Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

2002 - Mã HS 20029010: TOMATO PASTE- CORP 2019 (Cà chua cô đặc) dùng làm nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm. Hàng mới 100%. NET thực: 55. 888 tấn/ Đơn giá 750USD... (mã hs tomato paste c/ hs code tomato paste)
- Mã HS 20029010: Bột cà chua dạng sệt- HEINZ TOMATO PASTE 3. 15KG- Hạn sử dụng: 01/2022(hàng mới 100%)... (mã hs bột cà chua dạn/ hs code bột cà chua)
- Mã HS 20029010: Nguyên liệu thực phẩm Sốt cà chua (Tomato Paste), Ngày sản xuất: 11/08/2019, Hạn sử dụng: 11/08/2021, (Nguyên liệu dùng làm thực phẩm), NSX: Thai Sun Enterprise Co. , Ltd, Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 20029010: Tương cà dạng sệt hiệu Heinz loại 3. 15Kg- Heinz Tomato paste A10. 3. 15 kg... (mã hs tương cà dạng s/ hs code tương cà dạn)
- Mã HS 20029010: Nước ép cà chua cô đặc... (mã hs nước ép cà chua/ hs code nước ép cà c)
- Mã HS 20029010: Bột cà chua... (mã hs bột cà chua/ hs code bột cà chua)
- Mã HS 20029020: Nguyên liệu thực phẩm: Bột cà chua SPRAY DRIED TOMATO POWDER. 20kg/carton. HSD: 07/05/2021. Do COFCO TUNHE TOMATO CO. , LTD sản xuất... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 20029090: Đâu Refried Beans-Old El Paso (24 lon x 453 gr). Hsd 11. 07. 2021... (mã hs đâu refried bea/ hs code đâu refried)
- Mã HS 20029090: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Cà trái hộp (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
2003 - Mã HS 20031000: Nấm mỡ đóng lon, đã chế biến dùng trong thực phẩm: CANNED MUSHROOMS PNS (2. 840 g/lon, 6 lon/carton). HSD: 12/2022... (mã hs nấm mỡ đóng lon/ hs code nấm mỡ đóng)
- Mã HS 20039010: Nấm rơm đóng hộp 425 gr x 24 hộp/ ctn. Nhãn hiệu LE DRAGON, Hàng sản xuất tại Việt Nam... (mã hs nấm rơm đóng hộ/ hs code nấm rơm đóng)
- Mã HS 20039090: Nấm, chân nấm thái lát đã chế biến, đóng gói 25 kg/ carton, mới 100%... (mã hs nấm chân nấm t/ hs code nấm chân nấ)
- Mã HS 20039090: Nấm (đóng lon kín khí- đã qua chế biến)- Canned Mushrooms 11 kgs/ can... (mã hs nấm đóng lon k/ hs code nấm đóng lo)
- Mã HS 20039090: Nấm hương đã qua chế biến, tẩm ướp muối ớt và mì chính, đóng gói kín khí 2kg/túi, 20kg/thùng, tên khoa học: lentinula edodes, hàng không thuộc danh mục cites, mới 100%.... (mã hs nấm hương đã qu/ hs code nấm hương đã)
- Mã HS 20039090: NẤM, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 13/TTR-ĐTTHCPN/02. JAN. 2020, TK XUẤT 310414813110/CPNHANHHCM/12. DEC. 2019... (mã hs nấm hàng xuất/ hs code nấm hàng xu)
- Mã HS 20039090: Rau đã chế biến đóng gói kín khí ăn liền (không được bảo quản bằng giấm hoặc axitacetic) sempio nấm. 2. 8kg/hộp. hạn sử dụng. 2_10_2020... (mã hs rau đã chế biến/ hs code rau đã chế b)
- Mã HS 20039090: Thực phẩm đóng hộp kín: Nấm mỡ nguyên cái, ngâm muối, hiệu HOSEN (425 g/hộp- 24 hộp/thùng)- mới 100%... (mã hs thực phẩm đóng/ hs code thực phẩm đó)
- Mã HS 20039090: Nấm mỡ ngâm- Organic Button Mushrooms (280g/hũ x 6 hũ/thùng). HSD: 31/12/2022... (mã hs nấm mỡ ngâm or/ hs code nấm mỡ ngâm)
- Mã HS 20039090: Nấm Nametake- TV (Topvalu) Nametake (mushroom) (1 chai 120g). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4902121979431. Hàng mới 100%... (mã hs nấm nametake t/ hs code nấm nametake)
- Mã HS 20039090: Nấm hương đã chế biến bảo quản trong túi kín khí, dùng được ngay (1, 5 kg/ túi, 14 túi/1 carton, 730 carton) (hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017)... (mã hs nấm hương đã ch/ hs code nấm hương đã)
- Mã HS 20039090: Nấm bạch linh đóng hộp (850g/hộp x 12 hộp/ctn), mới 100%... (mã hs nấm bạch linh đ/ hs code nấm bạch lin)
- Mã HS 20039090: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Nấm hộp (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 20039090: NAM ROM (DA) DONG LON, 6 LON/ THUNG, 20KG/ THUNG... (mã hs nam rom da do/ hs code nam rom da)
2004 - Mã HS 20041000: Khoai tây chiên đông lạnh... (mã hs khoai tây chiên/ hs code khoai tây ch)
- Mã HS 20041000: Khoai tây nghiền- Lamb's Supreme Mashed 1. 81kg... (mã hs khoai tây nghiề/ hs code khoai tây ng)
- Mã HS 20041000: Khoai tây cắt 1/4 đông lạnh, tẩm ướp muối, đã chiên (2. 72kg/pack)... (mã hs khoai tây cắt 1/ hs code khoai tây cắ)
- Mã HS 20041000: Khoai tây Tater Puffs Lamb Weston (H30) 2. 27 kg- Lamb Weston Tater Puffs (H30) 2. 27 Kg... (mã hs khoai tây tater/ hs code khoai tây ta)
- Mã HS 20041000: Khoai tây bánh (1. 27kg/p) (đông lạnh, tẩm ướp muối đã chiên)-Hash Browns, Frozen potatoes... (mã hs khoai tây bánh/ hs code khoai tây bá)
- Mã HS 20041000: Khoai tây cắt 3/8" đông lạnh, tẩm ướp muối, đã chiên (1kg/p)- Lambweston 3/8' Regular Cut 1kg... (mã hs khoai tây cắt 3/ hs code khoai tây cắ)
- Mã HS 20041000: Khoai tây cắt múi (2. 27kg/p) (đông lạnh tẩm ướt muối đã chiên)- Slim Deli Wedge, frozen potatoes... (mã hs khoai tây cắt m/ hs code khoai tây cắ)
- Mã HS 20041000: Khoai tây cắt1/2" (2. 27kg/p)(đông lạnh, tẩm uớp muối đã chiên)-1/2" Regular Cut, frozen potatoes... (mã hs khoai tây cắt1// hs code khoai tây cắ)
- Mã HS 20041000: Khoai tây cắt răng cưa (2. 04kg/p)(đông lạnh, tẩm uớp muối đã chiên)- Concertinas, frozen potatoes... (mã hs khoai tây cắt r/ hs code khoai tây cắ)
- Mã HS 20041000: Khoai tây căt thăng 3/8" đông lanh, tâm ươp muôi, đa chiên 6x5LB- Lamweston Skin- on Trim Fries 1/4x3/8... (mã hs khoai tây căt t/ hs code khoai tây că)
- Mã HS 20041000: Khoai tây cắt xoắn 1/3" (2. 27kg/p) (đông lạnh, tẩm uớp muối đã chiên)-1/3" Regular Cut, Twister Fries Frozen potatoes... (mã hs khoai tây cắt x/ hs code khoai tây cắ)
- Mã HS 20041000: Khoai tây đông lạnh để chiên hiệu Mccain loại 3/8", MC Surecrisp French Fries 3/8" PXL Straight Cut; (6X5lb, 30lbs/thùng) (NVL sản xuất nội bộ DN); NSX: 01/11/2019, HSD: 31/10/2021; Hàng mới 100%... (mã hs khoai tây đông/ hs code khoai tây đô)
- Mã HS 20041000: Khoai tây cắt sợi sẵn đông lạnh đã qua xử lý nhiệt, thành phần: Khoai tây, dầu cọ, chất ổn định- IQF Fr. fries A grade 10x10mm strt-cut 4x2. 5kg " Caspar", (dùng làm thực phẩm cho người), hàng mới 100%... (mã hs khoai tây cắt s/ hs code khoai tây cắ)
- Mã HS 20041000: Khoai tây cắt lát đông lạnh (không bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic)- Fries 7mm FastF 5x2500g KFC Confidential BPH(I) (183. 003); Nhà SX: FARM FRITES; 12, 5 kg/ thùng- Tổng cộng: 1. 764 Thùng... (mã hs khoai tây cắt l/ hs code khoai tây cắ)
- Mã HS 20041000: KHOAI TÂY 1/4 MCCAIN FRIES SHOESTRING 5X3KG/THÙNG, CẮT LÁT, ĐÔNG LẠNH, HÀNG MỚI 100%... (mã hs khoai tây 1/4 m/ hs code khoai tây 1/)
- Mã HS 20041000: KHOAI TÂY 3/8 MCCAIN FREEZE CHILL 10MM 6X2. 5KG/THÙNG, CẮT LÁT, ĐÔNG LẠNH, HÀNG MỚI 100%... (mã hs khoai tây 3/8 m/ hs code khoai tây 3/)
- Mã HS 20041000: Khoai tây cắt khúc đông lạnh (French fries Datschaub Straight Cut 10 x 10A- 2. 5kg x 4/ thùng)... (mã hs khoai tây cắt k/ hs code khoai tây cắ)
- Mã HS 20041000: Khoai tây cọng đông lạnh Marquise Gastro 3/8-mã hàng 7681, đã qua chế biến 1kg x 10 gói/thùng, NSX: T12/2019- HSD: 24 tháng kể từ ngày sx... (mã hs khoai tây cọng/ hs code khoai tây cọ)
- Mã HS 20041000: Khoaitây đông lạnh để chiên hiệu Mccain loại 3/8", MCSurecrisp French Fries 3/8" PXL Straight Cut;(6X5lb, 30lbs/thùng/6 túi, 2. 27kg/túi (NVLsảnxuấtnội bộ DN); NSX: 01/11/2019, HSD: 31/10/2021;Mới 100%... (mã hs khoaitây đông l/ hs code khoaitây đôn)
- Mã HS 20041000: Khoai tây chiên... (mã hs khoai tây chiên/ hs code khoai tây ch)
- Mã HS 20041000: Khoai tây lắc phô mai loại lớn... (mã hs khoai tây lắc p/ hs code khoai tây lắ)
- Mã HS 20041000: Khoai tây lắc... (mã hs khoai tây lắc/ hs code khoai tây lắ)
- Mã HS 20041000: Khoai tây Lon 160g T (T2)... (mã hs khoai tây lon 1/ hs code khoai tây lo)
- Mã HS 20041000: Khoai lang sấy vina 100g (T)... (mã hs khoai lang sấy/ hs code khoai lang s)
- Mã HS 20049090: Hành băm-DEHYDRATED ONION (1 thùng 11. 08 kg). Hàng mới 100%.... (mã hs hành bămdehydr/ hs code hành bămdeh)
- Mã HS 20049090: Rau đậu hỗn hợp đông lạnh (Mixed vegetables Datschaub- 450g x 24/ thùng)... (mã hs rau đậu hỗn hợp/ hs code rau đậu hỗn)
- Mã HS 20049090: Ngô ngọt cấp đông (Loại B). 15kg/carton, 1750 carton xuất xứ Việt Nam hàng mới... (mã hs ngô ngọt cấp đô/ hs code ngô ngọt cấp)
- Mã HS 20049090: XIÊN QUE THẬP CẨM XÙ PANKO 360G/BAG... (mã hs xiên que thập c/ hs code xiên que thậ)
- Mã HS 20049090: Ngô ngọt cắt lát thành phẩm đông lạnh 0. 20 Kg/Khay... (mã hs ngô ngọt cắt lá/ hs code ngô ngọt cắt)
- Mã HS 20049090: Hành tây ăn kèm... (mã hs hành tây ăn kèm/ hs code hành tây ăn)
- Mã HS 20049090: Hành tây tẩm bột chiên giòn bán kèm... (mã hs hành tây tẩm bộ/ hs code hành tây tẩm)
- Mã HS 20049090: Rau súp lơ xào... (mã hs rau súp lơ xào/ hs code rau súp lơ x)
- Mã HS 20049090: Rau xào đậu phụ... (mã hs rau xào đậu phụ/ hs code rau xào đậu)
- Mã HS 20049090: Salad kiểu ý Greek... (mã hs salad kiểu ý gr/ hs code salad kiểu ý)
- Mã HS 20049090: Salad kiểu ý Caeser... (mã hs salad kiểu ý ca/ hs code salad kiểu ý)
- Mã HS 20049090: Salad kiểu ý Ceasar nhân thịt gà puro... (mã hs salad kiểu ý ce/ hs code salad kiểu ý)
- Mã HS 20049090: MẮM CÀ PHÁO (24 X 400 GR)... (mã hs mắm cà pháo 24/ hs code mắm cà pháo)
- Mã HS 20049090: Rau củ tẩm bột đông lạnh... (mã hs rau củ tẩm bột/ hs code rau củ tẩm b)
- Mã HS 20049090: Tỏi hấp đông lạnh đóng thùng (10kgs/thùng), sản xuất tại việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs tỏi hấp đông lạ/ hs code tỏi hấp đông)
- Mã HS 20049090: BẮP NON CẮT KHÚC 1. 5-3 CM NƯỚNG... (mã hs bắp non cắt khú/ hs code bắp non cắt)
- Mã HS 20049090: BẮP NON CHIÊN NGUYÊN TRÁI 7-10 CM... (mã hs bắp non chiên n/ hs code bắp non chiê)
- Mã HS 20049090: BẮP NON NƯỚNG NGUYÊN TRÁI 7-10 CM... (mã hs bắp non nướng n/ hs code bắp non nướn)
- Mã HS 20049090: Dưa cải chua (24 x 300g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs dưa cải chua 2/ hs code dưa cải chua)
- Mã HS 20049090: Dưa cải muối giòn (vị tỏi) (24 x 300g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs dưa cải muối gi/ hs code dưa cải muối)
- Mã HS 20049090: Rau củ trộn tẩm bột đông lạnh... (mã hs rau củ trộn tẩm/ hs code rau củ trộn)
- Mã HS 20049090: Tôm và rau củ tẩm bột chiên đông lạnh... (mã hs tôm và rau củ t/ hs code tôm và rau c)