Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1701 - Mã HS 17011300: Đường mía hiệu Boni 500g, hàng mẫu... (mã hs đường mía hiệu/ hs code đường mía hi)
- Mã HS 17011400: ĐƯỜNG VÀNG THIÊN NHIÊN (kí theo hợp đồng số 0905/2019/HĐ-MBĐg ngày 29/11/2019)... (mã hs đường vàng thiê/ hs code đường vàng t)
- Mã HS 17011400: Đường thô từ mía... (mã hs đường thô từ mí/ hs code đường thô từ)
- Mã HS 17011400: Đường đen dạng bột, chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu, 10 kg/túi. Đơn giá invoice 106. 67 TWD. Mới 100%... (mã hs đường đen dạng/ hs code đường đen dạ)
- Mã HS 17011400: Đường đen- AUNT MICHELLE DARK BROWN SUGAR (1bao x 25kg), HSD: 29/10/2019- 29/10/2021... (mã hs đường đen aunt/ hs code đường đen a)
- Mã HS 17011400: BỘT LÀM BÁNH... (mã hs bột làm bánh/ hs code bột làm bánh)
- Mã HS 17011400: Đường phèn 500gr x 24 hủ hiệu 3K. Hàng mới 100% SXVN... (mã hs đường phèn 500g/ hs code đường phèn 5)
- Mã HS 17019910: Đường sucroza (Dùng cho thí nghiệm) tinh khiết tuyệt đối 500g/Bình. Hàng mới 100%(02. 01. 0115)... (mã hs đường sucroza/ hs code đường sucroz)
- Mã HS 17019910: Đường trắng đã tinh luyện- Nguyên liệu nhập SXXK (50kgs/Bao)... (mã hs đường trắng đã/ hs code đường trắng)
- Mã HS 17019910: Đường đã tinh luyện... (mã hs đường đã tinh l/ hs code đường đã tin)
- Mã HS 17019910: Đường mẫu đã tinh luyện, nhãn hiệu: Đường tinh luyện Thái Lan-TRR, quy cách đóng gói: 1kg/túi, dùng làm mẫu nghiên cứu thử nghiệm, mới 100%... (mã hs đường mẫu đã ti/ hs code đường mẫu đã)
- Mã HS 17019910: Đường tinh luyện (50KGS/túi)... (mã hs đường tinh luyệ/ hs code đường tinh l)
- Mã HS 17019910: Đường trắng tinh luyên... (mã hs đường trắng tin/ hs code đường trắng)
- Mã HS 17019910: Đường ăn kiêng (0. 05kg/gói), hiệu Taste, hàng mẫu... (mã hs đường ăn kiêng/ hs code đường ăn kiê)
- Mã HS 17019910: Đường mía đã được tinh luyện. Hàng mới 100%... (mã hs đường mía đã đư/ hs code đường mía đã)
- Mã HS 17019910: ĐƯỜNG CÁT TRẮNG TINH LUYỆN... (mã hs đường cát trắng/ hs code đường cát tr)
- Mã HS 17019910: Đường trắng (white refined sugar)... (mã hs đường trắng wh/ hs code đường trắng)
- Mã HS 17019910: Nguyên liệu thực phẩm: Đường trắng tinh luyện... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 17019910: NLSX bánh kẹo: Đường sacarose dạng tinh thể, màu trắng- SWEETENER 41001201- 457/TB-PTPL (23/09/2015)- Hàng mới 100%... (mã hs nlsx bánh kẹo/ hs code nlsx bánh kẹ)
- Mã HS 17019910: HNTQ: Đường tinh luyện (nguyên liệu NK trực tiếp phục vụ sản xuất kẹo)- White Refined Sugar (Mã NL 200218)... (mã hs hntq đường tin/ hs code hntq đường)
- Mã HS 17019910: ĐƯỜNG DẠNG HẠT DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC PHẨM. HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs đường dạng hạt/ hs code đường dạng h)
- Mã HS 17019910: ĐƯỜNG TRẮNG... (mã hs đường trắng/ hs code đường trắng)
- Mã HS 17019910: Đường thẻ Biên Hòa... (mã hs đường thẻ biên/ hs code đường thẻ bi)
- Mã HS 17019910: Đường vàng gold mineral BH 1kg... (mã hs đường vàng gold/ hs code đường vàng g)
- Mã HS 17019910: Đường ăn kiêng Sweet'n Low 100gr... (mã hs đường ăn kiêng/ hs code đường ăn kiê)
- Mã HS 17019910: Đường (Mua trong nước: 8. 918kg)... (mã hs đường mua tron/ hs code đường mua t)
- Mã HS 17019910: Đường (Số lượng: 6. 913kg)... (mã hs đường số lượng/ hs code đường số lư)
- Mã HS 17019910: Đường phèn lotus (500gr x 24)... (mã hs đường phèn lotu/ hs code đường phèn l)
- Mã HS 17019910: Đường tinh luyện cao cấp... (mã hs đường tinh luyệ/ hs code đường tinh l)
- Mã HS 17019910: White Refined Sugar... (mã hs white refined s/ hs code white refine)
- Mã HS 17019910: Đường Biên Hòa 1kg x 20, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam.... (mã hs đường biên hòa/ hs code đường biên h)
- Mã HS 17019910: Đường que tinh luyện Biên Hòa 6g/gói (50 gói/túi)... (mã hs đường que tinh/ hs code đường que ti)
- Mã HS 17019910: Đường Trắng Tinh Luyện Cao Cấp... (mã hs đường trắng tin/ hs code đường trắng)
- Mã HS 17019990: Nguyên liệu trà sữa: Bột đường nâu- BROWN SUGAR, (450g*20 túi/thùng), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu trà/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 17019990: Đường phèn trắng Nhật Bản Nakanippon 1kg (Nakanippon Japanese white rock sugar 1kg), thương hiệu: Nakanippon Hyoto, 10 bịch/thùng, hsd 31/12/2100... (mã hs đường phèn trắn/ hs code đường phèn t)
- Mã HS 17019990: Đường thô 10kg/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs đường thô 10kg// hs code đường thô 10)
- Mã HS 17019990: Đường tinh luyện dạng 2kg/gói, 3 gói/thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs đường tinh luyệ/ hs code đường tinh l)
- Mã HS 17019990: Đường mía 10 kg/ bao. Hàng mới 100%.... (mã hs đường mía 10 kg/ hs code đường mía 10)
- Mã HS 17019990: Đường Samyang Đường nâu. 115g/gói. hạn sử dụng. 9_11_2020... (mã hs đường samyang đ/ hs code đường samyan)
- Mã HS 17019990: Đường nâu (Brow sugar), 12 gói/ thùng (1kg/gói), Dùng để trực tiếp phục vụ sản xuất của công ty. HSD: 05/11, 25/12/21, NSX: YOUR LOVE CO. , LTD. Hàng mới 100%.... (mã hs đường nâu brow/ hs code đường nâu b)
- Mã HS 17019990: Đường cát vàng (Golden Granulated Sugar), 6 gói/ thùng (3kg/gói), Dùng để trực tiếp phục vụ sản xuất của công ty. HSD: 17/8, 16/9, 16/11/21, NSX: YOUR LOVE CO. , LTD. Hàng mới 100%.... (mã hs đường cát vàng/ hs code đường cát và)
- Mã HS 17019990: ĐƯỜNG MITSUI SEITO SPOON JIRUSHI JOHAKUTOH 1KG 1 X 20 PCS. /BAG... (mã hs đường mitsui se/ hs code đường mitsui)
- Mã HS 17019990: Hóa chất Sucrose (C12H22O11)- Cat No: 57-50-1- AR 500g/chai- dùng trong phòng thí nghiệm- hàng mới 100%... (mã hs hóa chất sucros/ hs code hóa chất suc)
- Mã HS 17019990: Đường trắng tinh luyện/ White Refined Sugar... (mã hs đường trắng tin/ hs code đường trắng)
- Mã HS 17019990: Brown sugar powder- Bột đường nâu hiệu Winnie Drinker (1 kg/ túi x 20 túi/ thùng) 1 UNK- nguyên liệu pha chế đồ uống, mới 100%... (mã hs brown sugar pow/ hs code brown sugar)
- Mã HS 17019990: Hóa chất thí nghiệm: Sucrose (saccharose) for biochemistry (C12H22O11), 1 Kg/chai, Batch: K51100787, HSD: 29. 02. 24... (mã hs hóa chất thí ng/ hs code hóa chất thí)
- Mã HS 17019990: Đường phần- SUGAR STICK 4GR- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đường phần sug/ hs code đường phần)
- Mã HS 17019990: Đường nâu (1kg/gói), hiệu KIT HIN COMPANY SDN BHD... (mã hs đường nâu 1kg// hs code đường nâu 1)
- Mã HS 17019990: Đường bột (5kg/túi) làm hương liệu thực phẩm... (mã hs đường bột 5kg// hs code đường bột 5)
- Mã HS 17019990: ĐƯỜNG VÀNG NHẬT MITSUI SEITOU SANONTOU 1KG 1 X 20 PCS. /BAG... (mã hs đường vàng nhật/ hs code đường vàng n)
- Mã HS 17019990: Đường tinh chất dạng bột: ICING SUGAR, hàng mẫu (2kg/túi)... (mã hs đường tinh chất/ hs code đường tinh c)
- Mã HS 17019990: Đường, hiệu: TRR, quy cách 1kg/túi... (mã hs đường hiệu tr/ hs code đường hiệu)
- Mã HS 17019990: ĐƯỜNG PHÈN... (mã hs đường phèn/ hs code đường phèn)
- Mã HS 17019990: ĐƯỜNG PHỔI... (mã hs đường phổi/ hs code đường phổi)
- Mã HS 17019990: ĐƯỜNG HOA CÚC... (mã hs đường hoa cúc/ hs code đường hoa cú)
- Mã HS 17019990: Đường phần- SUGAR STICK 4GR- HÀNG MỚI 100%... (mã hs đường phần sug/ hs code đường phần)
- Mã HS 17019990: Đường mía 10 kg/ bao. Hàng mới 100%... (mã hs đường mía 10 kg/ hs code đường mía 10)
- Mã HS 17019990: Đường thô 10kg/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs đường thô 10kg// hs code đường thô 10)
- Mã HS 17019990: Đường tinh luyện dạng 2kg/gói, 3 gói/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs đường tinh luyệ/ hs code đường tinh l)
- Mã HS 17019990: Đường phèn bao gồm 600 túi (30kg/1 túi; mới 100%)... (mã hs đường phèn bao/ hs code đường phèn b)
- Mã HS 17019990: ĐƯỜNG THỐT NỐT... (mã hs đường thốt nốt/ hs code đường thốt n)