Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

1107 - Mã HS 11071000: Malt chưa rang ; 50 kg/bao ; Malt, Pilsner Type (not roasted) from 2 Row Spring Brewery Malt Premium A1 quality type barley crop 2017 (BAGS) ; Nguyên liệu sản xuất bia... (mã hs malt chưa rang/ hs code malt chưa ra)
- Mã HS 11071000: Malt, pilsen type (not roasted) from 2-row spring barley, crop 2017 (Malt bia chưa rang, nguyên liệu sản xuất bia 50 kg/bao) hàng mới 100%, hạn sử dụng: 05/2019... (mã hs malt pilsen ty/ hs code malt pilsen)
- Mã HS 11071000: Nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp SX bia tại doanh nghiệp: Malt chưa rang dùng sản xuất bia. Hàng đóng xá trong container. Ngày sản xuất: 04/05/2018. Hạn sử dụng: 04/05/2019- Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu nhậ/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 11071000: Malt hạt chưa rang dùng làm nguyên liệu sản xuất Bia tại Nhà máy-AUSTRALIAN B MALT/HNK HANOI PILSNER MALT (Malt Joe White B), hàng mới 100%... (mã hs malt hạt chưa r/ hs code malt hạt chư)
- Mã HS 11071000: Malt bia Australian Pilsner Malt 2017/2018 harvest crop... (mã hs malt bia austra/ hs code malt bia aus)
- Mã HS 11071000: Nguyên liệu NK để trực tiếp SX bia tại doanh nghiệp: Malt chưa rang dùng sản xuất bia. Hàng đóng 50kg tịnh/bao, xếp trong container. Ngày sản xuất: 27/04/2018; Hạn sử dụng: 27/04/2019- Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu nk/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 11071000: Nguyên liệu thực phẩm Malt- Malt chưa rang (nguyên liệu sản xuất bia) vụ mùa 2017- UK Malt. NSX: 05/2018. HSD: 18 tháng từ ngày SX. Nhà SX Muntons PLC-Cedars Maltings.... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 11071000: Malt mẫu chưa rang dùng để thử nghiệm... (mã hs malt mẫu chưa r/ hs code malt mẫu chư)
- Mã HS 11071000: Barley Malt chưa rang dạng hạt, dùng để sản xuất bia, đóng gói 50kg/bao. Nhà sx: PJSC ''Obolon''. Hàng mới 100%... (mã hs barley malt chư/ hs code barley malt)
- Mã HS 11071000: Malt vụ mùa 2017, chưa rang, nguyên liệu để sản xuất bia. Nhà sản xuất: PrJSC "OBOLON" Ukraine (Hạn sử dụng 20/042019)... (mã hs malt vụ mùa 201/ hs code malt vụ mùa)
- Mã HS 11071000: Malt đại mạch hai hàng mùa xuân dùng để nấu bia (chưa rang), malt rời, gieo trồng 2017, sản xuất chế biến tháng 02/2018, hạn sử dụng tháng 02/2019, nhà sx Tivoli Malz GmbH... (mã hs malt đại mạch h/ hs code malt đại mạc)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang, Dùng để sản xuất bia.... (mã hs malt chưa rang/ hs code malt chưa ra)
- Mã HS 11071000: Malt bia đã rang (Caramel Malt), loại 50 kg/ bao, hàng mới 100%.... (mã hs malt bia đã ran/ hs code malt bia đã)
- Mã HS 11071000: Malt bia chưa rang (Czech Malt- Pilsner type), loại 50 kg/ bao, hàng mới 100%.... (mã hs malt bia chưa r/ hs code malt bia chư)
- Mã HS 11071000: Malt sô-cô-la tạo màu hạt chưa rang dùng làm nguyên liệu sản xuất Bia tại Nhà máy (Australian Chocolate Malt-HNK HANOI CHOCOLATE MALT), hàng mới 100%... (mã hs malt sôcôla t/ hs code malt sôcôl)
- Mã HS 11071000: Malt (NL dùng SX Beer)... (mã hs malt nl dùng s/ hs code malt nl dùn)
- Mã HS 11071000: Malt chưa rang- Pilsen Malt, nguyên liệu sản xuất bia, 50 kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs malt chưa rang/ hs code malt chưa ra)
- Mã HS 11072000: Malt hạt đã rang dùng làm nguyên liệu sản xuất Bia tại Nhà máy-Heineken C Malt (Malt Soufflet C), hàng mới 100%... (mã hs malt hạt đã ran/ hs code malt hạt đã)
- Mã HS 11072000: Mẫu malt (nguyên liệu sản xuất bia) dùng thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, 1. 5kg/gói- hàng mới 100%... (mã hs mẫu malt nguyê/ hs code mẫu malt ng)
- Mã HS 11072000: Malt đã rang Weyermann Caramunich Type 2 (Nguyên liệu sản xuất bia; 25kg/bag)- Malt from 2-row spring barley (2017 harvest). Hàng mới 100%. NSX: Weyermann.... (mã hs malt đã rang we/ hs code malt đã rang)
- Mã HS 11072000: Phụ da làm bánh mỳ/ Sonextra Bruin, HSD: 25/05/2019. Hàng mẫu... (mã hs phụ da làm bánh/ hs code phụ da làm b)
- Mã HS 11072000: Malt đã rang loại B... (mã hs malt đã rang lo/ hs code malt đã rang)
- Mã HS 11072000: Nguyên liệu thực phẩm: MALT đã rang (nguyên liệu dùng để sản xuất bia) hàng mới 100%PEAR PALE ALE MALT... (mã hs nguyên liệu thự/ hs code nguyên liệu)
- Mã HS 11072000: Malt Chocolate đã rang dùng để trực tiếp phục vụ sản xuất.... (mã hs malt chocolate/ hs code malt chocola)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rang n/ hs code malt đã rang)
- Mã HS 11072000: Malt đã rang vụ mùa 2017. Hàng mới 100%... (mã hs malt đã rang vụ/ hs code malt đã rang)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang: Ale Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rangal/ hs code malt đã rang)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang: Pale Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rangpa/ hs code malt đã rang)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang: Wheat Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rangwh/ hs code malt đã rang)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang: Munich Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rangmu/ hs code malt đã rang)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang: Pilsen Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rangpi/ hs code malt đã rang)
- Mã HS 11072000: MALT đã rang: Vienna Malt (nguyên liệu dùng để sản xuất bia)... (mã hs malt đã rangvi/ hs code malt đã rang)
- Mã HS 11072000: Malt Bia loại 50kgs/bao. Czech Malt Pilsen Two Row Spring, 300 bags per 50 kgs. Hàng Mới 100%... (mã hs malt bia loại 5/ hs code malt bia loạ)
- Mã HS 11072000: Bột Malt đã rang (ROASTED MALTFLOUR BARLEY EBC) dùng trong sản xuất bánh, hàng mới 100%... (mã hs bột malt đã ran/ hs code bột malt đã)
- Mã HS 11072000: Malt đã rang màu chocolate- vụ mùa năm 2017- nguyên liệu sản xuất bia... (mã hs malt đã rang mà/ hs code malt đã rang)