Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1515 - Mã HS 15151100: Dầu hạt lanh- linseed oil dùng trong ngành in, hàng mới 100%... (mã hs dầu hạt lanh l/ hs code dầu hạt lanh)
- Mã HS 15151900: Dầu hạt lanh: Refined Linseed Oil (Mã hàng: 4L012) dùng để sản xuất sơn... (mã hs dầu hạt lanh r/ hs code dầu hạt lanh)
- Mã HS 15151900: Floraesters 70-Chế phẩm hóa học(dầu Jojoba Esters)(10kg/pail), cas no. 92457-12-0-Nguyên liệu cho sản xuất mỹ phẩm- Hàng mới 100%... (mã hs floraesters 70/ hs code floraesters)
- Mã HS 15151900: Nguyên liệu thực phẩm- Dầu hạt lanh (Pure Flax Oil)- NSX: 07/2019- NHH: 07/2021 (18. 4kgs/ pail), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 15151900: Dầu hạt lanh hữu cơ Organic Flaxseed Oil; 250ml/chai; HSD: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs dầu hạt lanh hữ/ hs code dầu hạt lanh)
- Mã HS 15151900: Dầu lanh sống dùng trong sản xuất sơn và mực in: Refined Linseed Oil (CAS: 8001-26-1), mới 100%... (mã hs dầu lanh sống d/ hs code dầu lanh sốn)
- Mã HS 15151900: Dầu ăn... (mã hs dầu ăn/ hs code dầu ăn)
- Mã HS 15152999: Dầu ăn (1800ml/chai, 12 chai/CTN)-PURE REFINED CORN OIL, thành phần: 100% dầu ngô, nhà sx HEPUYEU. Hàng mới 100%... (mã hs dầu ăn 1800ml// hs code dầu ăn 1800)
- Mã HS 15152999: Dầu ăn Daesang Dầu ngô. 900ML/chai. hạn sử dụng. 27_10_2020... (mã hs dầu ăn daesang/ hs code dầu ăn daesa)
- Mã HS 15152999: Dầu ăn Sajo Dầu ngô. 0. 9L/chai. hạn sử dụng15_6_2021... (mã hs dầu ăn sajo dầu/ hs code dầu ăn sajo)
- Mã HS 15152999: Dầu bắp-CORN OIL CHEFONE(18 lít/thùng). Mới 100%... (mã hs dầu bắpcorn oi/ hs code dầu bắpcorn)
- Mã HS 15152999: Nguyên liệu thực phẩm: Corn oil Dầu Bắp (1drum 200 lit 210 kg), NSX 12/2019- HSD 12/2020. Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 15152999: Dầu bắp- Nguyên liệu thực phẩm (Corn Oil (RBD))- NSX: 12/2019- NHH: 12/2020; 190. 51Kgs/ drum, hàng mới 100%... (mã hs dầu bắp nguyên/ hs code dầu bắp ngu)
- Mã HS 15153010: CASTOR OIL (Dầu thực vật (cây thầu dầu) giàu triglyceride, dùng làm phụ gia trong ngành giày) (Không dùng làm thực phẩm) (Cas: 8001-79-4)... (mã hs castor oil dầu/ hs code castor oil)
- Mã HS 15153010: Dầu thầu dầu (dầu thô)- LC0018B-200KG- NO. 1 CASTOR OIL... (mã hs dầu thầu dầu d/ hs code dầu thầu dầu)
- Mã HS 15153010: Dầu thầu dầu dạng thô, CAS 8001-26-1, C18H30O2, dầu thực vật, nguyên liệu sản xuất sơn- RO 50001... (mã hs dầu thầu dầu dạ/ hs code dầu thầu dầu)
- Mã HS 15153090: CASTOR OIL FIRST SPECIAL GRADE (dầu thầu dầu đã tinh chế) KQGD 3087/TB-TCHQ (13/04/2016)-NPLSX sơn phủ gỗ... (mã hs castor oil firs/ hs code castor oil f)
- Mã HS 15153090: Dầu thầu dầu dùng trong sản xuất mỹ phẩm: Pharm. Castor Oil Virgin PH. Eur. (CAS: 8001-79-4), NSX: Ihsedu Agrochem Pvt. Ltd (India), nhãn hiệu ALBERDINGK(R), mới 100%... (mã hs dầu thầu dầu dù/ hs code dầu thầu dầu)
- Mã HS 15153090: Dầu thầu dầu BLOWN CASTER OIL- POLYMERIZED TRIGLYCERIDE BCO 9-10 Poise (200KG/DRUM) phụ gia làm dẻo dùng trong ngành sơn phủ và ngành in, mã CAS: 68187-84-4. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu thầu dầu bl/ hs code dầu thầu dầu)
- Mã HS 15153090: Dầu thầu dầu đặc biệt Loại 1 CASTER OIL FIRST SPECIAL GRADE-TRIGLYCERIDE COFSG (200KG/DRUM)L phụ gia làm dẻo dùng trong ngành sơn phủ và ngành in, mã CAS: 8001-79-4. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu thầu dầu đặ/ hs code dầu thầu dầu)
- Mã HS 15153090: Dầu thầu dầu từ POLYURETHANES kết hợp với keo dán dùng để gắn thiết bị lọc khí AD-7000W theo số phân tích phân loại 4119/TB-TCHQ ngày 19/05/2016. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thầu dầu từ/ hs code dầu thầu dầu)
- Mã HS 15155010: Dầu mè rang (nguyên liệu sản xuất dầu ăn)- Sesame oil. Hàng mới 100%... (mã hs dầu mè rang ng/ hs code dầu mè rang)
- Mã HS 15155010: Nguyên liệu thực phẩm: Dầu mè (hạt vừng) thô- Crude Aromatic Sesame Oil. Nguyên liệu để sản xuất dầu ăn thực vật trong nội bộ công ty.... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 15155010: Dầu Vừng thô đóng Flexibag... (mã hs dầu vừng thô đó/ hs code dầu vừng thô)
- Mã HS 15155090: Dầu mè 150 ml x 12 chai/thùng; HSD: 09/2021... (mã hs dầu mè 150 ml x/ hs code dầu mè 150 m)
- Mã HS 15155090: Dầu vừng hiệu Ajinomoto, từ dầu thô ăn liền, 160g/chai, 12 chai/thung, NSX: công ty cổ phần J-Oil mills, hang mới 100%.... (mã hs dầu vừng hiệu a/ hs code dầu vừng hiệ)
- Mã HS 15155090: Dầu mè (500ML/CHAI), hiệu: OH AIK GUAN FOOD, hàng mẫu... (mã hs dầu mè 500ml/c/ hs code dầu mè 500m)
- Mã HS 15155090: Dầu vừng 70g hiệu Ajinomoto, 30 chai/thùng NSX: Công ty cổ phần J-Oil mills, Số CB: 4578/2018/ATTP-XNCB, HSD: 11/2021... (mã hs dầu vừng 70g hi/ hs code dầu vừng 70g)
- Mã HS 15155090: Dầu vừng 160g hiệu Ajinomoto, 24 chai/thùng NSX: Công ty cổ phần J-Oil mills, Số CB: 4578/2018/ATTP-XNCB, HSD: 11/2021... (mã hs dầu vừng 160g h/ hs code dầu vừng 160)
- Mã HS 15155090: DẦU MÈ/ OTTOGI SESAME OIL 55ML (55MLx30)/thùng. NSX: 2019-09-06, HSD: 2021-09-05. Hàng mới 100%... (mã hs dầu mè/ ottogi/ hs code dầu mè/ otto)
- Mã HS 15155090: Dầu mè đậm đặc-SESAME OIL (320mL*12EA)/Thùng. NSX: 11/11/19 HSD: 10/11/20Hàng mới 100%... (mã hs dầu mè đậm đặc/ hs code dầu mè đậm đ)
- Mã HS 15155090: Dầu vừng gói... (mã hs dầu vừng gói/ hs code dầu vừng gói)
- Mã HS 15155090: Dầu mè hiệu LEE KUM KEE (750ml x 12chai/thùng) mới 100% HSD: Tháng 09/2021... (mã hs dầu mè hiệu lee/ hs code dầu mè hiệu)
- Mã HS 15155090: Dầu mè nguyên chất Topvalu- Topvalu Pure Sesame Oil (1 chai150g). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4901810892136. Hàng mới 100%... (mã hs dầu mè nguyên c/ hs code dầu mè nguyê)
- Mã HS 15155090: Dầu mè Daizu Shirashimeyu, 16. 5kg/thùng; NSX: Nikka Oils Mills Co. , Ltd; hàng mới 100%... (mã hs dầu mè daizu sh/ hs code dầu mè daizu)
- Mã HS 15155090: Dầu vừng AJINOMOTO Sesame oil of sesame oil lover 70g/chai, 30 chai/thùng. NSX: AJINOMOTO CO. , LTD. Nhà máy SX: J-OIL MILLS, INC. Mới 100%... (mã hs dầu vừng ajinom/ hs code dầu vừng aji)
- Mã HS 15155090: Dầu vừng gói... (mã hs dầu vừng gói/ hs code dầu vừng gói)
- Mã HS 15155090: Dầu mè (250ml/chai, 12 chai/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu mè 250ml/c/ hs code dầu mè 250m)
- Mã HS 15159019: Chất chống lão hóa dùng trong hóa mỹ phẩm AstaFusion in Macadamia Nut Oil 20g... (mã hs chất chống lão/ hs code chất chống l)
- Mã HS 15159029: Dầu Tung dùng trong sản xuất mực in, Hàng mới 100%... (mã hs dầu tung dùng t/ hs code dầu tung dùn)
- Mã HS 15159039: Jojoba Oil Colourless CP RBD (25kgs)- Dầu Jojoba, nguyên liệu dùng trong mỹ phẩm, hàng mới 100%... (mã hs jojoba oil colo/ hs code jojoba oil c)
- Mã HS 15159039: Dầu Jojoba Vitamin E NNO, mới 100%... (mã hs dầu jojoba vita/ hs code dầu jojoba v)
- Mã HS 15159091: Dầu thô mè nguyên chất 100%- Nguyên liệu sản xuất xà phòng (1 kiện 25Kgs)... (mã hs dầu thô mè nguy/ hs code dầu thô mè n)
- Mã HS 15159091: Dầu thô castor nguyên chất 100%- Nguyên liệu sản xuất xà phòng (1 kiện 25Kgs)... (mã hs dầu thô castor/ hs code dầu thô cast)
- Mã HS 15159091: Dầu thô cám gạo nguyên chất 100%- Nguyên liệu sản xuất xà phòng (1 kiện 25Kgs)... (mã hs dầu thô cám gạo/ hs code dầu thô cám)
- Mã HS 15159091: Dầu thô hạt nho nguyên chất 100%- Nguyên liệu sản xuất xà phòng (1 kiện 10Kgs)... (mã hs dầu thô hạt nho/ hs code dầu thô hạt)
- Mã HS 15159091: Dầu thô hạt táo nguyên chất 100%- Nguyên liệu sản xuất xà phòng (1 kiện 25Kgs)... (mã hs dầu thô hạt táo/ hs code dầu thô hạt)
- Mã HS 15159091: Dầu thô hắc mai biển nguyên chất 100%- Nguyên liệu sản xuất xà phòng (1 kiện 5Kgs)... (mã hs dầu thô hắc mai/ hs code dầu thô hắc)
- Mã HS 15159091: DẦU VỎ HẠT ĐIỀU CALIA+, DẠNG LỎNG, HÀNG MẪU, DÙNG LÀM NGUYÊN LIỆU SX THỨC ĂN CHĂN NUÔI, MỚI 100% (5 LÍT/THÙNG)... (mã hs dầu vỏ hạt điều/ hs code dầu vỏ hạt đ)
- Mã HS 15159091: Dầu thô từ hạt trái xương rồng 100% tự nhiên, nguyên chất (nguyên liệu dùng để sản xuất xà phòng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu thô từ hạt/ hs code dầu thô từ h)
- Mã HS 15159091: Dầu thực vật (1chai/2 lít, 5 chai/thùng) Vegetables Oil. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thực vật 1/ hs code dầu thực vật)
- Mã HS 15159091: Dầu điều (được làm từ vỏ hạt điều)- CASHEW NUT SHELL OIL, sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100%... (mã hs dầu điều được/ hs code dầu điều đư)
- Mã HS 15159091: Crude Rice Bran Oil-Dầu cám gạo thô-Không qui cách... (mã hs crude rice bran/ hs code crude rice b)
- Mã HS 15159092: Rice Bran Oil (18 KGS/CAN), Dầu cám gạo, chất làm mềm dùng trong mỹ phẩm. LOT NO: 19070314. Hàng mới 100%... (mã hs rice bran oil/ hs code rice bran oi)
- Mã HS 15159092: Dầu ăn Camelina BT250- 250ml/chai... (mã hs dầu ăn camelina/ hs code dầu ăn camel)
- Mã HS 15159099: Hazelnut Oil RBD (25 KGS/CAN)- Dầu hạt phỉ, chất làm mềm dùng trong mỹ phẩm). Hàng mới 100%... (mã hs hazelnut oil rb/ hs code hazelnut oil)
- Mã HS 15159099: Argan Oil (25 KGS/CAN)- Dầu argan, công dụng: chất làm mềm dùng trong mỹ phẩm, hàng mới 100%... (mã hs argan oil 25 k/ hs code argan oil 2)
- Mã HS 15159099: AVOCADO OIL RBD (25 KGS/ CAN)- Dầu bơ, công dụng: chất làm mềm dùng trong mỹ phẩm. Hàng mới 100%... (mã hs avocado oil rbd/ hs code avocado oil)
- Mã HS 15159099: Macadamia Nut Oil CP RBD (25 KGS/CAN) Dầu mắc ca, chất làm mềm dùng trong mỹ phẩm). Hàng mới 100%... (mã hs macadamia nut o/ hs code macadamia nu)
- Mã HS 15159099: BERGACARE SB S-REFINED SHEA BUTTER(Số cas: 606-306-6. Bơ từ trái mỡ, nguyên liệu dùng trong sản xuất hóa mỹ phẩm). Đóng gói: 25kg/thùng, hàng mới: 100%... (mã hs bergacare sb s/ hs code bergacare sb)
- Mã HS 15159099: Dầu óc chó Kunella 12 x 100ml, hạng sử dụng tháng 12/2020. Hàng mới 100%... (mã hs dầu óc chó kune/ hs code dầu óc chó k)
- Mã HS 15159099: Dầu thực vật (cây bơ) đã tinh chế-"KARISTAR SHEA BUTTER(Shear Butter)"-KQGĐ số 1037/TBPTPL ngày 16/08/2016... (mã hs dầu thực vật c/ hs code dầu thực vật)
- Mã HS 15159099: Dầu ô liu, 12 chai 17oz/ thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu ô liu 12 c/ hs code dầu ô liu 1)
- Mã HS 15159099: Dầu thưc vật 8. 4oz, 6 chai/ thùng. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu thưc vật 8/ hs code dầu thưc vật)
- Mã HS 15159099: Dầu thưc vật 21oz/chai, dạng chai có vòi xịt. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu thưc vật 21/ hs code dầu thưc vật)
- Mã HS 15159099: DẦU ỚT- OTTOGI RED PEPPER FLAVOUR OIL, 80 ml, (80 ml x 15 gói)/Thùng, Nhãn Hiệu Ottogi, Hàng Mới 100%... (mã hs dầu ớt ottogi/ hs code dầu ớt otto)
- Mã HS 15159099: Macademia Nut oil- Dầu thực vật xác định đã tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học dùng để sản xuất mỹ phẩm, hàng mới 100%... (mã hs macademia nut o/ hs code macademia nu)
- Mã HS 15159099: Dầu hạt chia, nhãn hiệu Absolute Organic chai 50ml, đựng trong 40 thùng Cartons, mỗi thùng 24 chai. Mặt hàng không chiụ thuế VAT theo khoản 1, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC... (mã hs dầu hạt chia n/ hs code dầu hạt chia)
- Mã HS 15159099: Argan Oil (Argania Spinosa Kernel Oil)-Nguyên liệu sản xuất sản phẩm dầu gội (dầu chiết xuất từ hạt thực vật Argan)... (mã hs argan oil arga/ hs code argan oil a)
- Mã HS 15159099: Dầu mầm gạo dùng làm nguyên liệu trong thực phẩm- RICE GERM OIL GX-N. Hàng mới 100%... (mã hs dầu mầm gạo dùn/ hs code dầu mầm gạo)
- Mã HS 15159099: Dầu bơ Avocado Oil 250ml... (mã hs dầu bơ avocado/ hs code dầu bơ avoca)
- Mã HS 15159099: Dầu hạnh nhân Almond oil 250ml... (mã hs dầu hạnh nhân a/ hs code dầu hạnh nhâ)
- Mã HS 15159099: Dầu hạt phỉ Hazelnut Oil 500ml... (mã hs dầu hạt phỉ haz/ hs code dầu hạt phỉ)
- Mã HS 15159099: Dầu hạt nho Grapeseed Oil 500ml... (mã hs dầu hạt nho gra/ hs code dầu hạt nho)
- Mã HS 15159099: Dầu hạt óc chó Walnut Oil 500ml... (mã hs dầu hạt óc chó/ hs code dầu hạt óc c)
- Mã HS 15159099: Dầu Đậu Nành-Soybean Oil, (500mL*20)/Thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu đậu nànhso/ hs code dầu đậu nành)
- Mã HS 15159099: Dầu Hạt Nho-Grapeseed Oil, (0. 5L*12)/Thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu hạt nhogra/ hs code dầu hạt nho)
- Mã HS 15159099: Dầu Hạt Tía Tô- Perilla Seed Oil, (320mL*12)/Thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu hạt tía tô/ hs code dầu hạt tía)
- Mã HS 15159099: Dầu hạt nho- GRAPESEED OIL(0. 5L*12EA)/CT. Hàng mới 100%... (mã hs dầu hạt nho gr/ hs code dầu hạt nho)
- Mã HS 15159099: Dầu nành B2B- Soybean oil B2B(18L*1EA)/CT. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nành b2b s/ hs code dầu nành b2b)
- Mã HS 15159099: TINH DẦU CHIẾT SUẤT TỪ TRÁI BƠ, ĐƯỢC ĐÓNG THÙNG TRÒN (AVOCADO OIL), MỚI 100%, QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: 1 BARREL 200 LIT(182 KGS),... (mã hs tinh dầu chiết/ hs code tinh dầu chi)
- Mã HS 15159099: Dầu dừa tinh khiết Millanganics 100ml 48/T... (mã hs dầu dừa tinh kh/ hs code dầu dừa tinh)
- Mã HS 15159099: Dầu ô liu, 12 chai 17oz/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu ô liu 12 c/ hs code dầu ô liu 1)
- Mã HS 15159099: Dầu thưc vật 8. 4oz, 6 chai/ thùng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thưc vật 8/ hs code dầu thưc vật)
- Mã HS 15159099: Dầu thưc vật 21oz/chai, dạng chai có vòi xịt. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thưc vật 21/ hs code dầu thưc vật)
- Mã HS 15159099: Dầu chùm ngây Morginga seed oil 10ml... (mã hs dầu chùm ngây m/ hs code dầu chùm ngâ)
- Mã HS 15159099: Dầu cám gạo tinh luyện hiệu Pure Vita 3L (4 chai/thùng carton)... (mã hs dầu cám gạo tin/ hs code dầu cám gạo)
- Mã HS 15159099: Dầu tía tô- Perilla oil... (mã hs dầu tía tô per/ hs code dầu tía tô)
- Mã HS 15159099: Dầu cám gạo Milaganics 100ml... (mã hs dầu cám gạo mil/ hs code dầu cám gạo)