Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2105 - Mã HS 21050000: Kem Red Bean Ice Bar. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 40-120g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem red bean ic/ hs code kem red bean)
- Mã HS 21050000: Kem Chocolate Ice Bar. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 41-123g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem chocolate i/ hs code kem chocolat)
- Mã HS 21050000: Kem Cookie Crunch Bar. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 38-113g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem cookie crun/ hs code kem cookie c)
- Mã HS 21050000: Kem Ice Macaron Caramel. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh 13-38g/cái, 24 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem ice macaron/ hs code kem ice maca)
- Mã HS 21050000: Kem coffee Milk Ice Bar. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 32-96g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem coffee milk/ hs code kem coffee m)
- Mã HS 21050000: Kem Rum raisin Ice Bar. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 40-120g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem rum raisin/ hs code kem rum rais)
- Mã HS 21050000: Kem Almond Jelly Ice Bar. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 29-86g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem almond jell/ hs code kem almond j)
- Mã HS 21050000: Kem Orange Pulp Ice Bar. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 34-101g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem orange pulp/ hs code kem orange p)
- Mã HS 21050000: Kem Premium Matcha Ice Bar. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 30-90g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem premium mat/ hs code kem premium)
- Mã HS 21050000: Kem Vanilla Cup Ice cream. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 55-164g/hộp, 24 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem vanilla cup/ hs code kem vanilla)
- Mã HS 21050000: Kem Chocolate Mint Ice Bar. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 35-105g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem chocolate m/ hs code kem chocolat)
- Mã HS 21050000: Kem Matcha Serve Ice Cream. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 43-129g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem matcha serv/ hs code kem matcha s)
- Mã HS 21050000: Kem Strawberry Milk Ice Bar. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 33-99g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem strawberry/ hs code kem strawber)
- Mã HS 21050000: Kem PURETE Madagascan Vanilla. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 29- 87g/cái, 48 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem purete mada/ hs code kem purete m)
- Mã HS 21050000: Kem Steamed bun of Milk taste. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 46-137g/cái, 21 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem steamed bun/ hs code kem steamed)
- Mã HS 21050000: Kem Additive-Free Milk Ice bar. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 17g-51g/hộp, 48 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem additivefr/ hs code kem additive)
- Mã HS 21050000: Kem Premium Ice Cream Vanilla. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 38g-113g/hộp, 32 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem premium ice/ hs code kem premium)
- Mã HS 21050000: Kem Golfer Chocolate Crunch Monaka. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 37-110g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem golfer choc/ hs code kem golfer c)
- Mã HS 21050000: Kem Japanese Anno Potato Ice Cream. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 44-132 g/cái, 21 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem japanese an/ hs code kem japanese)
- Mã HS 21050000: Kem HOKKAIDO Butter Serve Ice Cream. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 45- 134g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem hokkaido bu/ hs code kem hokkaido)
- Mã HS 21050000: Kem Belgium Chocolate Serve Ice Cream. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 45-134g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem belgium cho/ hs code kem belgium)
- Mã HS 21050000: Kem Chocolate Bucky Chocolate Ice Cream. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 32g-95g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem chocolate b/ hs code kem chocolat)
- Mã HS 21050000: Kem PURETE TOCHIOTOME Strawberry Ice Cream. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh 29-87g/cái, 48 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem purete toch/ hs code kem purete t)
- Mã HS 21050000: Kem Low Carbohydrate Sweets: Ice Cream Matcha. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 36g-107g/hộp, 24 hộp/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem low carbohy/ hs code kem low carb)
- Mã HS 21050000: Kem Yatsugatake Contracted Farmer Freshly Milked Bar. NSX: Chateraise Co. , Ltd. Khối lượng tịnh: 32-96g/cái, 36 cái/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs kem yatsugatake/ hs code kem yatsugat)
- Mã HS 21050000: KEM MILK Kem hương vị sữa, hiệu Aice, 40g/gói, 50 gói/carton, hàng mới 100%, AD241168: NSX: 22-11-2019: HSD: 21-11-2021... (mã hs kem milk kem hư/ hs code kem milk kem)
- Mã HS 21050000: Kem MANGO SLUSH Kem que xoài. hiệu Aice, 65g/pc, 50 gói/carton, hàng mới 100%. AB121064: NSX: 10-09-2019: HSD: 09-09-2021... (mã hs kem mango slush/ hs code kem mango sl)
- Mã HS 21050000: Kem NANAS Kem hương vị dứa, hiệu Aice, 65g/gói, 50 gói/carton, hàng mới 100%, AF261222: NSX: 10-10-2019: HSD: 09-10-2021... (mã hs kem nanas kem h/ hs code kem nanas ke)
- Mã HS 21050000: KEM SWEET CORN Kem hương vị bắp, hiệu Aice. 52g/gói, 40 gói/carton, hàng mới 100%, AA211044: NSX: 20-11-2019: HSD: 19-11-2021... (mã hs kem sweet corn/ hs code kem sweet co)
- Mã HS 21050000: KEM MILK MELON Kem hương vị dưa lưới, hiệu Aice, 50g/gói, 40 gói/carton, hàng mới 100%, AG371276: NSX: 23-11-2019: HSD: 22-11-2021... (mã hs kem milk melon/ hs code kem milk mel)
- Mã HS 21050000: KEM CHOCOLATE Kem hương vị Sôcôla sữa, hiệu Aice, 40g/gói, 50 gói/carton, hàng mới 100%, AJ3101386: NSX: 20-11-2019: HSD: 19-11-2021... (mã hs kem chocolate k/ hs code kem chocolat)
- Mã HS 21050000: KEM MOCHI Kem hương vị vani và gạo nếp, hiệu Aice. 30g/ gói, 40 gói/carton, hàng mới 100%, AH281305: NSX: 15-11-2019: HSD: 14-11-2021... (mã hs kem mochi kem h/ hs code kem mochi ke)
- Mã HS 21050000: KEM SEMANGKA Kem hương vị dưa hấu, hiệu Aice, 65g/gói, 50 gói/carton hàng mới 100%, AE151199, AE151208: NSX: 03-12-2019: HSD: 02-12-2021... (mã hs kem semangka ke/ hs code kem semangka)
- Mã HS 21050000: Kem TARO CRISPY Kem khoai môn với lớp phủ, hiệu Aice, 50ml/gói, 40 gói/carton, hàng mới 100%, AF361211: NSX: 09-12-2019: HSD: 08-12-2021... (mã hs kem taro crispy/ hs code kem taro cri)
- Mã HS 21050000: KEM COFFEE CRISPY Kem vị cafe chứa gạo giòn và có phủ lớp Sôcôla đậu phộng, hiệu Aice, 45g/gói, 40 gói/carton, hàng mới 100%, AB321072: NSX: 17-09-2019: HSD: 16-09-2021... (mã hs kem coffee cris/ hs code kem coffee c)
- Mã HS 21050000: Kem MOCHI DURIAN Kem mochi vị sầu riêng, hiệu Aice, 45ml/gói, 40 gói/carton. hàng mới 100%, AH381314: NSX: 02-11-2019: HSD: 01-11-2021... (mã hs kem mochi duria/ hs code kem mochi du)
- Mã HS 21050000: Kem MOCHI STRAWBERRY Kem mochi vị dâu, hiệu Aice. 45ml/gói, 40gói/carton, hàng mới 100%, AH281291: NSX: 17-10-2019: HSD: 16-10-2021... (mã hs kem mochi straw/ hs code kem mochi st)
- Mã HS 21050000: KEM WAFFLE Kem vị Sôcôla, hiệu Aice. 45g/gói, 48 gói/carton, hàng mới 100%, AC1115: NSX: 12-12-2019: HSD: 11-12-2021... (mã hs kem waffle kem/ hs code kem waffle k)
- Mã HS 21050000: Kem CHOCOLATE CUP Kem vị Sôcôla, hiệu Aice. 50g/gói, 24 gói/carton, hàng mới 100%, AC2321: NSX: 16-09-2019: HSD: 15-09-2021... (mã hs kem chocolate c/ hs code kem chocolat)
- Mã HS 21050000: Kem MIKI-MIKI Kem vani có lớp phủ sôcôla giòn, hiệu Aice. 30g/gói, 60gói/carton, hàng mới 100%, AG371254: NSX: 02-12-2019: HSD: 01-12-2021... (mã hs kem mikimiki k/ hs code kem mikimik)
- Mã HS 21050000: Kem ống tuýp nho " HaiTai"- Haitai Pollapo Grape Ice Cream (120ml (120. 11g) x 35 cái/ thùng)... (mã hs kem ống tuýp nh/ hs code kem ống tuýp)
- Mã HS 21050000: Kem ốc quế Cherry " HaiTai"- HaiTai Bravo Cherry Cone Ice Cream (140ml(97. 54g) x 24 cái/ thùng)... (mã hs kem ốc quế cher/ hs code kem ốc quế c)
- Mã HS 21050000: Kem que óc chó Maroo " Haitai"- HaiTai Walnut Maroo Ice Cream Bar (63ml(57. 19g) x 40 cái/ thùng)... (mã hs kem que óc chó/ hs code kem que óc c)
- Mã HS 21050000: Kem bánh kép (Kem bánh cá) mật ong " HaiTai"- Haitai Honey Pancake Ice Cream Sandwich (120ml (78. 78g) x 24 cái/ thùng)... (mã hs kem bánh kép k/ hs code kem bánh kép)
- Mã HS 21050000: Kem que đường đen Bubble Tea Babambar " Haitai"- HaiTai Babambar Brown Sugar Bubble Tea Ice Cream Bar (63ml(57. 09g) x 40 cái/ thùng... (mã hs kem que đường đ/ hs code kem que đườn)
- Mã HS 21050000: Kem vị nho Meiji Dairy Rich Grape Sorbet 2L/hộp 6 hộp/thùng; HSD: 07/2022... (mã hs kem vị nho meij/ hs code kem vị nho m)
- Mã HS 21050000: Kem lạnh ăn được hiệu Wall'sTopten matcha Sôcôla Giòn. WALL'S STK TOPTEN GREENTEA 25X75ML(57G)... (mã hs kem lạnh ăn đượ/ hs code kem lạnh ăn)
- Mã HS 21050000: KEM BULLA CREAMY CLASSICS CHOC CHIP, 6*2LT/CTN, NSX: 25/10/19, HSD: 24/10/21... (mã hs kem bulla cream/ hs code kem bulla cr)
- Mã HS 21050000: KEM BULLA HƯƠNG VIỆT QUẤT (BULLA REAL DAIRY ICE CREAM BLUEBERRY) 8*1LT/CTN, NSX: 26/03/19, HSD: 25/03/21... (mã hs kem bulla hương/ hs code kem bulla hư)
- Mã HS 21050000: KEM VANI BULLA (BULLA REAL DAIRY ICE CREAM VANILLA- REDUCED FAT), 6*2LT/CTN, NSX: 07/11/19, HSD: 06/11/21... (mã hs kem vani bulla/ hs code kem vani bul)
- Mã HS 21050000: KEM BULLA FROZEN YOGHURT VỊ DÂU, (BULLA 97% FAT FREE FROZEN YOGHURT STRAWBERRY), 8*1LT/CTN, NSX: 25/06/19, HSD: 24/12/20... (mã hs kem bulla froze/ hs code kem bulla fr)
- Mã HS 21050000: KEM BULLA ÍT BÉO HƯƠNG SOCOLA (BULLA REAL DAIRY ICE CREAM CHOCOLATE- REDUCED FAT), 6*2LT/CTN, NSX: 08/11/19, HSD: 07/11/21... (mã hs kem bulla ít bé/ hs code kem bulla ít)
- Mã HS 21050000: Kem lạnh binggrae Candy Bar. 75ml/gói. hạn sử dụng. 20_11_2020... (mã hs kem lạnh binggr/ hs code kem lạnh bin)
- Mã HS 21050000: Kem OKDONGJA BAR hiệu Lotte đóng gói 70 ml/gói, 40 gói/thùng. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng 18/12/2021... (mã hs kem okdongja ba/ hs code kem okdongja)
- Mã HS 21050000: Kem GHANA BIANCO hiệu Lotte đóng gói 195ml/ hộp, 15 hộp/thùng. Hàng mới 100%, Hạn sử dụng 20/12/2021... (mã hs kem ghana bianc/ hs code kem ghana bi)
- Mã HS 21050000: Kem JAWS BAR hiệu Lotte đóng gói 75 ml/ chiếc, 40 chiếc/thùng. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng 06/12/2021... (mã hs kem jaws bar hi/ hs code kem jaws bar)
- Mã HS 21050000: Kem DOUBLE BIANCO hiệu Lotte đóng gói 195ml/ hộp, 15 hộp/thùng. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng 26/11/2021... (mã hs kem double bian/ hs code kem double b)
- Mã HS 21050000: Kem WORLD CONE hiệu Lotte đóng gói 160 ml/chiếc, 24 chiếc/thùng. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng 12/12/2021... (mã hs kem world cone/ hs code kem world co)
- Mã HS 21050000: Kem GHANA CHOCO ICE hiệu Lotte đóng gói 160 ml/túi, 24 túi/ thùng. Hàng mới 100%, Hạn sử dụng 12/11/2021... (mã hs kem ghana choco/ hs code kem ghana ch)
- Mã HS 21050000: Kem WATERMELON BAR hiệu Lotte đóng gói 75ml/ chiếc, 40 chiếc/thùng. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng 18/11/2021... (mã hs kem watermelon/ hs code kem watermel)
- Mã HS 21050000: Kem INTO THE PEACH BAR hiệu Lotte đóng gói 75 ml/chiếc, 24 chiếc/ thùng. Hàng mới 100%. Hạn sử dụng 05/12/2021... (mã hs kem into the pe/ hs code kem into the)
- Mã HS 21050000: Kem SNOW ICE (MILK) hiệu Lotte đóng gói 160 ml/chiếc, 5 chiếc/hộp, 4 hộp/ thùng. Hàng mới 100%, Hạn sử dụng 11/07/2021... (mã hs kem snow ice m/ hs code kem snow ice)
- Mã HS 21050000: Kem TICO MILK CHOCOLATE hiệu Lotte đóng gói 34 ml/ chiếc, 15 chiếc/hộp; 6 hộp/ thùng. Hàng mới 100%, Hạn sử dụng 18/12/2021... (mã hs kem tico milk c/ hs code kem tico mil)
- Mã HS 21050000: Kem Ốc Quế Nestle Oreo (20 Que x 110ml)/ NESTLE OREO IC CONE 20x110ML MY. HSD: 12/2020 (ĐK VVS).... (mã hs kem ốc quế nest/ hs code kem ốc quế n)
- Mã HS 21050000: Thực Phẩm Bổ Sung Kem Que Nestle Milo (6 Que x 60ml)/NESTLE MILO STK FZNCONF MP12(6X60ML) XO. HSD: 11/2020 (ĐK VVS)... (mã hs thực phẩm bổ su/ hs code thực phẩm bổ)
- Mã HS 21050000: Kem cây Encho Bar (70ml x 40 chiếc/thùng) hiệu Binggrae. Hàng mới 100%... (mã hs kem cây encho b/ hs code kem cây ench)
- Mã HS 21050000: Kem cây Melona Melon (80ml x 40 chiếc/thùng) hiệu Binggrae. Hàng mới 100%... (mã hs kem cây melona/ hs code kem cây melo)
- Mã HS 21050000: Kem ống Pongta Watermelon (130ml x 24 chiếc/thùng) hiệu Binggrae. Hàng mới 100%... (mã hs kem ống pongta/ hs code kem ống pong)
- Mã HS 21050000: Kem cây Cledor Berrymix bar (90ml x 24 chiếc/thùng) hiệu Binggrae. Hàng mới 100%... (mã hs kem cây cledor/ hs code kem cây cled)
- Mã HS 21050000: Kem bánh cá Samanco Red Bean (150ml x 24 chiếc/thùng) hiệu Binggrae. Hàng mới 100%... (mã hs kem bánh cá sam/ hs code kem bánh cá)
- Mã HS 21050000: Kem hộp Together Signature Vanilla (110ml x 16 chiếc/thùng) hiệu Binggrae. Hàng mới 100%... (mã hs kem hộp togethe/ hs code kem hộp toge)
- Mã HS 21050000: Kem hộp Dream of Excellent Vanilla Cup (110ml x 16 chiếc/thùng) hiệu Binggrae. Hàng mới 100%... (mã hs kem hộp dream o/ hs code kem hộp drea)
- Mã HS 21050000: Kem ốc quế Cledor Chocolate Brownie Cone (160ml x 24 chiếc/thùng) hiệu Binggrae. Hàng mới 100%... (mã hs kem ốc quế cled/ hs code kem ốc quế c)
- Mã HS 21050000: Kem cây Panda (90ml x 20 cây/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem cây panda/ hs code kem cây pand)
- Mã HS 21050000: Kem Hộp Taro (6litre x 4 hộp/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%.... (mã hs kem hộp taro 6/ hs code kem hộp taro)
- Mã HS 21050000: Kem Hộp Durian (6litre x 4 hộp/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%.... (mã hs kem hộp durian/ hs code kem hộp duri)
- Mã HS 21050000: Kem viên Atom (64ml x 30 chiếc/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%.... (mã hs kem viên atom/ hs code kem viên ato)
- Mã HS 21050000: Kem hũ Matrix Blueberry (55g x 20 hũ/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem hũ matrix b/ hs code kem hũ matri)
- Mã HS 21050000: Kem cây Pilot Vanilla (80ml x 20 cây/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%.... (mã hs kem cây pilot v/ hs code kem cây pilo)
- Mã HS 21050000: Kem hũ 3 OZ Cup Vanilla (84ml x 30 hũ/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem hũ 3 oz cup/ hs code kem hũ 3 oz)
- Mã HS 21050000: Kem cây Pilot Chocolate (80ml x 20 cây/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%.... (mã hs kem cây pilot c/ hs code kem cây pilo)
- Mã HS 21050000: Kem cây Crunchy Dip Vanilla (80ml x 30 cây/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%.... (mã hs kem cây crunchy/ hs code kem cây crun)
- Mã HS 21050000: Kem ốc quế Crunchy Cone Classic Vanilla (110ml x 24 cây/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%.... (mã hs kem ốc quế crun/ hs code kem ốc quế c)
- Mã HS 21050000: Nissei Soft Ice-cream Mix (Light)/Kem lạnh, quy cách đóng gói: 3. 3Kg/bao x 4 bao/Thùng/13. 20 Kgs tịnh (NSX: 15/11/2019, HSD: 180 ngày kể từ ngày SX). Nhà SX: Yantai Nissei Foods Co. , Ltd... (mã hs nissei soft ice/ hs code nissei soft)
- Mã HS 21050000: Kem xoắn- Screw bar Ice cream- 75ml/40 gói/thùng- HSD: 03 năm kể từ ngày sản xuất, Mới 100%- Nhà sản xuất: Lotte Co. , Ltd... (mã hs kem xoắn screw/ hs code kem xoắn sc)
- Mã HS 21050000: Kem con heo- Pig Bar Ice cream- 70ml/40 gói/thùng- HSD: 02 năm kể từ ngày sản xuất, Mới 100%- Nhà sản xuất: Lotte Co. , Ltd... (mã hs kem con heo pi/ hs code kem con heo)
- Mã HS 21050000: Kem dưa lưới- Melona Ice cream- 75ml/40 gói/thùng- HSD: 02 năm kể từ ngày sản xuất, Mới 100%- Nhà sản xuất: Binggrae Co. , Ltd... (mã hs kem dưa lưới m/ hs code kem dưa lưới)
- Mã HS 21050000: Kem dâu và cam- Strawberry and Orange ice cream- 75ml/15 gói/thùng- HSD: 02 năm kể từ ngày sản xuất, Mới 100%- Nhà sản xuất: Lotte Co. , Ltd... (mã hs kem dâu và cam/ hs code kem dâu và c)
- Mã HS 21050000: Kem pangpang Pare Chocolate- Pangpang Pare Chocolate Ice Cream- 175ml/15 gói/thùng- HSD: 02 năm kể từ ngày sản xuất, Mới 100%- Nhà sản xuất: Lotte Co. , Ltd... (mã hs kem pangpang pa/ hs code kem pangpang)
- Mã HS 21050000: Kem lạnh Lotte kem que vị sữa soonsoomilkbar. 70ml/gói. hạn sử dụng. 16_8_2020... (mã hs kem lạnh lotte/ hs code kem lạnh lot)
- Mã HS 21050000: Kem lạnh Dong-geulin vị nho CoolRush RushPop Jeju. 80ml/gói. hạn sử dụng. 12_11_2020... (mã hs kem lạnh dongg/ hs code kem lạnh don)
- Mã HS 21050000: Kem lạnh I-FOOD kem vị chocolate SEOJU ICE CANDY BAR. 70g/gói. hạn sử dụng. 7_11_2020... (mã hs kem lạnh ifood/ hs code kem lạnh if)
- Mã HS 21050000: Kem Que Nestlé Oreo (OREO STICK 18X60G TH), 18quex60g1thùng. HSD: 10/2021... (mã hs kem que nestlé/ hs code kem que nest)
- Mã HS 21050000: Kem Nestlé Sôcôla Kikat (NESTLE KITKAT CONE 22X80G TH), 22chiếcx80g1thùng. HSD: 10/2020... (mã hs kem nestlé sôcô/ hs code kem nestlé s)
- Mã HS 21050000: Kem Nestlé Superchocpop Banana (SUPERCHOCPOP BANANA 36x55G TH), 36quex55g/que1thùng. HSD: 10/2021... (mã hs kem nestlé supe/ hs code kem nestlé s)
- Mã HS 21050000: Kem Nestlé Milo Sôcôla lúa mạch (MILO CHOCOLATE MALT CUP 18x55G TH), 18cốcx55g1thùng. HSD: 11/2021... (mã hs kem nestlé milo/ hs code kem nestlé m)
- Mã HS 21050000: Kem hộp Nestlé Sôcôla Bạc Hà Extreme (NESTLE MINT CHOC PINT 6x375G TH), 6hộpx375g/hộp1thùng. HSD: 09/2021... (mã hs kem hộp nestlé/ hs code kem hộp nest)
- Mã HS 21050000: Kem Nestlé Extrême Nama Chocolate (EXTREME NAMA DARK CHOC STICK 24x65g TH), 24quex65g1thùng. HSD: 10/2021... (mã hs kem nestlé extr/ hs code kem nestlé e)
- Mã HS 21050000: Kem Nestllé Milo (Kem lạnh ăn được) (Milo Pint 6x375G TH), 6 hộp x 375gr/hộp 1 thùng. HSD: 31. 10. 2021.... (mã hs kem nestllé mil/ hs code kem nestllé)
- Mã HS 21050000: Kem Nestlé Kitkat Sôcôla (Kem lạnh ăn được)(Nestle KitKat Cone 22x80g TH), 22 chiếc x 80gr/chiếc 1 thùng. HSD: 31. 10. 2020... (mã hs kem nestlé kitk/ hs code kem nestlé k)
- Mã HS 21050000: Kem lạnh Paddle Pop Chocky. PADDLE POP STK CHOCKY GD 36X50ML(44G), mã hàng: 67706428. Hàng mới 100%... (mã hs kem lạnh paddle/ hs code kem lạnh pad)
- Mã HS 21050000: Kem lạnh Wall's 2 trong 1 trà sữa & trà xanh. WALL'S TUB 2IN1 TH&GRN TEA 8X310ML(157G), mã hàng: 67871279. Hàng mới 100%... (mã hs kem lạnh walls/ hs code kem lạnh wal)
- Mã HS 21050000: Kem cây Cosmo (55g x 40 cây/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem cây cosmo/ hs code kem cây cosm)
- Mã HS 21050000: Kem hộp Taro (450g x 12 hộp/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem hộp taro 4/ hs code kem hộp taro)
- Mã HS 21050000: Kem hộp Taro (1000ml x 12 hộp/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem hộp taro 1/ hs code kem hộp taro)
- Mã HS 21050000: Kem hộp Coconut (450g x 12 hộp/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem hộp coconut/ hs code kem hộp coco)
- Mã HS 21050000: Kem hộp Bluebery (6litre x 4 hộp/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem hộp blueber/ hs code kem hộp blue)
- Mã HS 21050000: Kem hộp Chocolate (450g x 12 hộp/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem hộp chocola/ hs code kem hộp choc)
- Mã HS 21050000: Kem cây Potong Taro (60g x 40 cây/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem cây potong/ hs code kem cây poto)
- Mã HS 21050000: Kem hộp Green Tea (6litre x 4 hộp/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem hộp green t/ hs code kem hộp gree)
- Mã HS 21050000: Kem viên Atom Heart (60g x 20 cây/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem viên atom h/ hs code kem viên ato)
- Mã HS 21050000: Kem ốc quế Baby Cone (20g x 24 cây/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem ốc quế baby/ hs code kem ốc quế b)
- Mã HS 21050000: Kem hộp Strawberry (1000ml x 12 hộp/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem hộp strawbe/ hs code kem hộp stra)
- Mã HS 21050000: Kem hũ Matrix Chocolate (55g x 20 hũ/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem hũ matrix c/ hs code kem hũ matri)
- Mã HS 21050000: Kem hũ Matrix Strawberry (55g x 20 hũ/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem hũ matrix s/ hs code kem hũ matri)
- Mã HS 21050000: Kem cây Ice Berg Orange (70ml x 40 cây/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem cây ice ber/ hs code kem cây ice)
- Mã HS 21050000: Kem hộp Mint Chocolate Chip (6litre x 4 hộp/thùng) hiệu Cremo. Hàng mới 100%... (mã hs kem hộp mint ch/ hs code kem hộp mint)
- Mã HS 21050000: Kem Cornetto 66gx12/2bộ... (mã hs kem cornetto 66/ hs code kem cornetto)
- Mã HS 21050000: Kem Ice Tea L... (mã hs kem ice tea l/ hs code kem ice tea)
- Mã HS 21050000: Kem Ice Tea M... (mã hs kem ice tea m/ hs code kem ice tea)
- Mã HS 21050000: Kem Ice Tea Xl... (mã hs kem ice tea xl/ hs code kem ice tea)
- Mã HS 21050000: Kem Ice Cream Belgium... (mã hs kem ice cream b/ hs code kem ice crea)
- Mã HS 21050000: Kem Ice Cream Vanilla... (mã hs kem ice cream v/ hs code kem ice crea)
- Mã HS 21050000: Kem Ice Cream Chocolate... (mã hs kem ice cream c/ hs code kem ice crea)
- Mã HS 21050000: Kem Ice Cream Green Tea... (mã hs kem ice cream g/ hs code kem ice crea)
- Mã HS 21050000: Kem Ice Cream Madagascar... (mã hs kem ice cream m/ hs code kem ice crea)
- Mã HS 21050000: Kem Ice Cream Rum Raisins... (mã hs kem ice cream r/ hs code kem ice crea)
- Mã HS 21050000: Kem Ice Cream Salted Caramel... (mã hs kem ice cream s/ hs code kem ice crea)
- Mã HS 21050000: Kem Taro Pie... (mã hs kem taro pie/ hs code kem taro pie)
- Mã HS 21050000: Kem Sundae Plain... (mã hs kem sundae plai/ hs code kem sundae p)
- Mã HS 21050000: Kem Sundae Caramel... (mã hs kem sundae cara/ hs code kem sundae c)
- Mã HS 21050000: Kem Soft Serve Cone... (mã hs kem soft serve/ hs code kem soft ser)
- Mã HS 21050000: Kem Sundae Blueberry... (mã hs kem sundae blue/ hs code kem sundae b)
- Mã HS 21050000: Kem Sundae Chocolate... (mã hs kem sundae choc/ hs code kem sundae c)
- Mã HS 21050000: Kem Sundae Strawberry... (mã hs kem sundae stra/ hs code kem sundae s)
- Mã HS 21050000: Kem Yoghurt Blueberry Banana S... (mã hs kem yoghurt blu/ hs code kem yoghurt)
- Mã HS 21050000: Kem Yoghurt Sweet Potato Rice S... (mã hs kem yoghurt swe/ hs code kem yoghurt)
- Mã HS 21050000: Kem Haagen Dazs Banh Quy Kem 100Ml... (mã hs kem haagen dazs/ hs code kem haagen d)
- Mã HS 21050000: Kem dâu... (mã hs kem dâu/ hs code kem dâu)
- Mã HS 21050000: Kem dừa... (mã hs kem dừa/ hs code kem dừa)
- Mã HS 21050000: Kem Vani... (mã hs kem vani/ hs code kem vani)
- Mã HS 21050000: Kem xoài... (mã hs kem xoài/ hs code kem xoài)
- Mã HS 21050000: Kem Socola... (mã hs kem socola/ hs code kem socola)
- Mã HS 21050000: Kem trà xanh... (mã hs kem trà xanh/ hs code kem trà xanh)
- Mã HS 21050000: Kem Ốc Quế Dâu... (mã hs kem ốc quế dâu/ hs code kem ốc quế d)
- Mã HS 21050000: Kem Ốc Quế Dưa... (mã hs kem ốc quế dưa/ hs code kem ốc quế d)
- Mã HS 21050000: Kem ốc quế lớn... (mã hs kem ốc quế lớn/ hs code kem ốc quế l)
- Mã HS 21050000: Kem ốc quế vừa... (mã hs kem ốc quế vừa/ hs code kem ốc quế v)
- Mã HS 21050000: Kem Ốc Quế Vani... (mã hs kem ốc quế vani/ hs code kem ốc quế v)
- Mã HS 21050000: Kem xịt bán kèm... (mã hs kem xịt bán kèm/ hs code kem xịt bán)
- Mã HS 21050000: Kem Ốc Quế Socola... (mã hs kem ốc quế soco/ hs code kem ốc quế s)
- Mã HS 21050000: Kem rum & nho khô... (mã hs kem rum & nho k/ hs code kem rum & nh)
- Mã HS 21050000: Kem ly sundae plain... (mã hs kem ly sundae p/ hs code kem ly sunda)
- Mã HS 21050000: Kem Ốc Quế Đậu Xanh... (mã hs kem ốc quế đậu/ hs code kem ốc quế đ)
- Mã HS 21050000: Kem ly sundae vị caramel... (mã hs kem ly sundae v/ hs code kem ly sunda)
- Mã HS 21050000: Kem hộp fany Caramel vị muối... (mã hs kem hộp fany ca/ hs code kem hộp fany)
- Mã HS 21050000: Kem dưa hấu 76g Cty Bách Khang... (mã hs kem dưa hấu 76g/ hs code kem dưa hấu)
- Mã HS 21050000: Kem hộp Haegen Dazs 81g Cty Ân Nam... (mã hs kem hộp haegen/ hs code kem hộp haeg)
- Mã HS 21050000: Kem que Haegen Dazs 69g Cty Ân Nam... (mã hs kem que haegen/ hs code kem que haeg)
- Mã HS 21050000: Kem ốc quế TH 125ml Cty cổ phần sữa TH... (mã hs kem ốc quế th 1/ hs code kem ốc quế t)
- Mã HS 21050000: Kem que TH 70ml Công ty cổ phần sữa Th... (mã hs kem que th 70ml/ hs code kem que th 7)
- Mã HS 21050000: Kem ốc quế trà xanh 160g Cty Bách Khang... (mã hs kem ốc quế trà/ hs code kem ốc quế t)
- Mã HS 21050000: Kem sandwich TH 120ml Cty cổ phần sữa TH... (mã hs kem sandwich th/ hs code kem sandwich)
- Mã HS 21050000: Kem que Extr 65g nhập khẩu bởi Cty TNHH Nestte Việt Nam... (mã hs kem que extr 65/ hs code kem que extr)
- Mã HS 21050000: Kem bánh con cá (vị vani, dâu, socola, đậu đỏ-VANI, STAWBERRY, RED BEAN) 76g Cty SMISU... (mã hs kem bánh con cá/ hs code kem bánh con)
- Mã HS 21050000: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: kem (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 21050000: Kem ốc quế Greentea(T)... (mã hs kem ốc quế gree/ hs code kem ốc quế g)
- Mã HS 21050000: Kem cây Encho Bar 70ml (T)... (mã hs kem cây encho b/ hs code kem cây ench)
- Mã HS 21050000: Kem ốc quế Lotte 160ml (T)... (mã hs kem ốc quế lott/ hs code kem ốc quế l)
- Mã HS 21050000: Kem cây Melona- VN 80ml (T)... (mã hs kem cây melona/ hs code kem cây melo)
- Mã HS 21050000: Kem cây Ice Sandwich Samanco 150ml (T)... (mã hs kem cây ice san/ hs code kem cây ice)