 Công thức hóa học ZnO. )Hàng mới 100%... (mã hs bột kẽm nguyên/ hs code bột kẽm nguy)
- Mã HS 28170010: Nguyên liệu sản xuất, Oxít kẽm (Zinc Oxide (ZnO) Grade A 99. 5%, dùng trong sản xuất sản phẩm cao su... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 28170010: Kẽm Oxit 29-RV14 dạng bột dùng để sản xuất linh kiện cao su xe máy(thông báo 449). Hàng mới 100%... (mã hs kẽm oxit 29rv1/ hs code kẽm oxit 29)
- Mã HS 28170010: Kẽm Oxit 99. 8% (Zinc Oxide White Seal, CAS no. 1314-13-2) (nguyên liệu sử dụng trong ngành sơn, cao su), mới 100%... (mã hs kẽm oxit 998%/ hs code kẽm oxit 99)
- Mã HS 28170010: Bột kẽm oxit: thành phần hóa học ZnO: 99. 62%, dùng để sx men gạch trong ngành công nghiệp gốm sứ. 50 KG/ bao. Mới 100%... (mã hs bột kẽm oxit t/ hs code bột kẽm oxit)
- Mã HS 28170010: Chất phụ gia ZNO-80HE/F120, TP (Zinc oxide(1314-13-2), N-(2, 4, 5-trichlorophenyl)acetamide(23627-24-9)) là nguyên liệu dùng trong sản xuất gia công đế giầy, dép... (mã hs chất phụ gia zn/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 28170010: Kẽm oxit, thành phần: Zinc Oxide 99. 5%, (20 kg/ bao), Zinc oxide 20KG, CASTING-096... (mã hs kẽm oxit thành/ hs code kẽm oxit th)
- Mã HS 28170010: Oxít kẽm ZnO (tên thương mại: zinc oxide #2)... (mã hs oxít kẽm zno t/ hs code oxít kẽm zno)
- Mã HS 28170010: Bột kẽm Oxit(AZO-805)... (mã hs bột kẽm oxitaz/ hs code bột kẽm oxit)
- Mã HS 28170010: Kẽm oxit (ACTIVE ZINC OXIDE NC236). Nhãn hiệu: GLOBAL; 25kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe.... (mã hs kẽm oxit activ/ hs code kẽm oxit ac)
- Mã HS 28170010: Oxit kẽm các loại (dùng để sản xuất gia công vật tư ngành giầy)... (mã hs oxit kẽm các lo/ hs code oxit kẽm các)
- Mã HS 28170010: Ôxít kẽm # 805 (ZnO)... (mã hs ôxít kẽm # 805/ hs code ôxít kẽm # 8)
- Mã HS 28170010: Oxit kẽm (zno)... (mã hs oxit kẽm zno/ hs code oxit kẽm zn)
- Mã HS 28170010: Hóa chất- oxit kẽm_ ZnO_ CAS 1314-13-2... (mã hs hóa chất oxit/ hs code hóa chất ox)
- Mã HS 28170010: Kẽm oxit (chất phụ gia ZINC OXIDE TK-2000 (ZnO), dạng bột TKN: 102977600720M1... (mã hs kẽm oxit chất/ hs code kẽm oxit ch)
- Mã HS 28170010: Zinc Oxide (ZnO)- Dạng bột, dùng trong lĩnh vực công nghiệp, bao 25kg, Hàng mới 100%... (mã hs zinc oxide zno/ hs code zinc oxide)
- Mã HS 28170010: Oxit kẽm (Chất làm nở xốp)... (mã hs oxit kẽm chất/ hs code oxit kẽm ch)
- Mã HS 28170010: Oxit kẽm các loại (dùng để sản xuất gia công vật tư ngành giầy)... (mã hs oxit kẽm các lo/ hs code oxit kẽm các)
- Mã HS 28170010: Bột oxít kẽm KS-1 (99. 8%)... (mã hs bột oxít kẽm ks/ hs code bột oxít kẽm)
- Mã HS 28170010: Bột nhẹ ZINC OXIDE NATURAL ZNO-80HE/F120 ((CAS: 1314-13-2), dùng trong gia công sản xuất giầy)... (mã hs bột nhẹ zinc ox/ hs code bột nhẹ zinc)
- Mã HS 28170010: ZNO-80 Kẽm Oxit đã điều chế... (mã hs zno80 kẽm oxit/ hs code zno80 kẽm o)
- Mã HS 28170010: Chất độn (Zinc Oxide)... (mã hs chất độn zinc/ hs code chất độn zi)
- Mã HS 28170010: Bột kẽm oxit ZNO/C30... (mã hs bột kẽm oxit zn/ hs code bột kẽm oxit)
- Mã HS 28170010: Zim cụm hoạt tính ZNO... (mã hs zim cụm hoạt tí/ hs code zim cụm hoạt)