Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1510 - Mã HS 15100090: Dầu Hoa Tiêu (330ml x 12chai/ctn) mới 100% HSD: Tháng 03/2021... (mã hs dầu hoa tiêu 3/ hs code dầu hoa tiêu)
- Mã HS 15100090: Dầu mè ajinomoto 70g hiệu AJINOMOTO Sesame oil of sesame oil lover 70g, gồm 100 thùng (1 thùng 70gx24 gói) ; hạn sử dụng 03/12/2021; hàng mới 100%... (mã hs dầu mè ajinomot/ hs code dầu mè ajino)
- Mã HS 15100090: DẦU ĂN... (mã hs dầu ăn/ hs code dầu ăn)
1511 - Mã HS 15119020: Dầu cọ để làm mẫu kiểm nghiệm (500g/chai)... (mã hs dầu cọ để làm m/ hs code dầu cọ để là)
- Mã HS 15119020: Nguyên liệu thực phẩm: Dầu Olein tinh luyện- Youmy (RBD Palm Olein) NSX PT. ASIANAGRO AGUNJAYA NSX 21/12/19 HSD 21/12/20, đóng gói carton 18kg/thùng- Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 15119020: Dầu cọ tinh luyện, RBD Palm Oil In Bulk, là nguyên liệu dùng trong nhà máy dầu thực vật. Hàng mới 100%... (mã hs dầu cọ tinh luy/ hs code dầu cọ tinh)
- Mã HS 15119020: Dầu cọ (1kg/chai), hiệu: SIME DARBY, hàng mẫu... (mã hs dầu cọ 1kg/cha/ hs code dầu cọ 1kg/)
- Mã HS 15119031: Sáp cọ (Sáp cọ Palm solid fraction 53) và các phân đoạn của dầu cọ ở thể rắn có chỉ số i ốt từ 30 trở lên nhưng dưới 40 (Dạng sáp đã qua chế biến dùng để sản xuất nến. )... (mã hs sáp cọ sáp cọ/ hs code sáp cọ sáp)
- Mã HS 15119031: PALM SOLID FRACTION (RBD PS) 53 Sáp nến làm từ dầu cọ, nguyên liệu dùng để sản xuất nên. Hàng mới 100%.... (mã hs palm solid frac/ hs code palm solid f)
- Mã HS 15119032: Dầu Stearin cọ tinh luyện dạng xá (RBD Palm Stearin, in bulk). Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất dầu ăn thực vật trong nội bộ công ty.... (mã hs dầu stearin cọ/ hs code dầu stearin)
- Mã HS 15119036: Dầu ăn (dầu cọ), đóng gói 1 can 20 lít, nhãn hiệu: Aliza, nhà sản xuất: DELIMA OIL PRODUCTS SDN BHD, hàng mới 100%.... (mã hs dầu ăn dầu cọ/ hs code dầu ăn dầu)
- Mã HS 15119036: NLTP: Dầu Olein tinh luyện IV57 nhãn hiệu Pamin/Pamin RBD Palm Olein IV 57, 20L/bag (18KG)/carton, tổng 1238 cartons. Nhà sản xuất: PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI. NSX: 12/2019; HSD: 12/2021, Hàng mới 100%... (mã hs nltp dầu olein/ hs code nltp dầu ol)
- Mã HS 15119036: Dầu cọ thuần chay- hiệu Thanh Ái (18 kg/bao/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu cọ thuần ch/ hs code dầu cọ thuần)
- Mã HS 15119036: Dầu Olein cọ tinh luyện (Mass Balance) nhãn hiệu Sania (18Kg/carton)- Dùng để chiên và làm bánh. Hàng mới 100%... (mã hs dầu olein cọ ti/ hs code dầu olein cọ)
- Mã HS 15119036: Dầu thực vật cao cấp good meall 5 lit thành phần từ dầu cọ olein tinh luyện 100% (sl 30 thùng, Tl tịnh 20 kg/thùng, Tl cả bì 20. 5 kg/thùng)... (mã hs dầu thực vật ca/ hs code dầu thực vật)
- Mã HS 15119036: Dầu ăn thực vật tinh luyện- Cây Nấm Tường An 24. 5kg (Sản xuất từ dầu cọ- Chứa trong can nhựa 24. 5kg)... (mã hs dầu ăn thực vật/ hs code dầu ăn thực)
- Mã HS 15119036: Dầu cooking loại can nhựa 23, 5 kg, nhãn hiệu: Voca... (mã hs dầu cooking loạ/ hs code dầu cooking)
- Mã HS 15119036: Dầu Cooking đóng trong can nhựa 23, 5 kg, nhãn hiệu: VOCA... (mã hs dầu cooking đón/ hs code dầu cooking)
- Mã HS 15119036: Dầu thực vật tinh luyện nhãn hiệu Cái Lân, đóng trong túi nhựa 0, 5L (24 túi/thùng)-B2994... (mã hs dầu thực vật ti/ hs code dầu thực vật)
- Mã HS 15119036: Dầu ăn Kencook 1. 76L (6 chai/thùng)... (mã hs dầu ăn kencook/ hs code dầu ăn kenco)
- Mã HS 15119036: Dầu cọ PALM OLEIN_Dầu COOKING BEE COOK_ THÙNG CHAI 2L... (mã hs dầu cọ palm ole/ hs code dầu cọ palm)
- Mã HS 15119036: Dầu ăn Cooking Oil 24 kg (24 kg/can)... (mã hs dầu ăn cooking/ hs code dầu ăn cooki)
- Mã HS 15119036: Dầu ăn Happi Koki 1L (12 chai/thùng)... (mã hs dầu ăn happi ko/ hs code dầu ăn happi)
- Mã HS 15119036: Dầu ăn Olifam can 23. 5kg (23. 5kg/can)... (mã hs dầu ăn olifam c/ hs code dầu ăn olifa)
- Mã HS 15119037: Nguyên liệu thực phẩm: Dầu Olein cọ tinh luyện (IV56) (RBD Palm Olein IV56), đóng trong túi mềm (Flexi-tank), dùng để sản xuất dầu ăn thực vật trong nội bộ công ty.... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 15119037: Dầu cọ Olein... (mã hs dầu cọ olein/ hs code dầu cọ olein)
- Mã HS 15119037: Olein dầu cọ (phân đoạn thể lỏng). Dầu thực vật dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, dạng xá. Hàng phù hợp với TT 02/2019/TT-BNNPTNT (11/02/19) & TT 15/2018/TT-BNNPTNT (29/10/18). Mới 100%... (mã hs olein dầu cọ p/ hs code olein dầu cọ)
- Mã HS 15119037: Dầu cọ Olein tinh chế, phân đoạn thể lỏng, chỉ số i-ốt 58 min, hàng xá không bao bì (RBD PALM OLEIN, IN BULK).... (mã hs dầu cọ olein ti/ hs code dầu cọ olein)
- Mã HS 15119037: Dầu cọ dùng làm mẫu trong thực phẩm, không nhãn hiệu... (mã hs dầu cọ dùng làm/ hs code dầu cọ dùng)
- Mã HS 15119037: RBD PALM OLEIN IN BULK (Dầu cọ Olein tinh luyện, dạng xá, không bao bì), chỉ số iốt tối thiểu 58... (mã hs rbd palm olein/ hs code rbd palm ole)
- Mã HS 15119037: Dầu Olein cọ tinh luyện, RBD Palm Olein (IV 58. 5 MIN) In Bulk, là nguyên liệu dùng trong nhà máy dầu thực vật. Hàng mới 100%... (mã hs dầu olein cọ ti/ hs code dầu olein cọ)
- Mã HS 15119037: Dầu Cọ Olein đã tinh chế, phân đoạn thể lỏng, có chỉ số iốt (WIJs) từ 55 đến dưới 60, hàng xá không bao bì (RBD Palm Olein, in bulk).... (mã hs dầu cọ olein đã/ hs code dầu cọ olein)
- Mã HS 15119037: Dầu cọ Olein đã tinh chế... (mã hs dầu cọ olein đã/ hs code dầu cọ olein)
- Mã HS 15119037: Dầu Olein cọ tinh luyện... (mã hs dầu olein cọ ti/ hs code dầu olein cọ)
- Mã HS 15119037: Dầu Can (can 23. 5kg) Nhãn hiệu "Three Star" Minh Huê-VN, 100% Dầu cọ Olein đã tinh chế... (mã hs dầu can can 23/ hs code dầu can can)
- Mã HS 15119037: Dầu chai (chai 0. 22lít/40 chai thùng) Nhãn hiệu "Three Star" SX tại Cty Minhhuê- VN, 100% Dầu cọ Olein đã tinh chế... (mã hs dầu chai chai/ hs code dầu chai ch)