Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1401 - Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 1139... (mã hs tăm tre làm nha/ hs code tăm tre làm)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 1448... (mã hs tăm tre làm nha/ hs code tăm tre làm)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 2051... (mã hs tăm tre làm nha/ hs code tăm tre làm)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang 1333A... (mã hs tăm tre làm nha/ hs code tăm tre làm)
- Mã HS 14011000: TT1739B#Tăm tre làm nhang 1739B... (mã hs tt1739b#tăm tre/ hs code tt1739b#tăm)
- Mã HS 14011000: Cây xiên thức ăn bằng tre 16 hộp/ 100 cây/ thùng... (mã hs cây xiên thức ă/ hs code cây xiên thứ)
- Mã HS 14011000: Cây khuấy cà phê bằng gỗ 1000 cái/ 10 hộp... (mã hs cây khuấy cà ph/ hs code cây khuấy cà)
- Mã HS 14011000: Tre tầm vông (8. 3m). Hàng mới 100%... (mã hs tre tầm vông 8/ hs code tre tầm vông)
- Mã HS 14011000: Tăm 9 inch (nguyên liệu làm nhang, làm từ tre, mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs tăm 9 inch ngu/ hs code tăm 9 inch)
- Mã HS 14011000: Que tre tròn làm hương loại 8 inch (hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất, tre tự trồng tại Việt Nam)... (mã hs que tre tròn là/ hs code que tre tròn)
- Mã HS 14011000: Thang tre. Đường kính: 4cm x rộng 37cm x cao 1. 8m gồm 5 bậc. Tổng số 11300 chiêc. Hàng mới 100%... (mã hs thang tre đườn/ hs code thang tre đ)
- Mã HS 14011000: Nguyên liệu sửa chữa bàn ghế bằng tre. Được cắt thành đoạn 4m. Xuất xứ Việt Nam... (mã hs nguyên liệu sửa/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 14011000: Tăm tre tròn 9" đã xử lý và khử trùng (đóng đồng nhất 40kg/bao)hàng xuất xứ 100%... (mã hs tăm tre tròn 9/ hs code tăm tre tròn)
- Mã HS 14011000: Quạt tre nhỏ vẽ 2 mặt- Bằng tre... (mã hs quạt tre nhỏ vẽ/ hs code quạt tre nhỏ)
- Mã HS 14011000: DÂY TRE... (mã hs dây tre/ hs code dây tre)
- Mã HS 14011000: Tăm tròn 23cm (nguyên liệu làm nhang, làm từ tre, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs tăm tròn 23cm/ hs code tăm tròn 23c)
- Mã HS 14011000: Tăm tròn 38 cm (nguyên liệu làm nhang, làm từ tre, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs tăm tròn 38 cm/ hs code tăm tròn 38)
- Mã HS 14011000: Lọ tre (14 x 14 xH 30. 5 cm)... (mã hs lọ tre 14 x 14/ hs code lọ tre 14 x)
- Mã HS 14011000: Bát tre (30 x 30 x H 10 cm)... (mã hs bát tre 30 x 3/ hs code bát tre 30)
- Mã HS 14011000: Cọc tre, mới 100%... (mã hs cọc tre mới 10/ hs code cọc tre mới)
- Mã HS 14011000: Cây tre (luồng) được xử lý bằng nhiệt có chiều dài 2, 900mm x 20- 120mm... (mã hs cây tre luồng/ hs code cây tre luồ)
- Mã HS 14011000: QUE TRE DÙNG ĐỂ XIÊN CÁ DÀI 13CM... (mã hs que tre dùng để/ hs code que tre dùng)
- Mã HS 14011000: Gậy tre (đã cắt 2 đầu). Kích thước: Dài 3 m, đường kính: 12mm- 140 mm. Tổng số 4950 chiếc. Hàng mới 100%... (mã hs gậy tre đã cắt/ hs code gậy tre đã)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 6" dùng để làm que hương đốt (que nhang), kích thước (1. 5 mm x 15. 2 cm), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 6 dùng/ hs code tăm tre 6 d)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 9" loại a dùng để làm que hương đốt (que nhang), kích thước (1. 2 mm x 23cm), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 9 loại/ hs code tăm tre 9 l)
- Mã HS 14011000: Tăm tre 8" loại a dùng để làm que hương đốt (que nhang), kích thước (1. 2 mm x 20. 5 cm), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 8 loại/ hs code tăm tre 8 l)
- Mã HS 14011000: Bát tre (22 x 22 x H 10cm)... (mã hs bát tre 22 x 2/ hs code bát tre 22)
- Mã HS 14011000: Bát tre (25 x 25 x H14 cm)... (mã hs bát tre 25 x 2/ hs code bát tre 25)
- Mã HS 14011000: Khay tre (40 x 40 x H 5 cm)... (mã hs khay tre 40 x/ hs code khay tre 40)
- Mã HS 14011000: Tăm tre làm nhang- dài: 40cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs tăm tre làm nha/ hs code tăm tre làm)
- Mã HS 14011000: Chân hương bằng tre 10 inch, sản xuất tại Việt Nam, đường kính 1. 3mm, hàng mới 100%... (mã hs chân hương bằng/ hs code chân hương b)
- Mã HS 14011000: Que tre làm nhang 15" x 1. 8mm (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt nam)... (mã hs que tre làm nha/ hs code que tre làm)
- Mã HS 14011000: Que tre làm nhang 9" x 1. 3mm (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt nam)... (mã hs que tre làm nha/ hs code que tre làm)
- Mã HS 14011000: VG00518- Đũa ăn 1 lần... (mã hs vg00518 đũa ăn/ hs code vg00518 đũa)
- Mã HS 14012010: Mây nước thô- raw rattan. Đường kính: 10-17 mm, chiều dài: 3. 5-6 m. Có 80 cuộn, 25kg/cuộn. Sản phẩm của cây Mây, xuất xứ tại Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs mây nước thô r/ hs code mây nước thô)
- Mã HS 14012021: Que dẫn hương liệu (làm bằng song, mây), size: 3*20mm: REED. Mới 100%... (mã hs que dẫn hương l/ hs code que dẫn hươn)
- Mã HS 14012021: Lõi mây khô, kích thước 2. 5mm x 25cm, xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs lõi mây khô kí/ hs code lõi mây khô)
- Mã HS 14012021: Lõi mây màu tự nhiên- đường kính 3 mm x 1, 5 to 6 m x 0, 1 kg/hank. Hàng mới 100%... (mã hs lõi mây màu tự/ hs code lõi mây màu)
- Mã HS 14012090: Vỏ mây màu tự nhiên- đường kính4 mm- thickness 1 mm- length 1, 5m to 6 m roll (0, 1 kg/1 roll). Hàng mới 100%... (mã hs vỏ mây màu tự n/ hs code vỏ mây màu t)
- Mã HS 14012090: Song mây (Calamus)... (mã hs song mây calam/ hs code song mây ca)
- Mã HS 14012090: Song mây khô (Calamus)... (mã hs song mây khô c/ hs code song mây khô)
- Mã HS 14012090: Lõi cây mây nước đã được tách vỏ (Round water rattan core without polish and without skin) đường kính từ 8. 5mm- 9. 5mm chiều dài từ 2m-6m. Hàng mới 100%... (mã hs lõi cây mây nướ/ hs code lõi cây mây)
- Mã HS 14019000: Chổi quét nhà. Hàng mới 100%... (mã hs chổi quét nhà/ hs code chổi quét nh)
- Mã HS 14019000: Cây lau sàn. Hàng mới 100%... (mã hs cây lau sàn hà/ hs code cây lau sàn)
- Mã HS 14019000: Cây vầu (đã được cắt đoạn từ 60 cm đến 110 cm)... (mã hs cây vầu đã đượ/ hs code cây vầu đã)
- Mã HS 14019000: LA BUONG KHO... (mã hs la buong kho/ hs code la buong kho)
- Mã HS 14019000: LÁ BUÔNG KHÔ... (mã hs lá buông khô/ hs code lá buông khô)
- Mã HS 14019000: Cây vầu, dùng để làm hương, dài 60 cm- 110 cm... (mã hs cây vầu dùng đ/ hs code cây vầu dùn)
- Mã HS 14019000: Lô sợi SB 12"x6px25 (Hàng mới 100%)... (mã hs lô sợi sb 12x6/ hs code lô sợi sb 12)
- Mã HS 14019000: Cây vầu khô dùng để làm hương, dài 60cm đến 110cm... (mã hs cây vầu khô dùn/ hs code cây vầu khô)
- Mã HS 14019000: Dây cói khô... (mã hs dây cói khô/ hs code dây cói khô)
- Mã HS 14019000: BÈO KHÔ... (mã hs bèo khô/ hs code bèo khô)
- Mã HS 14019000: Giỏ số 3 (50 Pcs), Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs giỏ số 3 50 pc/ hs code giỏ số 3 50)
- Mã HS 14019000: Nón lá bài thơ # 2 (24 Pcs), Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs nón lá bài thơ/ hs code nón lá bài t)
- Mã HS 14019000: Giỏ số 1 (50 Pcs), Không hiệu, Hàng mới 100%... (mã hs giỏ số 1 50 pc/ hs code giỏ số 1 50)
- Mã HS 14019000: Quạt cán dài (24 x 1Pc), không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs quạt cán dài 2/ hs code quạt cán dài)
- Mã HS 14019000: Quạt cán tròn 2" (24 x 1Pc), không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs quạt cán tròn 2/ hs code quạt cán trò)
- Mã HS 14019000: Tăm ghim 25 cm (80 x 100 p), không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs tăm ghim 25 cm/ hs code tăm ghim 25)
- Mã HS 14019000: Tăm ghim 20 cm (100 x 100 P), không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs tăm ghim 20 cm/ hs code tăm ghim 20)
- Mã HS 14019000: Tăm ghim 15 cm (200 x 100 P), không hiệu, hàng mới 100%... (mã hs tăm ghim 15 cm/ hs code tăm ghim 15)
- Mã HS 14019000: Cuộn dây đay dài 25m, đường kính 3. 5mm. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây đay dà/ hs code cuộn dây đay)
- Mã HS 14019000: Cuộn dây đay đường kính 3, 5mm- trọng lượng 1kg. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây đay đư/ hs code cuộn dây đay)
- Mã HS 14019000: Dây cói... (mã hs dây cói/ hs code dây cói)
- Mã HS 14019000: Thang bằng tre(50*150 cm)(hang moi 100%)... (mã hs thang bằng tre/ hs code thang bằng t)
- Mã HS 14019000: Thang bằng tre(45*170 cm)(hang moi 100%)... (mã hs thang bằng tre/ hs code thang bằng t)
- Mã HS 14019000: Cuộn dây đay dài 50m, đường kính 1mm. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây đay dà/ hs code cuộn dây đay)
- Mã HS 14019000: Cọng cói phơi khô, dài 1. 65m; Hàng mới 100%... (mã hs cọng cói phơi k/ hs code cọng cói phơ)
- Mã HS 14019000: Cuộn dây đay dài 500m, đường kính 1mm. Hàng mới 100%... (mã hs cuộn dây đay dà/ hs code cuộn dây đay)
- Mã HS 14019000: Sơ dừa... (mã hs sơ dừa/ hs code sơ dừa)
- Mã HS 14019000: Bánh pía... (mã hs bánh pía/ hs code bánh pía)
- Mã HS 14019000: Bèo tây khô... (mã hs bèo tây khô/ hs code bèo tây khô)