Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2510 - Mã HS 25101010: Apatit chưa nghiền (Mica) đường kính 0. 25mm(nguyên liệu dùng cho khuôn đúc), hàng mới 100%... (mã hs apatit chưa ngh/ hs code apatit chưa)
- Mã HS 25101090: Rock phosphate P2O5 28% min (Phosphorous Fertilizer, đóng bao 50kg/bao, xuất xứ Ai Cập). Hàng nhập dùng làm nguyên liệu sản xuất phân bón... (mã hs rock phosphate/ hs code rock phospha)
- Mã HS 25102010: Quặng Apatit pha trộn gồm bột quặng loại 2: 22%<P2O5<28%, loại 1: P2O5>32%&1 phần quặng tuyển P2O5>32% để đạt hàm lượng P2O5>30%;Cỡ hạt<0, 25mm: 79% min. Đã qua sấy khô để độ ẩm<8%. KL+-10%... (mã hs quặng apatit ph/ hs code quặng apatit)
- Mã HS 25102090: Bột canxiCalcium stearate, 500g;1pc/ctn... (mã hs bột canxicalciu/ hs code bột canxical)
2511 - Mã HS 25111000: Bột NATURAL BARIUM SULPHATE XM-BA37, dùng để sản xuất sơn, 25kgs/bag. Hàng mới 100%... (mã hs bột natural bar/ hs code bột natural)
- Mã HS 25111000: Chất độn làm tăng độ xốp cho sơn tĩnh điện dạng bột (BARIFINE N44/97), mới 100%... (mã hs chất độn làm tă/ hs code chất độn làm)
- Mã HS 25111000: Bari Sulphate tự nhiên, nguyên liệu để sản xuất sơn, 360 bao (1bao25kg), hàng mới 100%... (mã hs bari sulphate t/ hs code bari sulphat)
- Mã HS 25111000: Bari sulfat tự nhiên, dạng bột, thành phần hóa học BaSO2: 88. 01%, dùng để sx men gạch trong ngành công nghiệp gốm sứ, 25 kg/ bao, theo kết quả ptpl số 485/TB-KDD1. Mới 100%... (mã hs bari sulfat tự/ hs code bari sulfat)
- Mã HS 25111000: Barite M 40 (Bari Sulphat tự nhiên- Hóa chất dùng trog ngành sơn) (CAS: 7727-43-7, 14808-60-7) (F. O. C)... (mã hs barite m 40 ba/ hs code barite m 40)
- Mã HS 25111000: Barite M 5. 0 (Bari Sulphat tự nhiên- Hóa chất dùng trong ngành sơn) (CAS: 7727-43-7, 14808-60-7) (F. O. C)... (mã hs barite m 50 b/ hs code barite m 50)
- Mã HS 25111000: Bari sulphat (BaSO4) tự nhiên, dạng bột, dùng làm thảm cỏ hoặc cỏ nhân tạo, model: CCG-S SS-600. Mã CAS: 7727-43-7. Mới 100%... (mã hs bari sulphat b/ hs code bari sulphat)
- Mã HS 25111000: Bari sulfat sx banh golf- L-BARIUM SULFATE... (mã hs bari sulfat sx/ hs code bari sulfat)
- Mã HS 25111000: Barium sulphat tự nhiên (Natural Barium Sulfate) nguyên liệu dùng trong sản xuất sơn (CAS: 7727-43-7 không thuộc danh mục KBHC), hàng mới 100%... (mã hs barium sulphat/ hs code barium sulph)
- Mã HS 25111000: Bari sulphat tự nhiên (bột đá) 25Kg/bag, dùng làm đế giày, dép. Hàng mới 100%- Natural Barium Sulfate B-232HJ... (mã hs bari sulphat tự/ hs code bari sulphat)
- Mã HS 25111000: Bari Sulphat dùng trong sản xuất sơn: BARIUM SULPHATE (MICROBYTES 7), BASO4 (25 KG/BAO), Mã cas: 7727-43-7... (mã hs bari sulphat dù/ hs code bari sulphat)
- Mã HS 25111000: Nguyên liệu sản xuất sơn: Chất độn barium sulphate (800MESH), 25 kg/bao (F060). CAS: 7727-43-7, Hàng mới 100%.... (mã hs nguyên liệu sản/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 25111000: Bari Sun phát tự nhiên BARIUM SULPHATE W20HB (25KG/B) dùng trong ngành sơn, mã CAS: 7727-43-7. Hàng mới 100%.... (mã hs bari sun phát t/ hs code bari sun phá)
- Mã HS 25111000: Sulphat của bari (hóa chất vô cơ), dạng bột, màu trắng đục. (BARYTE AIR WHITE AW15) (NLSX sơn)... (mã hs sulphat của bar/ hs code sulphat của)
- Mã HS 25111000: Bột Bari sulphat tự nhiên (barytes) dùng để làm mút xốp bọc nệm ghế, 1 bao 25 kg, hàng mới 100%... (mã hs bột bari sulpha/ hs code bột bari sul)
- Mã HS 25111000: Bari Sulfate tự nhiên dùng để sản xuất sơn- BARIUM SULFATE- Model (ES-44HB). CTHH: BaSO4. Đang chờ KQGĐ số: 440/PTPL-HQLBT-NV (18/11/20) Cam kết không phải và không chứa TC, HC nguy hiểm, dùng làm NLSX... (mã hs bari sulfate tự/ hs code bari sulfate)
- Mã HS 25111000: Chất độn (Bari sulphat tự nhiên)- PORTARYTE B40/10- NPL SX sơn bột tĩnh điện- 1701/PTPLHCM-NV... (mã hs chất độn bari/ hs code chất độn ba)
- Mã HS 25111000: Hợp chất Barium Sulfate, dùng làm mẫu nguyên liệu trong sản xuất sơn, 1kg/ túi, NCC: SHANGHAI DOING INDUSTRY CO. , LTD- hàng mới 100%... (mã hs hợp chất barium/ hs code hợp chất bar)
- Mã HS 25111000: Natural Barium Sulphate XM-BA13: Barisulphate tự nhiên dang bôt CAS 7727-43-7. Hàng mới 100%, dùng làm nguyên liệu sản xuất sơn bột tĩnh điện. Hàng đóng trong 960 bao x 25kg... (mã hs natural barium/ hs code natural bari)
- Mã HS 25111000: Bột Barite API 13A, hàm lượng BaSO4: 90. 15%, cỡ hạt < 1mm; Hợp đồng: 01-2019/277-PRA ngày 04/11/2019, giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số 10/GP-UBND ngày 26/02/2018, mới 100%... (mã hs bột barite api/ hs code bột barite a)
- Mã HS 25112000: Mẫu bột (zinc carbonate) dùng sản xuất cao su (thùng/20kg)... (mã hs mẫu bột zinc c/ hs code mẫu bột zin)