Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1506 - Mã HS 15060000: SQUID LIVER OIL- Dầu gan mực dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Hàng nhập khẩu phù hợp theo QĐ số 640/QĐ-CN-TĂCN ngày 12/06/2017. Hàng mới 100%... (mã hs squid liver oil/ hs code squid liver)
- Mã HS 15060000: Dầu cá hiệu DHAXTRA, mã nsg-1061, 10 viên/ vỉ... (mã hs dầu cá hiệu dha/ hs code dầu cá hiệu)
- Mã HS 15060000: Dầu Gan Mực- Squid Liver Oil, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản, Hàng nhập theo thông tư 26/2018/BNNPTNT ngày 15/11/2018... (mã hs dầu gan mực sq/ hs code dầu gan mực)
1507 - Mã HS 15071000: Dầu đậu tương thô đã khử chất nhựa, hàng xá, không bao bì (Crude Degummed Soyabean Oil, in bulk).... (mã hs dầu đậu tương t/ hs code dầu đậu tươn)
- Mã HS 15071000: Dầu nành thô khử gum, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Hàng nhập khẩu phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs dầu nành thô kh/ hs code dầu nành thô)
- Mã HS 15079090: Dầu hoạt hoá- SBO-50 soybean oil master batch(đã được kiểm hóa tại tk: 101548117312/E31 ngày 09/08/2017)... (mã hs dầu hoạt hoá s/ hs code dầu hoạt hoá)
- Mã HS 15079090: Dầu đậu nành Kirkland Signature Vegetable Oil, 3 Quart, (1 thùng/2 bình x 2. 84 lít/bình), mới 100%... (mã hs dầu đậu nành ki/ hs code dầu đậu nành)
- Mã HS 15079090: Dầu nành đã tinh chế(non-gmos)(không biến đổi gen)... (mã hs dầu nành đã tin/ hs code dầu nành đã)
- Mã HS 15079090: Dầu ăn Simply 5L... (mã hs dầu ăn simply 5/ hs code dầu ăn simpl)
- Mã HS 15079090: Dầu đậu nành không biến đổi Gen Amur Pearl, loại 1 lít/ chai 920g, (ngày sx 01/12/2019, hạn sd 15 tháng), NSX: LIMITED LIABILITY COMPANY SOYA ANK. Hàng mới 100%... (mã hs dầu đậu nành kh/ hs code dầu đậu nành)
- Mã HS 15079090: Dầu đậu nành tinh luyện Refined Soybean Oil(Regular), HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs dầu đậu nành ti/ hs code dầu đậu nành)
- Mã HS 15079090: Dầu đậu tương đã tinh chế- sbo-50 soybean oil master batch(KH TK 101848091111/E31, 01/02/2018)... (mã hs dầu đậu tương đ/ hs code dầu đậu tươn)
- Mã HS 15079090: Mực in từ đậu nành- soybean oil ink, thành phần từ đậu nành dùng cho ngành in, hàng mới 100%... (mã hs mực in từ đậu n/ hs code mực in từ đậ)
- Mã HS 15079090: Dầu nành tinh luyện (Refined Bleached Deoderized Soybean Oil- RBDSBO), đóng trong túi flexibag, sử dụng trong chế biến thực phẩm, nsx: THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED, mới 100%... (mã hs dầu nành tinh l/ hs code dầu nành tin)
- Mã HS 15079090: Dầu dậu nành đã tinh chế. L2082. CAS No. 60-33-3 (Dùng sản xuất phụ gia chế biến sản phẩm cao su). PTPL số 1722/PTPLMN-NV(19/11/2010). Hàng mới 100%... (mã hs dầu dậu nành đã/ hs code dầu dậu nành)
- Mã HS 15079090: Chế phẩm không ăn được từ dầu thực vật (hàng mới 100%)- SBO-50 SOYBEAN OIL MASTER BATCH (tương tự KQGD 0477/N3. 12/TD ngày 10/03/2012 của tờ khai 1755/NK/SXXK)... (mã hs chế phẩm không/ hs code chế phẩm khô)
- Mã HS 15079090: Dầu đậu nành- Satellite brand- Soyabean Oil (Nguyên liệu dùng để sản xuất hàng XK) trong túi bóng 18kgs/carton... (mã hs dầu đậu nành s/ hs code dầu đậu nành)
- Mã HS 15079090: Dầu đậu tương- SBO-50 SOYBEAN OIL MASTER BATCH (đã kiểm hóa tại TK: 102815148111 ngày 15/08/2019, không phải TC, HC nguy hiểm)(CLH của TK: 103021099750/E31/E31 ngày 02/12/2019 mục 1)... (mã hs dầu đậu tương/ hs code dầu đậu tươn)
- Mã HS 15079090: RBD SOYBEAN OIL- DAU NANH TINH LUYEN DA QUA XU LY MAU VA MUI, BAO 21 TAN... (mã hs rbd soybean oil/ hs code rbd soybean)
- Mã HS 15079090: Dầu đậu nành tinh luyện nhãn hiệu Simply, đóng trong chai nhựa 2L (6 chai/thùng)-B2990... (mã hs dầu đậu nành ti/ hs code dầu đậu nành)
- Mã HS 15079090: Dầu nành tinh luyện Happi Soya 24kg (24kg/can)... (mã hs dầu nành tinh l/ hs code dầu nành tin)
- Mã HS 15079090: Dầu thực vật Star 0. 80L sp từ đậu nành (sl 50 thùng, tl tịnh 9. 6 kg/thùng, tl cả bì 10. 5 kg/thùng)... (mã hs dầu thực vật st/ hs code dầu thực vật)
- Mã HS 15079090: Dầu thực vật tadico stat 4. 5 L từ đậu nành (sl 100 thùng, tl tịnh 18 kg/thùng, tl cả bì 18. 5 kg/thùng)... (mã hs dầu thực vật ta/ hs code dầu thực vật)
- Mã HS 15079090: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Dầu ăn (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 15079090: Dầu ăn thực vật Kencook(220 ml x 40 chai)/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu ăn thực vật/ hs code dầu ăn thực)
- Mã HS 15079090: Dầu thực vật Freda 1 l sp từ đậu nành (sl 70 thùng, tl tịnh 12 kg/thùng, tl cả bì 12. 5 kg/thùng)... (mã hs dầu thực vật fr/ hs code dầu thực vật)
- Mã HS 15079090: Dầu ăn Cái Lân 25l... (mã hs dầu ăn cái lân/ hs code dầu ăn cái l)
- Mã HS 15079090: Dầu thực vật emely Star 0. 80L sp từ đậu nành (sl 100 thùng, tl tịnh 9. 6 kg/thùng, tl cả bì 10. 5 kg/thùng)... (mã hs dầu thực vật em/ hs code dầu thực vật)
- Mã HS 15079090: Dầu ăn... (mã hs dầu ăn/ hs code dầu ăn)
- Mã HS 15079090: Dầu đậu nành hiệu Simply, đóng trong chai nhựa 2L (06 chai/ thùng)- B2984... (mã hs dầu đậu nành hi/ hs code dầu đậu nành)
- Mã HS 15079090: Dầu đậu tương tinh chế hiệu SIMPLY 1L (trọng lượng tịnh 10. 92kg/carton; 12 chai/carton)... (mã hs dầu đậu tương t/ hs code dầu đậu tươn)
- Mã HS 15079090: Dầu đậu nành nhãn hiệu Simply 1L (100% dầu đậu nành tinh luyện);trọng lượng tịnh 10, 92kg/carton; 12 chai 1L/carton... (mã hs dầu đậu nành nh/ hs code dầu đậu nành)
- Mã HS 15079090: Dầu đậu nành đã tinh luyện 4. 5L (Số lượng 150 thùng, TL tịnh 20kg/ thùng, TL cả bì 20, 5kg/ thùng)... (mã hs dầu đậu nành đã/ hs code dầu đậu nành)
- Mã HS 15079090: Dầu ăn Simply 5L... (mã hs dầu ăn simply 5/ hs code dầu ăn simpl)