Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2524 - Mã HS 25249000: Amiang trắng (Chrysotile Asbestos Fiber) loại A-5-70, công thức hóa học: 3MgO. 2SiO2. 2H2O, 50Kg/Bao, hàng mới 100%. hàng không thuộc danh mục cấm, không chứa amphibol, số CAS: 12001-29-5.... (mã hs amiang trắng c/ hs code amiang trắng)
- Mã HS 25249000: Sợi Chrysotile Feber White ASBESTOS(Amiang) 3MgO. 2SiO2. 2H2O B5-75 hàng mới 100% do trung quốc sản xuất đóng bao 50kg/bao... (mã hs sợi chrysotile/ hs code sợi chrysoti)
2525 - Mã HS 25251000: Mica thô THS-1 (sericite type pottery takehara touseki) dùng làm nguyên liệu sản xuất đồ gốm... (mã hs mica thô ths1/ hs code mica thô ths)
- Mã HS 25251000: Mica thô (Dạng vẩy)- MICA C7 dùng trong công nghiệp sản xuất sơn, Hàng mới 100%... (mã hs mica thô dạng/ hs code mica thô dạ)
- Mã HS 25251000: Mica (Phiếm vân mẫu)... (mã hs mica phiếm vân/ hs code mica phiếm)
- Mã HS 25251000: Mica 20 mesh theo hợp đồng số HTD-NMR/191009 ngày 9/10/2019... (mã hs mica 20 mesh th/ hs code mica 20 mesh)
- Mã HS 25252000: Bột mica để sản xuất ruột banh- Mica powder (mã CAS: 12001-26-2, công thức hóa học: AL2K206Si)... (mã hs bột mica để sản/ hs code bột mica để)
- Mã HS 25252000: Nguyên liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm, Bột mica- Sericite DNN-2SH, Lot no: 91016, HSD: 20/12/2020, mới 100%... (mã hs nguyên liệu dùn/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 25252000: Bột mica, có nhiều công dụng, bột, màu vàng nâu. (BO-SUZORITE MICA 200 HK-50LB-PSW) (NLSX Sơn)- Áp theo mặt hàng tương tự 366/PTPLMN-NV (13. 03. 2009)... (mã hs bột mica có nh/ hs code bột mica có)
- Mã HS 25252000: Bột mica VP-35 MICA Mica Powder hàng mới chưa giám định... (mã hs bột mica vp35/ hs code bột mica vp)
- Mã HS 25252000: Chất gia cường dạng bột chế phẩm từ silicate, làm phụ gia cho sản xuất hạt nhựa(Thành phần và mã CAS: Mica > 99%. -12001-26-2, Quartz <1%- 14808-60-7(BHT MICA 200-D)... (mã hs chất gia cường/ hs code chất gia cườ)
- Mã HS 25252000: Nguyên liệu sản xuất sơn: Bột mica trắng (Muscovite) MICA 30, thành phần: Potassium, aluminium, silicate (F134) (mới 100%)... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 25252000: Bột mica. (MICRO MICA W1-KN) (NLSX Sơn)-CT: 366/PTPLMN-NV (13. 03. 2009)... (mã hs bột mica micr/ hs code bột mica m)
- Mã HS 25253000: Phế liệu Mica (Phế liệu dạng vụn mảnh loại thải trong quá trình sản xuất, tỉ lệ tạp chất còn lẫn không quá 5% khối lượng)... (mã hs phế liệu mica/ hs code phế liệu mic)
- Mã HS 25253000: Mica phế liệu... (mã hs mica phế liệu/ hs code mica phế liệ)
- Mã HS 25253000: Mica phế liệu... (mã hs mica phế liệu/ hs code mica phế liệ)
- Mã HS 25253000: Mika phế thải (Tỉ lệ vật liệu không phải là mika còn lẫn trong mika phế liệu không quá 5% khối lượng)... (mã hs mika phế thải/ hs code mika phế thả)
2526 - Mã HS 25261000: Hạt TALC MASTERBATCH- TALC 715 (MAGNESIUM SILICATE HYDRATE), chưa nghiền, kích cỡ 3mm, dùng trong công nghiệp sản xuất nhựa, hàng mới 100%.... (mã hs hạt talc master/ hs code hạt talc mas)
- Mã HS 25262010: Bột Talc(Mg3[Si4O10(OH)2]) giúp tăng độ cứng cho nhựa. Dùng trong ngành công nghiệp sản xuất hạt nhựa. Hàng mới 100%. Quy cách đóng 15 kgs/bao... (mã hs bột talcmg3[si/ hs code bột talcmg3)
- Mã HS 25262010: Bột Talc AHO30, phụ gia dùng trong công nghệ sản xuất sơn, CAS NO: 14807-96-6, 25Kg/bao. Nhà sản xuất LIAONING AIHAI TALC. mới 100%... (mã hs bột talc aho30/ hs code bột talc aho)
- Mã HS 25262010: Bột Talc PT20 (F. O. C), phụ gia dùng trong công nghệ sản xuất sơn, CAS NO: 14807-96-6, 25Kg/bao. Nhà sản xuất LIAONING AIHAI TALC. mới 100%... (mã hs bột talc pt20/ hs code bột talc pt2)
- Mã HS 25262010: Bột Talc AH51105(F. O. C), phụ gia dùng trong công nghệ sản xuất sơn, CAS NO: 14807-96-6, 15Kg/bao. Nhà sản xuất LIAONING AIHAI TALC. mới 100%... (mã hs bột talc ah5110/ hs code bột talc ah5)
- Mã HS 25262010: Bột Talc AHCP250 (F. O. C), phụ gia dùng trong công nghệ sản xuất sơn, CAS NO: 14807-96-6, 15Kg/bao. Nhà sản xuất LIAONING AIHAI TALC. mới 100%... (mã hs bột talc ahcp25/ hs code bột talc ahc)
- Mã HS 25262010: Bột Talc AHO15, phụ gia dùng trong công nghệ sản xuất sơn, CAS NO: 14807-96-6, 20Kg/bao. Nhà sản xuất LIAONING AIHAI TALC. mới 100%... (mã hs bột talc aho15/ hs code bột talc aho)
- Mã HS 25262010: Bột talc- TALC POWDER AH-2500... (mã hs bột talc talc/ hs code bột talc ta)
- Mã HS 25262010: BỘT TALC POWDER AH030 NGUYÊN LIỆU DÙNG SẢN XUẤT SƠN (CAS: 14807-96-6 KHÔNG THUỘC DANH MỤC KBHC) HÀNG MỚI 100%... (mã hs bột talc powder/ hs code bột talc pow)
- Mã HS 25262010: Bột Talc đen BRM-C (Độ ẩm < 10%, đóng trong bao khoảng 50kgs, dùng trong sản xuất gạch Ceramis). Hàng mới: 100%... (mã hs bột talc đen br/ hs code bột talc đen)
- Mã HS 25262010: Talcum powder-talc powder yc-666b giúp việc tạo màu sản phẩm không bị lệch với màu chuẩn, mã Cas: 14807-96-6, 25 kg/bao, mới 100%... (mã hs talcum powdert/ hs code talcum powde)
- Mã HS 25262010: BỘT TAN PLUSTALC H15- DÙNG TRONG SẢN XUẤT SƠN (mã CAS 14807-96-6)- HÀNG MỚI 100%... (mã hs bột tan plustal/ hs code bột tan plus)
- Mã HS 25262010: Chất xúc tác, thành phần: Natri silicate và Bột talc, số CAS: 6834-92-0, sử dụng làm phụ gia trong quá trình sản xuất đế giày, kết quả PTPL số: 601/TB-KĐ1... (mã hs chất xúc tác t/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 25262010: Chất phụ gia cao su HIGHTORRON (chứa: Hydrated Magnesium Silicate, công thức: 3MgO 4SiO2 H2O, dạng bột Talc, dùng cho sản xuất vỏ bọc dây điện)... (mã hs chất phụ gia ca/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 25262010: Chất làm trương nở mosse xốp dạng bột (LH-868A) (Talc Powder LH-868A: magnesium silicate hydroxide, soapstone, steatite)... (mã hs chất làm trương/ hs code chất làm trư)
- Mã HS 25262010: Bột Talc PT05, phụ gia dùng trong công nghệ sản xuất sơn, CAS NO: 14807-96-6, 15Kg/bao. Nhà sản xuất LIAONING AIHAI TALC. mới 100%... (mã hs bột talc pt05/ hs code bột talc pt0)
- Mã HS 25262010: Bột Talc KS-850 nguyên liệu dùng sản xuất sơn (CAS: 14807-96-6 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs bột talc ks850/ hs code bột talc ks)
- Mã HS 25262010: Bột Talc GT-3000 nguyên liệu dùng sản xuất sơn (CAS: 14807-96-6 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs bột talc gt300/ hs code bột talc gt)
- Mã HS 25262010: Bột Talc KS-1250 nguyên liệu dùng sản xuất sơn (CAS: 14807-96-6 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs bột talc ks125/ hs code bột talc ks)
- Mã HS 25262010: Bột Talc KS-3000 nguyên liệu dùng sản xuất sơn (CAS: 14807-96-6 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs bột talc ks300/ hs code bột talc ks)
- Mã HS 25262010: Phấn hoạt thạch (dùng để sản xuất gia công vật tư ngành giầy)... (mã hs phấn hoạt thạch/ hs code phấn hoạt th)
- Mã HS 25262010: Bột TALC dùng độn trong sơn để giảm khối lượng sử dụng của TiO2 (TALC POWDERSD-9245). Hàng mới 100%, hàng mẫu không thanh toán... (mã hs bột talc dùng đ/ hs code bột talc dùn)
- Mã HS 25262010: Bột lọc dầu Act Power No. 50 (dùng trong máy lọc dầu), thành phần: Cellulose, CAS no: 9004-34-6, KL: 7kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs bột lọc dầu act/ hs code bột lọc dầu)
- Mã HS 25262010: Bột lọc dầu AV Down Best (dùng trong máy lọc dầu), thành phần: Magnesium Silicate, CAS no: 1343-88-0, KL: 10kg/ bao, hàng mới 100%... (mã hs bột lọc dầu av/ hs code bột lọc dầu)
- Mã HS 25262010: Bột Talc tự nhiên RB-510 (CAS: 14807-96-6), dùng trong sản xuất đế giầy làm tăng độ bền của đế giầy, hàng mới 100%... (mã hs bột talc tự nhi/ hs code bột talc tự)
- Mã HS 25262010: Bột Talcum powder RB-510 (SiO2. MgO; CAS 14807-96-6, hóa chất dùng trong sản xuất xốp EVA)... (mã hs bột talcum powd/ hs code bột talcum p)
- Mã HS 25262010: Bột Talc 25Kg/bao-TALCUM POWDER (#35/EX-300). Hàng mới 100%... (mã hs bột talc 25kg/b/ hs code bột talc 25k)
- Mã HS 25262010: BỘT TALC HT-4000 (3MgO. 4SiO2. H2O) LÀM CHẤT CHỐNG DÍNH DÙNG TRONG SẢN XUẤT CAO SU(CAS: 14807-96-6). HÀNG MỚI 100%... (mã hs bột talc ht400/ hs code bột talc ht)
- Mã HS 25262010: Dung dịch bột đá và phẩm màu vàng, dùng để sửa mặt ván gỗ, 17kg/ bao, mới 100%... (mã hs dung dịch bột đ/ hs code dung dịch bộ)
- Mã HS 25262010: Chất phụ gia TALC PG600 dùng sản xuất sơn (Magnesium Silicate Hydroxide 3MgO. 4O2Si. H2O). Hàng mới 100%.... (mã hs chất phụ gia ta/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 25262010: Bột Talc PT08, phụ gia dùng trong công nghệ sản xuất sơn, CAS NO: 14807-96-6, 15Kg/bao. hàng mới 100%... (mã hs bột talc pt08/ hs code bột talc pt0)
- Mã HS 25262010: Bột Talc AH51220, phụ gia dùng trong công nghệ sản xuất sơn, CAS NO: 14807-96-6, 25Kg/bao. hàng mới 100%... (mã hs bột talc ah5122/ hs code bột talc ah5)
- Mã HS 25262010: Bột talc TALC MISTRON-VAPOR... (mã hs bột talc talc m/ hs code bột talc tal)
- Mã HS 25262010: TALC POWDER (Bột đá Talc)- SX SƠN... (mã hs talc powder bộ/ hs code talc powder)
- Mã HS 25262010: Bột talc TALC S-1 (SHOKUTEN) 20KG (Công thức: 3MgO-4SiO2-H20)... (mã hs bột talc talc s/ hs code bột talc tal)
- Mã HS 25262010: Bột Talc/ TALCUM TA-900 (Quá hạn GĐ: 6469/TB-TCHQ ngày 03/06/2014)... (mã hs bột talc/ talcu/ hs code bột talc/ ta)
- Mã HS 25262010: Chất độn cao su (TALCUM POWDER DD-1250H)... (mã hs chất độn cao su/ hs code chất độn cao)
- Mã HS 25262010: Bột Talc-PIGMENT P-TALC(20kg/gói)(Hàng không thuộc nghị định 113)... (mã hs bột talcpigmen/ hs code bột talcpig)
- Mã HS 25262010: Bột Talc nguyên liệu dùng trong sản xuất sơn và CN chế biến gỗ (Talc Powder MT-96-1250 Mesh) (CAS: 66402-68-4 không thuộc danh mục KBHC) mới 100%... (mã hs bột talc nguyên/ hs code bột talc ngu)
- Mã HS 25262010: TALC (LUZENAC 00) (tá dược sản xuất thuốc) batch no. L634770 nsx 22/08/2019 hd 21/08/2022, L640043 nsx 03/10/2019 hd 02/10/2022 hàng mới 100%... (mã hs talc luzenac 0/ hs code talc luzena)
- Mã HS 25262010: Bột tan High Micron (hỗn hợp magie silicate, chất màu và phụ gia)... (mã hs bột tan high mi/ hs code bột tan high)
- Mã HS 25262010: Bột TALC 81% min (phụ gia nhựa, cao su, sơn)- Hàng mới 100%... (mã hs bột talc 81% mi/ hs code bột talc 81%)
- Mã HS 25262010: Bột Talc dùng sản xuất sơn-TALC ISSA-400. Số CAS 14807-96-6... (mã hs bột talc dùng s/ hs code bột talc dùn)
- Mã HS 25262010: Osmanthus Brand Talc Powder- Bột Talc (nguyên liệu dùng sản xuất mỹ phẩm), chờ kết quả giám định tk số: 103020393123/A12... (mã hs osmanthus brand/ hs code osmanthus br)
- Mã HS 25262010: Bột talc/ TALC POWDER (đã kiểm tại tờ khai: 102857485141, ngày 07/09/2019)... (mã hs bột talc/ talc/ hs code bột talc/ ta)
- Mã HS 25262010: Bột talc (TALC POWDER PV30) (NLSX Sơn) Áp theo mặt hàng tương tự CT: 101/PTPLHCM-NV (14/01/2011)... (mã hs bột talc talc/ hs code bột talc ta)
- Mã HS 25262010: Bột Talc: Talc Powder TL-3 (Mã hàng: 6T243) Dùng để sản xuất sơn... (mã hs bột talc talc/ hs code bột talc ta)
- Mã HS 25262010: Chất phụ gia dạng bột, HIGH TORON, (Bột Talc, 3MgO. 4O2Si. H2O, CAS NO: 14807-96-6), mới 100%... (mã hs chất phụ gia dạ/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 25262010: Bột Talc Power, công thức hóa học: Mg3Si4O10(OH)2... (mã hs bột talc power/ hs code bột talc pow)
- Mã HS 25262010: Bột TALC LH-IP880 (nguyên liệu dùng sản xuất đế giày)-Hàng mới 100%... (mã hs bột talc lhip8/ hs code bột talc lh)
- Mã HS 25262010: Chất phụ gia tổng hợp- Additive- TALC POWDER RB-510 (Hàng mới, dùng trong ngành giày)... (mã hs chất phụ gia tổ/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 25262010: Bột Talc, (MISTRON VAPOR), (Talc (Hydrated Magnesium silicate)) (8116ND), Mg3Si4O10(OH)2, ptpl ở tk 102729904320 ngày 01/07/2019... (mã hs bột talc mist/ hs code bột talc m)
- Mã HS 25262010: Bột Talc (dùng để sản xuất đế giày) (BHS-808A TALC POWDER)... (mã hs bột talc dùng/ hs code bột talc dù)
- Mã HS 25262010: Bột Talc để tăng cơ tính, làm phụ gia cho sản xuất hạt nhựa(số CAS: 14807-96-6)(TALC FLAKE SG-A)... (mã hs bột talc để tăn/ hs code bột talc để)
- Mã HS 25262010: Chất xúc tác TALC POWER #YL-1250 (bột Talc tự nhiên), dùng trong sản xuất gia công đế giầy, hàng mới 100%... (mã hs chất xúc tác ta/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 25262010: Bột talc (chất phụ gia dùng trong quá trình sản xuất màng xốp EPE), kí hiệu: GB15342-TL90-12-A. Mới 100%... (mã hs bột talc chất/ hs code bột talc ch)
- Mã HS 25262010: Bột Talc 325 SUPREME(dùng trong sản xuất bột nhựa đúc khuôn, hàng mới 100%)... (mã hs bột talc 325 su/ hs code bột talc 325)
- Mã HS 25262010: Bột TALC(CAS 14807-96-6) làm tăng độ cứng, tăng khả năng chịu nhiệt của plastic, dùng trong sản xuất đế giày. Mới 100%... (mã hs bột talccas 14/ hs code bột talccas)
- Mã HS 25262010: TALC POWDER AHIP 2# Bột Talc (Mã hàng: 6T212) dùng để sản xuất sơn... (mã hs talc powder ahi/ hs code talc powder)
- Mã HS 25262010: Bột TALC LH-866 (TALC POWDER LH-866), hàng đóng trong bao, mỗi bao nặng 25 kg, dùng trong ngành nhựa, mới 100%... (mã hs bột talc lh866/ hs code bột talc lh)
- Mã HS 25262010: TALC, dạng bột- TAD (TALC). CAS No. 14807-96-6. (Là chất độn được thêm vào trong sản xuất chất tách khuôn). PTPL số: 1726/PTPLHCM-NV (07/10/2011). Hàng mới 100%... (mã hs talc dạng bột/ hs code talc dạng b)
- Mã HS 25262010: Chất độn TALCUM POWDER 1250H, dạng bột, dùng điều chế cao su... (mã hs chất độn talcum/ hs code chất độn tal)
- Mã HS 25262010: Chất phụ gia (bột talc) RB-510... (mã hs chất phụ gia b/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 25262010: Chất phụ gia dùng cho eva RH-100AN... (mã hs chất phụ gia dù/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 25262010: Bột Talc, dùng trong công nghiệp sản xuất nhựa, mã CAS: 14807-96-6, đóng gói 20kg/bao, mới 100%... (mã hs bột talc dùng/ hs code bột talc dù)
- Mã HS 25262010: Chất phụ gia (TALC CMS-777; tên hóa học: Talcum Powder; CTHH: SiO2 (60. 92%), Fe2O3 (0. 34%), Al2O3 (0. 27%), CaO (1. 07%), MgO (30. 37%); CAS No. : 14807-96-6)... (mã hs chất phụ gia t/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 25262010: Bột Talc, (HIGH TORON A), (Talc (Hydrated Magnesium silicate)) (8117ND), 3MgO. 4SiO2. H2O, ptpl ở tk 102729904320 ngày 01/07/2019... (mã hs bột talc high/ hs code bột talc h)
- Mã HS 25262010: Micron Talc 2050 SPW (Bột Talc làm nguyên liệu sản xuất sơn)... (mã hs micron talc 205/ hs code micron talc)
- Mã HS 25262010: Bột đá talc loại 15 kg/bao. CAS: 14807-96-6 Talcum Powder... (mã hs bột đá talc loạ/ hs code bột đá talc)
- Mã HS 25262010: Bột talc MV (làm tăng độ cứng trong lưu hóa cao su), hàng mới 100%... (mã hs bột talc mv là/ hs code bột talc mv)
- Mã HS 25262010: Bột TALC(TALC POWDER) dùng trong ngành sơn và nhựa, không dùng cho thực phẩm, CAS 14807-96-6, quy cách 25kg/bag, nsx IMERYS, mới 100%... (mã hs bột talctalc p/ hs code bột talctal)
- Mã HS 25262010: Bột talc CS-600HA, hàng mới... (mã hs bột talc cs600/ hs code bột talc cs)
- Mã HS 25262010: Bột Talc dùng trong sản xuất sơn: LC 80 PIGMENT 2001667... (mã hs bột talc dùng t/ hs code bột talc dùn)
- Mã HS 25262010: Bột Talc dùng chống dính cho ron bạc đạn Talc/ Item No. Mistron Vapor/ Item No. MISTRON VAPOR (Không tham gia trực tiếp vào quá trình sx SP)... (mã hs bột talc dùng c/ hs code bột talc dùn)
- Mã HS 25262010: Bột talc... (mã hs bột talc/ hs code bột talc)
- Mã HS 25262010: Chất xúc tác (TALC POWDER (YL-1250) (CTHH: Mg3[Si4O10](OH)2, CAS: 14807-96-6)... (mã hs chất xúc tác t/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 25262010: ORDINARY TALC POWDER 3000 HS-568, Bột Talc phụ liệu trong công nghiệp sản xuất sơn; dùng độn cho sơn; quy cách đóng gói: 20kg/bag x 100 bags; số CAS: 14807-96-6. Hàng mới 100%... (mã hs ordinary talc p/ hs code ordinary tal)
- Mã HS 25262010: VOLATILE TALC POWDER 1250 HS-268A- Bột Talc phụ liệu trong công nghiệp sản xuất sơn; dùng độn cho sơn; quy cách đóng gói: 25kg/bag x 200 bags; số CAS: 14807-96-6. Hàng mới 100%... (mã hs volatile talc p/ hs code volatile tal)
- Mã HS 25262010: Bột bôi trơn dùng dể bôi trơn (TALCUM POWER), tách khuôn và thành phẩm 1000, thành phần: SiO2 (>56%); MgO (>28%); CaO, Fe2O3, Al2O3, (20kg/bao), CAS: 14807-96-6, hàng mới 100%... (mã hs bột bôi trơn dù/ hs code bột bôi trơn)
- Mã HS 25262010: Bột Talc công nghiệp-1250 Mesh- dùng cho sản xuất sơn- PULVISTALCI ST-125B. Hàng mới 100%.... (mã hs bột talc công n/ hs code bột talc côn)
- Mã HS 25262010: Bột TALC H (SW-H) (25Kg/Bao)... (mã hs bột talc h sw/ hs code bột talc h)
- Mã HS 25262010: Bột Talc TALC POWDER HT-4100 (giám định số: 4804/TB-TCHQ ngày 29/04/2014) (NPL đã NK tại TK số: 102783688121/A12 ngày 01/08/2019)... (mã hs bột talc talc p/ hs code bột talc tal)
- Mã HS 25262010: Nguyên liệu sản xuất gạch men, bột TALC- TALC 02DG, hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 25262010: Bột Talc loại AH51210 nguyên liệu dùng trong ngành nhựa, để làm chất độn, tăng độ cứng cho nhựa, đóng gói 15kg/bao, Hàng mới 100%. CAS: Talc: 14807-96-6, Chlorite: 1318-59-8, Magnesite: 13717-00-5,... (mã hs bột talc loại a/ hs code bột talc loạ)
- Mã HS 25262010: Bột TALC SP 10 HB (Nguyên liệu sản xuất hạt phụ gia CaCO3), hàng mới 100%... (mã hs bột talc sp 10/ hs code bột talc sp)
- Mã HS 25262010: Bột đá chống dính (Bột TALC, hàng mới 100%)... (mã hs bột đá chống dí/ hs code bột đá chống)
- Mã HS 25262010: Bột đá Talc dùng trong sản xuất sơn: FINNTALC M15 (Mg3Si4O10(OH) 2), 25 KG/BAO, Mã CAS: 14807-96-6... (mã hs bột đá talc dùn/ hs code bột đá talc)
- Mã HS 25262010: Bột Talc (TALCUM POWDER (SiO2. MgO))... (mã hs bột talc talcu/ hs code bột talc ta)
- Mã HS 25262010: Bột Talc màu trắng có tác dụng chống dính trong sản xuấtt cao su... (mã hs bột talc màu tr/ hs code bột talc màu)
- Mã HS 25262010: Phấn hoạt thạch (dùng để sản xuất gia công vật tư ngành giầy)... (mã hs phấn hoạt thạch/ hs code phấn hoạt th)
- Mã HS 25262010: Bột TALC 81% MIN (phụ gia nhựa, cao su, sơn), hàng mới 100%... (mã hs bột talc 81% mi/ hs code bột talc 81%)
- Mã HS 25262010: Chất độn cao su (TALCUM POWDER DD-1250H)... (mã hs chất độn cao su/ hs code chất độn cao)
- Mã HS 25262010: Chất phụ gia (bột talc) RB-510... (mã hs chất phụ gia b/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 25262010: Chất phụ gia dùng cho eva RH-100AN... (mã hs chất phụ gia dù/ hs code chất phụ gia)
- Mã HS 25262010: Chất xúc tác (YL-1250)... (mã hs chất xúc tác y/ hs code chất xúc tác)
- Mã HS 25262010: Bột talc... (mã hs bột talc/ hs code bột talc)
- Mã HS 25262010: Bột Talc (TALCUM POWDER (SiO2. MgO))... (mã hs bột talc talcu/ hs code bột talc ta)
- Mã HS 25262010: Hợp chất công nghiệp thô dạng bột Talc M10004(ma nhê sillicat hydrat), 50 kg/ túi, dùng trong ngành cộng nghiệp sản xuất hạt nhựa, hàng mới 100%... (mã hs hợp chất công n/ hs code hợp chất côn)
- Mã HS 25262090: Quặng Stetit Mistron Monomix (20kg/ bag) dạng bột dùng kiểm soát độ bóng trong ngành nhựa và ngành sơn, mã CAS: 14807-96-6. Hàng mới 100%.... (mã hs quặng stetit mi/ hs code quặng stetit)
- Mã HS 25262090: Bột talc chất phụ gia sản xuất trong nghành giày(talc powder additives for shoe YC-666B). Mã cas14807-96-6. Công thức hóa học 3MgO. 4SiO2. H2O. Hàng mới 100%... (mã hs bột talc chất p/ hs code bột talc chấ)