Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0901 - Mã HS 09011110: CA PHE NHAN... (mã hs ca phe nhan/ hs code ca phe nhan)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt- chưa rang... (mã hs cà phê hạt chư/ hs code cà phê hạt)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt chưa qua rang xay... (mã hs cà phê hạt chưa/ hs code cà phê hạt c)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ HẠT, CHƯA RANG, HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs cà phê hạt chư/ hs code cà phê hạt)
- Mã HS 09011110: Cà phê mẫu hạt chưa răng chưa khử (300Grm/ Túi)... (mã hs cà phê mẫu hạt/ hs code cà phê mẫu h)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân (chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%)... (mã hs cà phê nhân ch/ hs code cà phê nhân)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Arabica chưa rang say- Green Coffee Colombia Arabica (140KG- 02BAGS X 70KG)... (mã hs cà phê hạt arab/ hs code cà phê hạt a)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Arabica chưa rang, chưa khử chất caffeine(Arabica Coffee), Quy cách: 50 kg/bao.... (mã hs cà phê nhân ara/ hs code cà phê nhân)
- Mã HS 09011110: Lao Arabica coffee (Cà phê nhân arabica chưa rang, chưa khử chất caffeine), hàng đóng bao không đồng nhất... (mã hs lao arabica cof/ hs code lao arabica)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Robusta loại C(LAO ROBUSTA COFFEE (TYPE C)), chưa rang, chưa khử chất caffeine. quy cách đóng gói: 50 kg/bao... (mã hs cà phê nhân rob/ hs code cà phê nhân)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ARABICA LÀO LOẠI 1- LAOS WASHED ARABICA COFFEE SCR 16 (HÀNG ĐÓNG TRONG BAO LOẠI 60 KG/BAO) HÀNG CHƯA RANG XAY, CHƯA KHỬ CAFEIN... (mã hs cà phê arabica/ hs code cà phê arabi)
- Mã HS 09011110: Ca phe chua rang, Chua khu chat ca-phe-in chung loai Robusta loai 3 (hang dong trong 7 bao day, hang thuoc to khai XK so: 301608032740)... (mã hs ca phe chua ran/ hs code ca phe chua)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân chưa rang LAO ARABICA COFFEE chưa khử chất ca- phe- in (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50, 2kg/bao. )... (mã hs cà phê nhân chư/ hs code cà phê nhân)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt loại 1... (mã hs cà phê hạt loại/ hs code cà phê hạt l)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Robusta VN... (mã hs cà phê hạt robu/ hs code cà phê hạt r)
- Mã HS 09011110: CA PHE ROBUSTA LOAI 1... (mã hs ca phe robusta/ hs code ca phe robus)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ROBUSTA LOẠI 2... (mã hs cà phê robusta/ hs code cà phê robus)
- Mã HS 09011110: Cà phê Việt Nam Robusta... (mã hs cà phê việt nam/ hs code cà phê việt)
- Mã HS 09011110: HAT CA PHE ROBUSTA LOAI 1... (mã hs hat ca phe robu/ hs code hat ca phe r)
- Mã HS 09011110: CÀ PHE ROBUSTA COFFEE S18... (mã hs cà phe robusta/ hs code cà phe robus)
- Mã HS 09011110: CA PHE HAT CHUA RANG VIET NAM LOAI 2... (mã hs ca phe hat chua/ hs code ca phe hat c)
- Mã HS 09011110: Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Arabica Loại 1)... (mã hs cà phê chưa ran/ hs code cà phê chưa)
- Mã HS 09011110: CAPHE ROBUSTA VIET NAM LOAI 1 (HANG CHUA QUA RANG XAY, CHUA KHU CAFEIN)... (mã hs caphe robusta v/ hs code caphe robust)
- Mã HS 09011110: CA PHE NHAN CHUA RANG, CHUA KHU CHAT CA PHE IN. CHUNG LOAI ROBUSTA, LOAI 1 (640BAO02CONT 20')... (mã hs ca phe nhan chu/ hs code ca phe nhan)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Việt Nam Robusta loại 1, hàng đóng bằng bao đay 60kg/bao. TC: 1280bao/4cont x 20ft... (mã hs cà phê hạt việt/ hs code cà phê hạt v)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân xô, robusta, loại 1(320bao, 1bao60kg, 01Cont20')(trọng lượng thực tế 19, 200 tan)(don gia hoa don 1. 547 usd/tan)... (mã hs cà phê nhân xô/ hs code cà phê nhân)
- Mã HS 09011190: Cà phê... (mã hs cà phê/ hs code cà phê)
- Mã HS 09011190: Hạt cà phê... (mã hs hạt cà phê/ hs code hạt cà phê)
- Mã HS 09011190: Cà phê hạt Robusta R1 S18... (mã hs cà phê hạt robu/ hs code cà phê hạt r)
- Mã HS 09011190: Hạt cà phê Robusta, sàn 18, PACKING: 60KGS/BAG... (mã hs hạt cà phê robu/ hs code hạt cà phê r)
- Mã HS 09011190: CÀ PHÊ HẠT (CHƯA RANG CHƯA QUA CHẾ BIẾN) MỚI 100%... (mã hs cà phê hạt chư/ hs code cà phê hạt)
- Mã HS 09011190: Cà phê hạt chưa rang Arabica (còn vỏ lụa), mới 100%... (mã hs cà phê hạt chưa/ hs code cà phê hạt c)
- Mã HS 09011210: Cà phê hạt chưa rang, đã khử cà- phê- in Green Arabica 16 Decaf (CAFE VERT DECAF), mới 100%... (mã hs cà phê hạt chưa/ hs code cà phê hạt c)
- Mã HS 09011210: Café hạt Robusta gói 200 gr... (mã hs café hạt robust/ hs code café hạt rob)
- Mã HS 09011210: Café hạt Arabica gói 200 gr... (mã hs café hạt arabic/ hs code café hạt ara)
- Mã HS 09011210: Cà phê instant 200grm/1 gói... (mã hs cà phê instant/ hs code cà phê insta)
- Mã HS 09011210: Cà phê Unwashed Arabica sàng 16 đã trích caffeine... (mã hs cà phê unwashed/ hs code cà phê unwas)
- Mã HS 09011210: Cà phê Arabica, Robusta Việt Nam loại 1 (đã trích caffeine)... (mã hs cà phê arabica/ hs code cà phê arabi)
- Mã HS 09011210: Cà phê hạt đã khử chất cà-phê-in (1000KG/Túi)- Decaffeinated Green Coffee Class 7. 2 Big Bag Bulk Slip Sheet... (mã hs cà phê hạt đã k/ hs code cà phê hạt đ)
- Mã HS 09011290: CÀ PHÊ RANG XAY... (mã hs cà phê rang xay/ hs code cà phê rang)
- Mã HS 09011290: Café hạt Espresso gói 200 gr... (mã hs café hạt espres/ hs code café hạt esp)
- Mã HS 09011290: Cà phê sữa linh chi (làm từ tinh chất cà phê, linh chi, đương, muối) nhãn hiệu vinareishi, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs cà phê sữa linh/ hs code cà phê sữa l)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Kenya 5LB/gói--HSD: 05/2020--7321... (mã hs cà phê hạt đã r/ hs code cà phê hạt đ)
- Mã HS 09012110: Café chồn bộ (300g/gói)... (mã hs café chồn bộ 3/ hs code café chồn bộ)
- Mã HS 09012110: Coffee sóc Robusta 200g... (mã hs coffee sóc robu/ hs code coffee sóc r)
- Mã HS 09012110: Coffee sóc Arabica 200g... (mã hs coffee sóc arab/ hs code coffee sóc a)
- Mã HS 09012110: Coffee sóc Espresso 200g... (mã hs coffee sóc espr/ hs code coffee sóc e)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Mokka, mới 100%... (mã hs cà phê hạt mokk/ hs code cà phê hạt m)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Cappuccino, mới 100%... (mã hs cà phê hạt capp/ hs code cà phê hạt c)
- Mã HS 09012110: Cà phê phố G73 in, hàng mới 100%... (mã hs cà phê phố g73/ hs code cà phê phố g)
- Mã HS 09012110: Cà phê phố sữa đá, hàng mới 100%... (mã hs cà phê phố sữa/ hs code cà phê phố s)
- Mã HS 09012110: Café chồn 300g bột, hàng mới 100%... (mã hs café chồn 300g/ hs code café chồn 30)
- Mã HS 09012110: Cà phê G73 3 in hộp, hàng mới 100%... (mã hs cà phê g73 3 in/ hs code cà phê g73 3)
- Mã HS 09012110: Cà phê G7 hòa tan đen, hàng mới 100%... (mã hs cà phê g7 hòa t/ hs code cà phê g7 hò)
- Mã HS 09012110: Café chồn 3in1 20g*18g, hàng mới 100%... (mã hs café chồn 3in1/ hs code café chồn 3i)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Culi hiệu DakMark (500g/hộp)... (mã hs cà phê hạt culi/ hs code cà phê hạt c)
- Mã HS 09012110: Cà phê G7 3in 50 gói/bịch, hàng mới 100%... (mã hs cà phê g7 3in 5/ hs code cà phê g7 3i)
- Mã HS 09012110: Cà phê rock 3in1 sầu riêng, hàng mới 100%... (mã hs cà phê rock 3in/ hs code cà phê rock)
- Mã HS 09012110: Cà phê Drip 4- Culi Premium (12 kg/thùng)... (mã hs cà phê drip 4/ hs code cà phê drip)
- Mã HS 09012110: Cà phê Drip 5- Culi Arabica (12 kg/thùng)... (mã hs cà phê drip 5/ hs code cà phê drip)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Arabica hiệu DakMark (500g/hộp)... (mã hs cà phê hạt arab/ hs code cà phê hạt a)
- Mã HS 09012110: Cà phê Drip 2- Arabica Robusta (12 kg/thùng)... (mã hs cà phê drip 2/ hs code cà phê drip)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt rang hương Culi, chưa xay, mới 100%... (mã hs cà phê hạt rang/ hs code cà phê hạt r)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt SUCCESS 2 đã rang- Bịch 1 kg (1000 gr/bịch; 10 bịch/thùng)... (mã hs cà phê hạt succ/ hs code cà phê hạt s)
- Mã HS 09012110: Cà phê nguyên hạt King coffee-Da Lat-12oz (340gr/bịch; 12 bịch/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs cà phê nguyên h/ hs code cà phê nguyê)
- Mã HS 09012110: Coffee Butter- Whole_Cà phê nguyên hạt, hương bơ. Tên khoa học: Coffea sp. Hàng mới 100%.... (mã hs coffee butter/ hs code coffee butte)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Coffee Đức Hưng Aroma. Nhãn hiệu Đức Hưng (48 túi/thùng, 13. 2kg/carton), code CA-1, hàng mới 100%... (mã hs cà phê hạt coff/ hs code cà phê hạt c)
- Mã HS 09012110: Hạt cà phê đã rang, chưa xay, chưa khử chất caffeine- Coffee beans, roasted, 500 gram/bag. Không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs hạt cà phê đã r/ hs code hạt cà phê đ)
- Mã HS 09012120: Cà Phê rang xay dạng viên nén CUPST GIMOKA COLOMBIA X 100, 100 viên/ hộp, hàng mới 100%... (mã hs cà phê rang xay/ hs code cà phê rang)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ... (mã hs cà phê/ hs code cà phê)
- Mã HS 09012120: TRÀ ĐÀO... (mã hs trà đào/ hs code trà đào)
- Mã HS 09012120: THẢM NHỰA... (mã hs thảm nhựa/ hs code thảm nhựa)
- Mã HS 09012120: TRÀ BÍ ĐAO... (mã hs trà bí đao/ hs code trà bí đao)
- Mã HS 09012120: DÂY ĐEO THẺ... (mã hs dây đeo thẻ/ hs code dây đeo thẻ)
- Mã HS 09012120: Netcafe LON... (mã hs netcafe lon/ hs code netcafe lon)
- Mã HS 09012120: Café đen đá... (mã hs café đen đá/ hs code café đen đá)
- Mã HS 09012120: Café đen đá... (mã hs café đen đá/ hs code café đen đá)
- Mã HS 09012120: Cafe túi 50g... (mã hs cafe túi 50g/ hs code cafe túi 50g)
- Mã HS 09012120: Trà đào 156g... (mã hs trà đào 156g/ hs code trà đào 156g)
- Mã HS 09012120: Cà phê đen đá... (mã hs cà phê đen đá/ hs code cà phê đen đ)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn 3... (mã hs cà phê chồn 3/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 50gói... (mã hs cafe g7 50gói/ hs code cafe g7 50gó)
- Mã HS 09012120: CF chồn 3 VLH... (mã hs cf chồn 3 vlh/ hs code cf chồn 3 vl)
- Mã HS 09012120: Phin Cafe gốm... (mã hs phin cafe gốm/ hs code phin cafe gố)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ NAM SƠN... (mã hs cà phê nam sơn/ hs code cà phê nam s)
- Mã HS 09012120: Coffee sữa đặc... (mã hs coffee sữa đặc/ hs code coffee sữa đ)
- Mã HS 09012120: Cf hòa tan đen... (mã hs cf hòa tan đen/ hs code cf hòa tan đ)
- Mã HS 09012120: BỘT CÀ PHÊ RANG... (mã hs bột cà phê rang/ hs code bột cà phê r)
- Mã HS 09012120: Cà phê Dừa 240g... (mã hs cà phê dừa 240g/ hs code cà phê dừa 2)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 50gói... (mã hs cà phê g7 50gói/ hs code cà phê g7 50)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn GÓI... (mã hs cà phê chồn gói/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: CF MeTrang 500g... (mã hs cf metrang 500g/ hs code cf metrang 5)
- Mã HS 09012120: CF chồn GÓI VLH... (mã hs cf chồn gói vlh/ hs code cf chồn gói)
- Mã HS 09012120: CF MC chồn 500g... (mã hs cf mc chồn 500g/ hs code cf mc chồn 5)
- Mã HS 09012120: Legendee hộp gỗ... (mã hs legendee hộp gỗ/ hs code legendee hộp)
- Mã HS 09012120: Coffee chocolate... (mã hs coffee chocolat/ hs code coffee choco)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Hạ 454g... (mã hs cà phê k hạ 454/ hs code cà phê k hạ)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin 250g... (mã hs cà phê phin 250/ hs code cà phê phin)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Capu... (mã hs cà phê chồn cap/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: CF chồn 2in1 NHỎ... (mã hs cf chồn 2in1 nh/ hs code cf chồn 2in1)
- Mã HS 09012120: CF G7 Cappuccino... (mã hs cf g7 cappuccin/ hs code cf g7 cappuc)
- Mã HS 09012120: CB 3 Cafe G7 hộp... (mã hs cb 3 cafe g7 hộ/ hs code cb 3 cafe g7)
- Mã HS 09012120: Café đen hòa tan... (mã hs café đen hòa ta/ hs code café đen hòa)
- Mã HS 09012120: Coffee Matcha dừa... (mã hs coffee matcha d/ hs code coffee match)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 3in1 800g... (mã hs cafe g7 3in1 80/ hs code cafe g7 3in1)
- Mã HS 09012120: Coffee matcha sữa... (mã hs coffee matcha s/ hs code coffee match)
- Mã HS 09012120: Cà phê Cappuccino... (mã hs cà phê cappucci/ hs code cà phê cappu)
- Mã HS 09012120: K coffee hộp 255g... (mã hs k coffee hộp 25/ hs code k coffee hộp)
- Mã HS 09012120: K coffee gói 227g... (mã hs k coffee gói 22/ hs code k coffee gói)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Luwak... (mã hs cà phê chồn luw/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: K coffee GÓI 454g... (mã hs k coffee gói 45/ hs code k coffee gói)
- Mã HS 09012120: CF Arch Cappucino... (mã hs cf arch cappuci/ hs code cf arch capp)
- Mã HS 09012120: CF hòa tan MC 24g... (mã hs cf hòa tan mc 2/ hs code cf hòa tan m)
- Mã HS 09012120: Cf. TNguyên G7 hộp... (mã hs cftnguyên g7 h/ hs code cftnguyên g)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 800g x 10... (mã hs cafe g7 800g x/ hs code cafe g7 800g)
- Mã HS 09012120: Cà phê đá Việt Nam... (mã hs cà phê đá việt/ hs code cà phê đá vi)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Đông 454g... (mã hs cà phê k đông 4/ hs code cà phê k đôn)
- Mã HS 09012120: Cà phê hòa tan đen... (mã hs cà phê hòa tan/ hs code cà phê hòa t)
- Mã HS 09012120: Café phin giấy đơn... (mã hs café phin giấy/ hs code café phin gi)
- Mã HS 09012120: CF legend CFSD S 9... (mã hs cf legend cfsd/ hs code cf legend cf)
- Mã HS 09012120: CF G7 100 gói 3in1... (mã hs cf g7 100 gói 3/ hs code cf g7 100 gó)
- Mã HS 09012120: CF MC chồn cao cấp... (mã hs cf mc chồn cao/ hs code cf mc chồn c)
- Mã HS 09012120: Cafe star phin 250g... (mã hs cafe star phin/ hs code cafe star ph)
- Mã HS 09012120: Hạt Macca Brow 500g... (mã hs hạt macca brow/ hs code hạt macca br)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Filter105g... (mã hs cà phê k filter/ hs code cà phê k fil)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Black 227g... (mã hs cà phê k black/ hs code cà phê k bla)
- Mã HS 09012120: Cà phê Eros Premium... (mã hs cà phê eros pre/ hs code cà phê eros)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin sữa đơn... (mã hs cà phê phin sữa/ hs code cà phê phin)
- Mã HS 09012120: Cà phê 4in1 Mr Việt... (mã hs cà phê 4in1 mr/ hs code cà phê 4in1)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn VN 2in1... (mã hs cà phê chồn vn/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legende 250g... (mã hs cà phê legende/ hs code cà phê legen)
- Mã HS 09012120: CF Hello 5 Gift set... (mã hs cf hello 5 gift/ hs code cf hello 5 g)
- Mã HS 09012120: Coffee chồn gói 300g... (mã hs coffee chồn gói/ hs code coffee chồn)
- Mã HS 09012120: Phin pha coffee inox... (mã hs phin pha coffee/ hs code phin pha cof)
- Mã HS 09012120: Combo Cafe phin 250g... (mã hs combo cafe phin/ hs code combo cafe p)
- Mã HS 09012120: Coffee cappucino dừa... (mã hs coffee cappucin/ hs code coffee cappu)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn A&R 100g... (mã hs cà phê chồn a&r/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn 2in1 NHỎ... (mã hs cà phê chồn 2in/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legend sữa đá... (mã hs cà phê legend s/ hs code cà phê legen)
- Mã HS 09012120: Cà phê Black Mr Việt... (mã hs cà phê black mr/ hs code cà phê black)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin giấy đơn... (mã hs cà phê phin giấ/ hs code cà phê phin)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legend Editon... (mã hs cà phê legend e/ hs code cà phê legen)
- Mã HS 09012120: Café sóc 100% A 100g... (mã hs café sóc 100% a/ hs code café sóc 100)
- Mã HS 09012120: Cafe HC túi lọc 150g... (mã hs cafe hc túi lọc/ hs code cafe hc túi)
- Mã HS 09012120: Cafe HC_CCV 300g A&R... (mã hs cafe hcccv 300/ hs code cafe hcccv)
- Mã HS 09012120: CF legend classis 46... (mã hs cf legend class/ hs code cf legend cl)
- Mã HS 09012120: Cà phê bịch 100 gói... (mã hs cà phê bịch 100/ hs code cà phê bịch)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin lọc sữa... (mã hs cà phê phin lọc/ hs code cà phê phin)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Morning 227g... (mã hs cà phê k mornin/ hs code cà phê k mor)
- Mã HS 09012120: Cà phê K Delight 612g... (mã hs cà phê k deligh/ hs code cà phê k del)
- Mã HS 09012120: Cafe sóc Robusta 200g... (mã hs cafe sóc robust/ hs code cafe sóc rob)
- Mã HS 09012120: Cafe sóc Aribica 200g... (mã hs cafe sóc aribic/ hs code cafe sóc ari)
- Mã HS 09012120: Cafe sáng tạo 1- 340g... (mã hs cafe sáng tạo 1/ hs code cafe sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Cafe sáng tạo 4- 340g... (mã hs cafe sáng tạo 4/ hs code cafe sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Cafe sáng tạo 5- 340g... (mã hs cafe sáng tạo 5/ hs code cafe sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Culi 100g... (mã hs cà phê chồn cul/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arch cappucino... (mã hs cà phê arch cap/ hs code cà phê arch)
- Mã HS 09012120: Cà phê 3 in 1 Mr Việt... (mã hs cà phê 3 in 1 m/ hs code cà phê 3 in)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn 3in1 Huca... (mã hs cà phê chồn 3in/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cafe HC 3 in 1 hộp 10... (mã hs cafe hc 3 in 1/ hs code cafe hc 3 in)
- Mã HS 09012120: Cafe HC_CCV 350g Moka... (mã hs cafe hcccv 350/ hs code cafe hcccv)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr viet GMN 250g... (mã hs caffe mr viet g/ hs code caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Cà phê Hương chồn 500g... (mã hs cà phê hương ch/ hs code cà phê hương)
- Mã HS 09012120: Cafe sóc Espresso 200g... (mã hs cafe sóc espres/ hs code cafe sóc esp)
- Mã HS 09012120: Cà phê sóc 100% A 100g... (mã hs cà phê sóc 100%/ hs code cà phê sóc 1)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng tạo 1 340g... (mã hs cà phê sáng tạo/ hs code cà phê sáng)
- Mã HS 09012120: Hộp quà Highlands 200g... (mã hs hộp quà highlan/ hs code hộp quà high)
- Mã HS 09012120: CB 4 Cafe CCV 300g A&R... (mã hs cb 4 cafe ccv 3/ hs code cb 4 cafe cc)
- Mã HS 09012120: Café Con Sóc gói 100 gr... (mã hs café con sóc gó/ hs code café con sóc)
- Mã HS 09012120: Café TN Legend Classic... (mã hs café tn legend/ hs code café tn lege)
- Mã HS 09012120: Café hiệu Chồn gói 300g... (mã hs café hiệu chồn/ hs code café hiệu ch)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 Capuchino 216gr... (mã hs cafe g7 capuchi/ hs code cafe g7 capu)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr Viet chồn 250g... (mã hs caffe mr viet c/ hs code caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Tiêu đen nguyên hạt 85g... (mã hs tiêu đen nguyên/ hs code tiêu đen ngu)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 hòa tan đen 30g... (mã hs cafe g7 hòa tan/ hs code cafe g7 hòa)
- Mã HS 09012120: Arch Cà phê đá Việt Nam... (mã hs arch cà phê đá/ hs code arch cà phê)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn A1 3in1 NHỎ... (mã hs cà phê chồn a1/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: K coffee phin giấy 105g... (mã hs k coffee phin g/ hs code k coffee phi)
- Mã HS 09012120: Cà phê Hello 5 Gift set... (mã hs cà phê hello 5/ hs code cà phê hello)
- Mã HS 09012120: Cà phê 1KG truyền thống... (mã hs cà phê 1kg truy/ hs code cà phê 1kg t)
- Mã HS 09012120: CB 3 Cafe phin giấy đơn... (mã hs cb 3 cafe phin/ hs code cb 3 cafe ph)
- Mã HS 09012120: Cà phê King 3in1*20 TD... (mã hs cà phê king 3in/ hs code cà phê king)
- Mã HS 09012120: Thức uống hòa tan 15 gói... (mã hs thức uống hòa t/ hs code thức uống hò)
- Mã HS 09012120: Hạt macca Brown 250g lớn... (mã hs hạt macca brown/ hs code hạt macca br)
- Mã HS 09012120: Cà phê K VN Wake-up 454g... (mã hs cà phê k vn wak/ hs code cà phê k vn)
- Mã HS 09012120: Cà phê K VN Morning 454g... (mã hs cà phê k vn mor/ hs code cà phê k vn)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê chồn gói 300g... (mã hs at cà phê chồn/ hs code at cà phê c)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Robusta 100g... (mã hs cà phê chồn rob/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Arabica 150g... (mã hs cà phê chồn ara/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn vàng C7 350g... (mã hs cà phê chồn vàn/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arch sữa đặc 216g... (mã hs cà phê arch sữa/ hs code cà phê arch)
- Mã HS 09012120: Hộp cà phê Con sóc 120g... (mã hs hộp cà phê con/ hs code hộp cà phê c)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr viet Đà Lạt 250g... (mã hs caffe mr viet đ/ hs code caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Caffe capuchino 2in1 255g... (mã hs caffe capuchino/ hs code caffe capuch)
- Mã HS 09012120: Tiêu trắng nguyên hạt 85g... (mã hs tiêu trắng nguy/ hs code tiêu trắng n)
- Mã HS 09012120: Coffee Chồn 3in 18g 4 gói... (mã hs coffee chồn 3in/ hs code coffee chồn)
- Mã HS 09012120: Coffee Chồn Mê Trang 500g... (mã hs coffee chồn mê/ hs code coffee chồn)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 đen đá 2in1 240gr... (mã hs cafe g7 đen đá/ hs code cafe g7 đen)
- Mã HS 09012120: Cafe G7 3in1 hộp 21 336gr... (mã hs cafe g7 3in1 hộ/ hs code cafe g7 3in1)
- Mã HS 09012120: CLM- Cà phê Legendee 225g... (mã hs clm cà phê leg/ hs code clm cà phê)
- Mã HS 09012120: Cà phê sữa Highland 235ml... (mã hs cà phê sữa high/ hs code cà phê sữa h)
- Mã HS 09012120: Cà phê đen Highland 185ml... (mã hs cà phê đen high/ hs code cà phê đen h)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 bịch 50gói*16g... (mã hs cà phê g7 bịch/ hs code cà phê g7 bị)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr Viet Arabica 250g... (mã hs caffe mr viet a/ hs code caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên G7 hộp... (mã hs cà phê trung ng/ hs code cà phê trung)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột, phin T. Tín 250g... (mã hs cà phê bộtphin/ hs code cà phê bộtp)
- Mã HS 09012120: Cà phê hạt Hương Chồn 250g... (mã hs cà phê hạt hươn/ hs code cà phê hạt h)
- Mã HS 09012120: Cà phê 1KG Full city Roast... (mã hs cà phê 1kg full/ hs code cà phê 1kg f)
- Mã HS 09012120: CB 4 Cafe HC 3 in 1 túi 22... (mã hs cb 4 cafe hc 3/ hs code cb 4 cafe hc)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 hộp 21 gói *16g... (mã hs cà phê g7 hộp 2/ hs code cà phê g7 hộ)
- Mã HS 09012120: Cà phê legendee 225g-chồn... (mã hs cà phê legendee/ hs code cà phê legen)
- Mã HS 09012120: Café sáng tạo 1 gói 340 gr... (mã hs café sáng tạo 1/ hs code café sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Café sáng tạo 4 gói 340 gr... (mã hs café sáng tạo 4/ hs code café sáng tạ)
- Mã HS 09012120: Cf hòa tan đen- túi 100 gói... (mã hs cf hòa tan đen/ hs code cf hòa tan đ)
- Mã HS 09012120: Café chồn hiệu Essenti 250g... (mã hs café chồn hiệu/ hs code café chồn hi)
- Mã HS 09012120: Coffee Chồn 2in1 18g 20 gói... (mã hs coffee chồn 2in/ hs code coffee chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arabica cầu đất 500g... (mã hs cà phê arabica/ hs code cà phê arabi)
- Mã HS 09012120: Cafe phin lọc đen đơn 300gr... (mã hs cafe phin lọc đ/ hs code cafe phin lọ)
- Mã HS 09012120: Cafe phin lọc nâu đơn 200gr... (mã hs cafe phin lọc n/ hs code cafe phin lọ)
- Mã HS 09012120: CLM-Cà phê Sáng tạo 8 500gr... (mã hs clmcà phê sáng/ hs code clmcà phê s)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arch matcha dừa 216g... (mã hs cà phê arch mat/ hs code cà phê arch)
- Mã HS 09012120: CLM- Cà phê Sáng tạo 8 250gr... (mã hs clm cà phê sán/ hs code clm cà phê)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn hòa tan dừa 160g... (mã hs cà phê chồn hòa/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Con sóc Fla 35g-100g... (mã hs cà phê con sóc/ hs code cà phê con s)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay Con Sóc (250g/gói)... (mã hs cà phê xay con/ hs code cà phê xay c)
- Mã HS 09012120: Café Trung Nguyên hiệu Legend... (mã hs café trung nguy/ hs code café trung n)
- Mã HS 09012120: Caffe Mr Viet hòa tan đen 40g... (mã hs caffe mr viet h/ hs code caffe mr vie)
- Mã HS 09012120: Coffee Rock vị dừa 3in 1 240g... (mã hs coffee rock vị/ hs code coffee rock)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê Hancoffee bột 500g... (mã hs at cà phê hanc/ hs code at cà phê h)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Hancoffee hòa tan 3in1... (mã hs cà phê hancoffe/ hs code cà phê hanco)
- Mã HS 09012120: Cà phê đen đá Highlands 185ml... (mã hs cà phê đen đá h/ hs code cà phê đen đ)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay Legendee (250g/gói)... (mã hs cà phê xay lege/ hs code cà phê xay l)
- Mã HS 09012120: Cà phê Capuchino G8 (200g/hộp)... (mã hs cà phê capuchin/ hs code cà phê capuc)
- Mã HS 09012120: Ca phe Good morning 480gr x 21... (mã hs ca phe good mor/ hs code ca phe good)
- Mã HS 09012120: Cà phê Good morning 480gr x 21... (mã hs cà phê good mor/ hs code cà phê good)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn 100g hàng mới 100%... (mã hs cà phê chồn 100/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê h. tan 3in1 Highland hộp... (mã hs cà phê htan 3i/ hs code cà phê htan)
- Mã HS 09012120: Cà phê hộp trống gỗ T. Tín 150g... (mã hs cà phê hộp trốn/ hs code cà phê hộp t)
- Mã HS 09012120: Cà phê sữa đá Highlands 235ml... (mã hs cà phê sữa đá h/ hs code cà phê sữa đ)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arch chocolate sữa 240g... (mã hs cà phê arch cho/ hs code cà phê arch)
- Mã HS 09012120: Cà phê Mr Việt phin Asia 250g... (mã hs cà phê mr việt/ hs code cà phê mr vi)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê hòa tan 3in1 Mr Việt... (mã hs at cà phê hòa/ hs code at cà phê h)
- Mã HS 09012120: Hancoffee Robusta 500g- HN100RH... (mã hs hancoffee robus/ hs code hancoffee ro)
- Mã HS 09012120: Cà phê (Mua trong nước: 2. 775kg)... (mã hs cà phê mua tro/ hs code cà phê mua)
- Mã HS 09012120: Café Hello 5 gift set hộp 250 gr... (mã hs café hello 5 gi/ hs code café hello 5)
- Mã HS 09012120: Cafe TN Sáng tạo 1 hàng mới 100%... (mã hs cafe tn sáng tạ/ hs code cafe tn sáng)
- Mã HS 09012120: Cà phê King hòa tan đen 2g*15 TD... (mã hs cà phê king hòa/ hs code cà phê king)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 2in1 đen đá hộp 15*16g... (mã hs cà phê g7 2in1/ hs code cà phê g7 2i)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay Hello giftset(250g/gói)... (mã hs cà phê xay hell/ hs code cà phê xay h)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê đà lạt 250g- sense asia... (mã hs at cà phê đà l/ hs code at cà phê đ)
- Mã HS 09012120: Cafe Capuccino Mocha hàng mới 100%... (mã hs cafe capuccino/ hs code cafe capucci)
- Mã HS 09012120: Cafe chồn hiệu Việt Lai Hương 200gr... (mã hs cafe chồn hiệu/ hs code cafe chồn hi)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay hiệu Trung Tín (250g/Hộp)... (mã hs cà phê xay hiệu/ hs code cà phê xay h)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê Arbarica 250g- sense asia... (mã hs at cà phê arba/ hs code at cà phê a)
- Mã HS 09012120: Cà phê Birdy đen 170ml hàng mới 100%... (mã hs cà phê birdy đe/ hs code cà phê birdy)
- Mã HS 09012120: Cà phê Birdy sữa 170ml hàng mới 100%... (mã hs cà phê birdy sữ/ hs code cà phê birdy)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 hoà tan đen- Hộp 15gói*2g... (mã hs cà phê g7 hoà t/ hs code cà phê g7 ho)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn lon Việt lai hương 200g... (mã hs cà phê chồn lon/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay chồn hiệu Vàng Ban Mê 250g... (mã hs cà phê xay chồn/ hs code cà phê xay c)
- Mã HS 09012120: Coffee Cappuccino dừa 1kg(20g*50 gói)... (mã hs coffee cappucci/ hs code coffee cappu)
- Mã HS 09012120: Cafe hiệu Chồn 3in1 hộp 20 gói x 18 gr... (mã hs cafe hiệu chồn/ hs code cafe hiệu ch)
- Mã HS 09012120: Cà phê hạt ARABICA 250gr hàng mới 100%... (mã hs cà phê hạt arab/ hs code cà phê hạt a)
- Mã HS 09012120: Cà phê G7 Cappucio các vị hộp 12g*18g... (mã hs cà phê g7 cappu/ hs code cà phê g7 ca)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê con sóc phin giấy 10g*10 gói... (mã hs at cà phê con/ hs code at cà phê c)
- Mã HS 09012120: Cafe TN G7 2in1- 15 stick hàng mới 100%... (mã hs cafe tn g7 2in1/ hs code cafe tn g7 2)
- Mã HS 09012120: Cafe con sóc phin lọc sữa hàng mới 100%... (mã hs cafe con sóc ph/ hs code cafe con sóc)
- Mã HS 09012120: Cà phê chồn Việt Lai Hương bột lon 200g... (mã hs cà phê chồn việ/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012120: Cà phê Premium (425gr/lon, 12 Lon/Thùng)... (mã hs cà phê premium/ hs code cà phê premi)
- Mã HS 09012120: Cà phê Drip 1- Culi Robusta (12 kg/thùng)... (mã hs cà phê drip 1/ hs code cà phê drip)
- Mã HS 09012120: Cà pheê Trung Nguyên Gourmet (500gr x 20)... (mã hs cà pheê trung n/ hs code cà pheê trun)
- Mã HS 09012120: MR VIET Cà phê đường phố rang xay túi 250g... (mã hs mr viet cà phê/ hs code mr viet cà p)
- Mã HS 09012120: Cà phê túi lọc Arabica (10 gói/ hộp)- HND1... (mã hs cà phê túi lọc/ hs code cà phê túi l)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê good morning VN 250g- sense asia... (mã hs at cà phê good/ hs code at cà phê g)
- Mã HS 09012120: Cà phê hộp Gift (Blend 250g + Phin)- Combo2... (mã hs cà phê hộp gift/ hs code cà phê hộp g)
- Mã HS 09012120: Cafe Cappucino vị dừa ARCHCAFE (20g x 12)x12... (mã hs cafe cappucino/ hs code cafe cappuci)
- Mã HS 09012120: AT-Cà phê Hancoffee túi lọc arabica 5 gói*10g... (mã hs atcà phê hanco/ hs code atcà phê ha)
- Mã HS 09012120: AT- Cà phê legend special edition hộp 18*25gr... (mã hs at cà phê lege/ hs code at cà phê l)
- Mã HS 09012120: Cà phê House Blend (500 gr/hộp, 20 hộp/thùng)... (mã hs cà phê house bl/ hs code cà phê house)
- Mã HS 09012120: MR. VIET Cà phê Hương Hạt Dẻ-Rang xay túi 250g... (mã hs mrviet cà phê/ hs code mrviet cà p)
- Mã HS 09012120: Cà phê Gourmet Blend (500 gr/hộp, 20 hộp/thùng)... (mã hs cà phê gourmet/ hs code cà phê gourm)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Bao Minh No. 1 (500G x 40). Hàng mới 100%... (mã hs cà phê bao minh/ hs code cà phê bao m)
- Mã HS 09012120: Cà phê Culi, chồn gói Việt lai hương 300g- 500g... (mã hs cà phê culichồ/ hs code cà phê culi)
- Mã HS 09012120: Cafe TN G7 Hòa tan đen- hộp 15 gói hàng mới 100%... (mã hs cafe tn g7 hòa/ hs code cafe tn g7 h)
- Mã HS 09012120: Cà phê S-Chinh phục (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng)... (mã hs cà phê schinh/ hs code cà phê schi)
- Mã HS 09012120: Cà phê I- Khát vọng (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng)... (mã hs cà phê i khát/ hs code cà phê i kh)
- Mã HS 09012120: Cafe Trung Nguyên sáng tạo1 (500gx40gói)x30thùng... (mã hs cafe trung nguy/ hs code cafe trung n)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legen Classic- Hộp 12 sticks hàng mới 100%... (mã hs cà phê legen cl/ hs code cà phê legen)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nâu- Sức sống (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng)... (mã hs cà phê nâu sức/ hs code cà phê nâu)
- Mã HS 09012120: Hancoffee Cà phê rang xay Blend 1. 000g- HNT70R30AB... (mã hs hancoffee cà ph/ hs code hancoffee cà)
- Mã HS 09012120: Cà phê xay Hazelnut hiệu Con Sóc (100g bột cà phê+60g đường)/hộp... (mã hs cà phê xay haze/ hs code cà phê xay h)
- Mã HS 09012120: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Cà phê bột (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 09012120: Coffee Butter- Grounded_Cà phê đã xay, hương bơ. Tên khoa học: Coffea sp. Hàng mới 100%... (mã hs coffee butter/ hs code coffee butte)
- Mã HS 09012120: Cà phê DOLCE GUSTO ((16 viên * 104g)/hộp, 3hộp/thùng)- NESC DLC GST Lungo 16Cap 3x104g XX... (mã hs cà phê dolce gu/ hs code cà phê dolce)
- Mã HS 09012120: Coffee- Cinnamon- Grounded_Cà phê đã xay hương quế. Tên khoa học: Coffea sp. Hàng mới 100%.... (mã hs coffee cinnamo/ hs code coffee cinn)
- Mã HS 09012120: Bột cà phê đã rang, đã xay, chưa khử chất caffeine-Coffee powder, 500 gram/bag. Không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs bột cà phê đã r/ hs code bột cà phê đ)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Coffee Vietbeans Arabica. Nhãn hiệu VietBeans (48 túi/thùng, 13. 2kg/carton), code VBAP-15, hàng mới 100%... (mã hs cà phê bột coff/ hs code cà phê bột c)
- Mã HS 09012120: Hộp quà hiệu Highlands Coffee hộp vuông mẫu 1 gồm 1 bịch Cafe rang xay truyền thống + 1 phin Highlands Coffee + 1 hộp sữa Vinamilk 880g/hộp x 10 hộp/thùng... (mã hs hộp quà hiệu hi/ hs code hộp quà hiệu)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt đã rang (600g/túi), hiệu House Blend... (mã hs cà phê hạt đã r/ hs code cà phê hạt đ)
- Mã HS 09012210: Hạt cà phê (1kg/túi), hiệu Gravity Coffee Roasters... (mã hs hạt cà phê 1kg/ hs code hạt cà phê)
- Mã HS 09012210: Coffe chồn gói hạt 300gr... (mã hs coffe chồn gói/ hs code coffe chồn g)
- Mã HS 09012210: Cà phê chồn hạt gói 250gr- Essenti... (mã hs cà phê chồn hạt/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012210: Mr. Viet-Arabica-Cà phê hạt túi 500gr... (mã hs mrvietarabica/ hs code mrvietarab)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt Expresso 200g(bao màu hồng)... (mã hs cà phê hạt expr/ hs code cà phê hạt e)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt Culi 250gr Espresso- Essenti... (mã hs cà phê hạt culi/ hs code cà phê hạt c)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt 100% Arabica 200g(bao màu vàng)... (mã hs cà phê hạt 100%/ hs code cà phê hạt 1)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt Robusta 250gr Espresso- Essenti... (mã hs cà phê hạt robu/ hs code cà phê hạt r)
- Mã HS 09012210: Cà phê chồn Arabica Bean (hạt) 250gr +phin... (mã hs cà phê chồn ara/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012210: Mr Viet-Good Morning Vietnam- Cà phê hạt (bean) túi 500gr... (mã hs mr vietgood mo/ hs code mr vietgood)
- Mã HS 09012220: Cafe Trung NGuyên sáng tạo số 5 (250g)... (mã hs cafe trung nguy/ hs code cafe trung n)
- Mã HS 09012220: Bột Cà Phê (Coffee Powder) 120g*20 gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs bột cà phê cof/ hs code bột cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê rang- PREMIUM COFFEE WHOLE BEAN (1 thùng 6 kgs). HSD. 06/09/2020. Hàng mới 100%... (mã hs cà phê rang pr/ hs code cà phê rang)
- Mã HS 09012220: Coffee sóc 100g... (mã hs coffee sóc 100g/ hs code coffee sóc 1)
- Mã HS 09012220: Coffee sóc 250g... (mã hs coffee sóc 250g/ hs code coffee sóc 2)
- Mã HS 09012220: Đậu cà phê 280g... (mã hs đậu cà phê 280g/ hs code đậu cà phê 2)
- Mã HS 09012220: Cà phê GiftSet 250g... (mã hs cà phê giftset/ hs code cà phê gifts)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Moka T. A. 250G... (mã hs cà phê moka ta/ hs code cà phê moka)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Legendee 225Gr... (mã hs cà phê legendee/ hs code cà phê legen)
- Mã HS 09012220: Coffee phin lọc sữa LG... (mã hs coffee phin lọc/ hs code coffee phin)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 1- 340gr... (mã hs café sáng tạo 1/ hs code café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 2- 340gr... (mã hs café sáng tạo 2/ hs code café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 3- 340gr... (mã hs café sáng tạo 3/ hs code café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 4- 340gr... (mã hs café sáng tạo 4/ hs code café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 5- 340gr... (mã hs café sáng tạo 5/ hs code café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Café Sáng Tạo 8- 250gr... (mã hs café sáng tạo 8/ hs code café sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Da Vn Arch. 500G... (mã hs cà phê da vn ar/ hs code cà phê da vn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Sang Tao 8 250Gr... (mã hs cà phê sang tao/ hs code cà phê sang)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bo Thổ Cẩm Plong... (mã hs cà phê bo thổ c/ hs code cà phê bo th)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Robusta 250g... (mã hs cà phê 84 robu/ hs code cà phê 84 r)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Arabica 250g... (mã hs cà phê 84 arab/ hs code cà phê 84 a)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 Ht Den- 50 Goi... (mã hs cà phê g7 ht de/ hs code cà phê g7 ht)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Vlh B. h 300g... (mã hs cà phê chồn vlh/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Arabica B. H 200Gr... (mã hs cà phê arabica/ hs code cà phê arabi)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Robusta B. H 200Gr... (mã hs cà phê robusta/ hs code cà phê robus)
- Mã HS 09012220: Coffee sóc nâu xanh 500g... (mã hs coffee sóc nâu/ hs code coffee sóc n)
- Mã HS 09012220: Coffe chồn gói bột 300gr... (mã hs coffe chồn gói/ hs code coffe chồn g)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột. Hàng mới 100%... (mã hs cà phê bột hàn/ hs code cà phê bột)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Emc2 A. k 100gr... (mã hs cà phê bột emc2/ hs code cà phê bột e)
- Mã HS 09012220: Cà phê sữa đá FLAFFE 288g... (mã hs cà phê sữa đá f/ hs code cà phê sữa đ)
- Mã HS 09012220: Cà phê sạch G20 A. k 100gr... (mã hs cà phê sạch g20/ hs code cà phê sạch)
- Mã HS 09012220: Nesc Cà phê 3in1 20grx10g... (mã hs nesc cà phê 3in/ hs code nesc cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Hat Moka 250gr... (mã hs cà phê 84 hat/ hs code cà phê 84 h)
- Mã HS 09012220: Cà phê túi lọc- One coffe... (mã hs cà phê túi lọc/ hs code cà phê túi l)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Honey A. k 222gr... (mã hs cà phê bột hone/ hs code cà phê bột h)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Honey A. k 222gr... (mã hs cà phê hat hone/ hs code cà phê hat h)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Caramel Plong 200Gr... (mã hs cà phê caramel/ hs code cà phê caram)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Hat Moka Plong 500G... (mã hs cà phê hat moka/ hs code cà phê hat m)
- Mã HS 09012220: Coffê chồn lon 200gr (bột)... (mã hs coffê chồn lon/ hs code coffê chồn l)
- Mã HS 09012220: Cà phê con sóc vỏ nâu 100g... (mã hs cà phê con sóc/ hs code cà phê con s)
- Mã HS 09012220: Cà phê Mr. Viet- Chồn 250g... (mã hs cà phê mr viet/ hs code cà phê mr v)
- Mã HS 09012220: Cà phê 3in1 bịch 50 gói TN... (mã hs cà phê 3in1 bịc/ hs code cà phê 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Robusta P. h 200g... (mã hs cà phê hat robu/ hs code cà phê hat r)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Arabica P. h 200g... (mã hs cà phê hat arab/ hs code cà phê hat a)
- Mã HS 09012220: Cà phê Legend Sua Da 5gx25gr... (mã hs cà phê legend s/ hs code cà phê legen)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Sr Psv. 30gx20gr... (mã hs rock cà phê sr/ hs code rock cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Chocolate Plong 200Gr... (mã hs cà phê chocolat/ hs code cà phê choco)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Trung Nguyen G7-50Goi... (mã hs cà phê trung ng/ hs code cà phê trung)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sua Dac Arch. 18grx12... (mã hs cà phê sua dac/ hs code cà phê sua d)
- Mã HS 09012220: Cà phê sạch Punat Psv. 250gr... (mã hs cà phê sạch pun/ hs code cà phê sạch)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn 3in1 B. h 10gx16gr... (mã hs cà phê chồn 3in/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Dua Psv. 20gx20gr... (mã hs rock cà phê dua/ hs code rock cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Vcoffee Psv. 200g... (mã hs cà phê chồn vco/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê G20â thượng hạng 100gr... (mã hs cà phê g20â thư/ hs code cà phê g20â)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Perfect Blend 250g... (mã hs cà phê 84 perf/ hs code cà phê 84 p)
- Mã HS 09012220: Cà phê Legend Classic 12gx17gr... (mã hs cà phê legend c/ hs code cà phê legen)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hren 3in1 Psv. 10gx17gr... (mã hs cà phê hren 3in/ hs code cà phê hren)
- Mã HS 09012220: Cà phê Den Ly Giay G. v 28gx6ly... (mã hs cà phê den ly g/ hs code cà phê den l)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hren 2in1 Psv. 15gx17gr... (mã hs cà phê hren 2in/ hs code cà phê hren)
- Mã HS 09012220: Cà Phê 3In1 One B. H 24Goix16Gr... (mã hs cà phê 3in1 one/ hs code cà phê 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bột Hop Trung Tin 250Gr... (mã hs cà phê bột hop/ hs code cà phê bột h)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bột Goi Trung Tin 500Gr... (mã hs cà phê bột goi/ hs code cà phê bột g)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Thu Hà Db So 1 Hop 250G... (mã hs cà phê thu hà d/ hs code cà phê thu h)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Hoa Tan 3In1 T. A. 24Goi... (mã hs cà phê hoa tan/ hs code cà phê hoa t)
- Mã HS 09012220: Coffe chồn túi lọc 8 gói *10gr... (mã hs coffe chồn túi/ hs code coffe chồn t)
- Mã HS 09012220: Choco Latte (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs choco latte hò/ hs code choco latte)
- Mã HS 09012220: Cà phê Vinaspresso Dip 15gx8gr... (mã hs cà phê vinaspre/ hs code cà phê vinas)
- Mã HS 09012220: Cà phê +84 Hoa Tan 3in1 16gx20... (mã hs cà phê 84 hoa/ hs code cà phê 84 h)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sua Ly Giay G. v 67gx6ly... (mã hs cà phê sua ly g/ hs code cà phê sua l)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Bot V. l. h B. h 300gr... (mã hs cà phê chồn bot/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Hat V. l. h B. h 300gr... (mã hs cà phê chồn hat/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Sét Qùa tặng Cà phê Cafio Vovos... (mã hs sét qùa tặng cà/ hs code sét qùa tặng)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bột+Phin Trung Tin 250Gr... (mã hs cà phê bộtphin/ hs code cà phê bộtp)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Ara. -Robusta T. A. 250G/G... (mã hs cà phê ararob/ hs code cà phê ara)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Kozip Robusta Plong 200G... (mã hs cà phê kozip ro/ hs code cà phê kozip)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Thuong Hang A. k 100gr... (mã hs cà phê bột thuo/ hs code cà phê bột t)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Thuong Hang A. k 222gr... (mã hs cà phê hat thuo/ hs code cà phê hat t)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Do Vcoffee Psv. 250g... (mã hs cà phê chồn do/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hat Rang Meseta Vovos 1kg... (mã hs cà phê hat rang/ hs code cà phê hat r)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Kozip Mokablen Plong 200G... (mã hs cà phê kozip mo/ hs code cà phê kozip)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Gói Nesc Cafe Da 16Grx15G... (mã hs cà phê gói nesc/ hs code cà phê gói n)
- Mã HS 09012220: Hộp quà cà phê vuông (Highlands)... (mã hs hộp quà cà phê/ hs code hộp quà cà p)
- Mã HS 09012220: Cafe Legendee 225gr Trung Nguyên... (mã hs cafe legendee 2/ hs code cafe legende)
- Mã HS 09012220: Cà phê sáng tạo 8- 250gr HTXTMQ3... (mã hs cà phê sáng tạo/ hs code cà phê sáng)
- Mã HS 09012220: Cà phê hòa tan 3in1 one 20gx16gr... (mã hs cà phê hòa tan/ hs code cà phê hòa t)
- Mã HS 09012220: Cà phê Ht 3in1 One B. h 11goix16gr... (mã hs cà phê ht 3in1/ hs code cà phê ht 3i)
- Mã HS 09012220: Cà phê Culi Hat Essenti B. h 250gr... (mã hs cà phê culi hat/ hs code cà phê culi)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Essenti Bot B. h 250gr... (mã hs cà phê chồn ess/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Thu Hà Ht Vi Dam Hop/20Tui... (mã hs cà phê thu hà h/ hs code cà phê thu h)
- Mã HS 09012220: Cà phê chồn bột gói 250gr-Essenti... (mã hs cà phê chồn bột/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê sữa đá lon Highlands 185ml... (mã hs cà phê sữa đá l/ hs code cà phê sữa đ)
- Mã HS 09012220: Cappuccino Dừa (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs cappuccino dừa/ hs code cappuccino d)
- Mã HS 09012220: Café chồn túi bố Vietmade BH 250g... (mã hs café chồn túi b/ hs code café chồn tú)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Cappuccino Dua Arch. 20Gx12... (mã hs cà phê cappucci/ hs code cà phê cappu)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Thu Hà Thuong Hang Hop 250G... (mã hs cà phê thu hà t/ hs code cà phê thu h)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Túi Lọc One Coffee B. H 100G... (mã hs cà phê túi lọc/ hs code cà phê túi l)
- Mã HS 09012220: Cafe sáng tạo 8- 250g Trung Nguyên... (mã hs cafe sáng tạo 8/ hs code cafe sáng tạ)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Sữa G7 3in1- Hộp 21 sachets... (mã hs cà phê sữa g7 3/ hs code cà phê sữa g)
- Mã HS 09012220: Thức uống hòa tan 268, 5gr Archcafe... (mã hs thức uống hòa t/ hs code thức uống hò)
- Mã HS 09012220: Cà phê Meet&more 3in1 Tc. 15gx18gr... (mã hs cà phê meet&mor/ hs code cà phê meet&)
- Mã HS 09012220: Cà phê Túi Loc One Coffee B. h 100g... (mã hs cà phê túi loc/ hs code cà phê túi l)
- Mã HS 09012220: Ca cao 3in1 trọng lượng 400gr- TTP... (mã hs ca cao 3in1 trọ/ hs code ca cao 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Arabica B. h 18gr X 8goi... (mã hs cà phê chồn ara/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Ht Den One B. h 5goix5gr... (mã hs cà phê chồn ht/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Sầu Riêng Psv. 20gx20gr... (mã hs rock cà phê sầu/ hs code rock cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Lớn Bot V. l. h B. h 200gr... (mã hs cà phê chồn lớn/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Bột Trong Go Trung Tin 150Gr... (mã hs cà phê bột tron/ hs code cà phê bột t)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Chồn Robusta B. H 18Gr X 6Goi... (mã hs cà phê chồn rob/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: EMC2 coffee E5A nguyên chất (500gr)... (mã hs emc2 coffee e5a/ hs code emc2 coffee)
- Mã HS 09012220: Cà phê Rang Xay Suy Ngam Hga. 250gr... (mã hs cà phê rang xay/ hs code cà phê rang)
- Mã HS 09012220: Cà phê Arabica-rob Rang Xay G. v 250g... (mã hs cà phê arabica/ hs code cà phê arabi)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Túi Bo Essenti B. h 250gr... (mã hs cà phê chồn túi/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Chồn Tui Bo Essenti B. H 250Gr... (mã hs cà phê chồn tui/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sơn La Phin (bột) 250g (Shin)... (mã hs cà phê sơn la p/ hs code cà phê sơn l)
- Mã HS 09012220: Cafe G7 3in1 hộp 18 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 3in1 hộ/ hs code cafe g7 3in1)
- Mã HS 09012220: Cafe G7 2in1 hộp 15 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 2in1 hộ/ hs code cafe g7 2in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê sữa đặc 18g x 12 gói ARCHACFE... (mã hs cà phê sữa đặc/ hs code cà phê sữa đ)
- Mã HS 09012220: Cà Phê G7 2in1- Hộp 15 sachets- 16gr... (mã hs cà phê g7 2in1/ hs code cà phê g7 2i)
- Mã HS 09012220: Cà phê Hancoffee instant 3 in 1 288g... (mã hs cà phê hancoffe/ hs code cà phê hanco)
- Mã HS 09012220: Cà phê chồn hạt túi bố Vietmade 250g... (mã hs cà phê chồn hạt/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Thuan Khiet Vcoffee Psv. 200g... (mã hs cà phê thuan kh/ hs code cà phê thuan)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Phin Giay Psv. 10goix15gr... (mã hs cà phê chồn phi/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột 200gr (1 hộp kèm phin) EMC... (mã hs cà phê bột 200g/ hs code cà phê bột 2)
- Mã HS 09012220: Legend Clasic hộp 12 gói-Trung Nguyên... (mã hs legend clasic h/ hs code legend clasi)
- Mã HS 09012220: Cafe G7 3in1 bịch 50 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 3in1 bị/ hs code cafe g7 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà Phê G7 Hòa Tan Đen- Hộp 15 gói 2gr... (mã hs cà phê g7 hòa t/ hs code cà phê g7 hò)
- Mã HS 09012220: Cà phê đá VN Archcafe 13g X 12sachets... (mã hs cà phê đá vn ar/ hs code cà phê đá vn)
- Mã HS 09012220: Café chồn bột Robusta + phin 250g One... (mã hs café chồn bột r/ hs code café chồn bộ)
- Mã HS 09012220: Cafe hoà tan đen 100 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe hoà tan đe/ hs code cafe hoà tan)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn 2in1 O Duong B. h 5goix14gr... (mã hs cà phê chồn 2in/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Khe Sanh Phin (bột) 250g (Shin)... (mã hs cà phê khe sanh/ hs code cà phê khe s)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Robusta Blen 2-250gr + phin... (mã hs cà phê bột robu/ hs code cà phê bột r)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Arabica Blen 1-250gr + phin... (mã hs cà phê bột arab/ hs code cà phê bột a)
- Mã HS 09012220: MR. Viet-Chon-Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs mrvietchoncà/ hs code mrvietchon)
- Mã HS 09012220: Cà phê (Đã rang, đã khử chất caffeine)... (mã hs cà phê đã rang/ hs code cà phê đã r)
- Mã HS 09012220: Cà phê Ht Capu Dua Essenti B. h 10gx17gr... (mã hs cà phê ht capu/ hs code cà phê ht ca)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Den Vcoffee +phin Psv. 250g... (mã hs cà phê chồn den/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Mr Viet cà phê hòa tan 2 trong 1- 255gr... (mã hs mr viet cà phê/ hs code mr viet cà p)
- Mã HS 09012220: Cà phê-Combo Mr Viet Bag 1000gr-COMBO 4... (mã hs cà phêcombo mr/ hs code cà phêcombo)
- Mã HS 09012220: Cafe G7 hòa tan đen 15 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 hòa tan/ hs code cafe g7 hòa)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3in1 bịch 20 goi Trung Nguyên... (mã hs cà phê g7 3in1/ hs code cà phê g7 3i)
- Mã HS 09012220: Cappuccino Sầu Riêng (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs cappuccino sầu/ hs code cappuccino s)
- Mã HS 09012220: Cà phê Nhan Sam L. chi 5in1 B. h 10gx18gr... (mã hs cà phê nhan sam/ hs code cà phê nhan)
- Mã HS 09012220: Cà phê Luxury V5+phin Vcoffee Psv. 200g... (mã hs cà phê luxury v/ hs code cà phê luxur)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Hop Le 2 Lớn V. l. h B. h 200gr... (mã hs cà phê chồn hop/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê Mr Việt With Filter- Mua 3 tặng 1... (mã hs cà phê mr việt/ hs code cà phê mr vi)
- Mã HS 09012220: Coffee chồn hòa tan Vietmade 2in1 20x14g... (mã hs coffee chồn hòa/ hs code coffee chồn)
- Mã HS 09012220: Mr. Viet-Arabica-Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs mrvietarabica/ hs code mrvietarab)
- Mã HS 09012220: Ca cao nguyên chất trọng lượng 400gr- TTP... (mã hs ca cao nguyên c/ hs code ca cao nguyê)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sua Dua Fingiay Vikin Psv. 6gx30gr... (mã hs cà phê sua dua/ hs code cà phê sua d)
- Mã HS 09012220: Cà phê VCF gold (1 thùng 480 gr x 20 pack)... (mã hs cà phê vcf gold/ hs code cà phê vcf g)
- Mã HS 09012220: Cà phê hạt Arabica 250gr Espresso- Essenti... (mã hs cà phê hạt arab/ hs code cà phê hạt a)
- Mã HS 09012220: Legend cà phê sữa đá hộp 5 gói-Trung Nguyên... (mã hs legend cà phê s/ hs code legend cà ph)
- Mã HS 09012220: Café hòa tan đen 100 gói (TSN) Trung Nguyên... (mã hs café hòa tan đe/ hs code café hòa tan)
- Mã HS 09012220: Cà phê chồn + phin Flaffe Luwak Coffee 120g... (mã hs cà phê chồn p/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3 in 1- hộp 18 sachets 16g HTXTMQ3... (mã hs cà phê g7 3 in/ hs code cà phê g7 3)
- Mã HS 09012220: Cà phê xay Trung Nguyên sáng tạo 5 (340g/gói)... (mã hs cà phê xay trun/ hs code cà phê xay t)
- Mã HS 09012220: Cà phê chồn hòa tan đen lớn 05 gói x 05gr-One... (mã hs cà phê chồn hòa/ hs code cà phê chồn)
- Mã HS 09012220: Legend special edition hộp 11 gói-Trung Nguyên... (mã hs legend special/ hs code legend speci)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 Cappucino hương Mocha- Hộp 12 sticks... (mã hs cà phê g7 cappu/ hs code cà phê g7 ca)
- Mã HS 09012220: Coffee chồn 2in1 không đường (23 góix14g) (TTP)... (mã hs coffee chồn 2in/ hs code coffee chồn)
- Mã HS 09012220: Cà phê 3in1, hàng đóng trong 110 thùng, mới 100%... (mã hs cà phê 3in1 hà/ hs code cà phê 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê Capuccino Hương Mocha 12 gói Trung Nguyên... (mã hs cà phê capuccin/ hs code cà phê capuc)
- Mã HS 09012220: Café G7 3in1 bich 100 gói-16gr (TSN) Trung Nguyên... (mã hs café g7 3in1 bi/ hs code café g7 3in1)
- Mã HS 09012220: Cà phê Mr Viet- Cà phê Dalat- Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs cà phê mr viet/ hs code cà phê mr vi)
- Mã HS 09012220: Mr Viet-Good Morning Vietnam- Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs mr vietgood mo/ hs code mr vietgood)
- Mã HS 09012220: Ca cao nhân sâm linh chi 5in1 (10 gói * 20gr)- One coffee... (mã hs ca cao nhân sâm/ hs code ca cao nhân)
- Mã HS 09012220: Cà phê nhân sâm linh chi 5in1 (10 gói * 18gr)- One coffee... (mã hs cà phê nhân sâm/ hs code cà phê nhân)
- Mã HS 09012220: Cà phê phin lọc đen đôi: 20 gói cà phê, 20 gói đường- 480gr... (mã hs cà phê phin lọc/ hs code cà phê phin)
- Mã HS 09012220: Cà phê hoà tan Cappuccino dừa 10 gói*17gr (hộp 10 tép)-Dakmark... (mã hs cà phê hoà tan/ hs code cà phê hoà t)
- Mã HS 09012220: Cafe túi lọc Darlak. 15 G/Bag X 10 BAGS/ BOX x 10 BOX/ CARTON. Mới 100%... (mã hs cafe túi lọc da/ hs code cafe túi lọc)
- Mã HS 09012220: Bột cà phê (Thai Binh Duong-Sai gon Espresso)- 500g x 30 bags. Hàng mới 100 %... (mã hs bột cà phê tha/ hs code bột cà phê)
- Mã HS 09012220: Cà phê Gourmet lớn- chất liệu bằng caffe, dạng bột, 500gr/hộp- Cà phê Trung Nguyên... (mã hs cà phê gourmet/ hs code cà phê gourm)
- Mã HS 09012220: Cà phê Houseblend lớn- chất liệu bằng caffe, dạng bột, 500gr/hộp- Cà phê Trung Nguyên... (mã hs cà phê houseble/ hs code cà phê house)
- Mã HS 09012220: Cà phê TN G7 3 in 1 nhỏ- chất liệu bằng caffe, dạng bột, 16gr/hộp- Cà phê Trung Nguyên... (mã hs cà phê tn g7 3/ hs code cà phê tn g7)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ ĐÁ... (mã hs cà phê đá/ hs code cà phê đá)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ NÓNG... (mã hs cà phê nóng/ hs code cà phê nóng)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ SỮA ĐÁ... (mã hs cà phê sữa đá/ hs code cà phê sữa đ)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ SỮA NÓNG... (mã hs cà phê sữa nóng/ hs code cà phê sữa n)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc tím... (mã hs cafe phin lọc t/ hs code cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc nâu... (mã hs cafe phin lọc n/ hs code cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc sữa... (mã hs cafe phin lọc s/ hs code cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc đen... (mã hs cafe phin lọc đ/ hs code cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: Cafe phin lọc xanh... (mã hs cafe phin lọc x/ hs code cafe phin lọ)
- Mã HS 09019020: CF Sáng tạo 5 340g... (mã hs cf sáng tạo 5 3/ hs code cf sáng tạo)
- Mã HS 09019020: Cà phê Wake Up (T)... (mã hs cà phê wake up/ hs code cà phê wake)
- Mã HS 09019020: Cafe hương chồn 250g... (mã hs cafe hương chồn/ hs code cafe hương c)
- Mã HS 09019020: CF chồn gói 300g bột... (mã hs cf chồn gói 300/ hs code cf chồn gói)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT CULI 250GR... (mã hs cà phê hạt culi/ hs code cà phê hạt c)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT MOKA 250GR... (mã hs cà phê hạt moka/ hs code cà phê hạt m)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt ĐL 250g bột... (mã hs cf mr việt đl 2/ hs code cf mr việt đ)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt 3 in 1-255g... (mã hs cf mr việt 3 in/ hs code cf mr việt 3)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt ĐL 500g bột... (mã hs cf mr việt đl 5/ hs code cf mr việt đ)
- Mã HS 09019020: Cà phê PHỐ 10 gói (T2)... (mã hs cà phê phố 10 g/ hs code cà phê phố 1)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ SÁNG TẠO 2-340GR... (mã hs cà phê sáng tạo/ hs code cà phê sáng)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ CHẾ PHIN 2-500GR... (mã hs cà phê chế phin/ hs code cà phê chế p)
- Mã HS 09019020: NCF CAFE VIỆT 170ML T30... (mã hs ncf cafe việt 1/ hs code ncf cafe việ)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt Ara 250g bột... (mã hs cf mr việt ara/ hs code cf mr việt a)
- Mã HS 09019020: Cafe H chồn đậm đà 200g... (mã hs cafe h chồn đậm/ hs code cafe h chồn)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ PHIN LỌC TÍM ĐƠN... (mã hs cà phê phin lọc/ hs code cà phê phin)
- Mã HS 09019020: Cà phê Trung Nguyên đen... (mã hs cà phê trung ng/ hs code cà phê trung)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt chồn 250g bột... (mã hs cf mr việt chồn/ hs code cf mr việt c)
- Mã HS 09019020: Cafe H chồn tinh tế 200g... (mã hs cafe h chồn tin/ hs code cafe h chồn)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊÂ PHIN LỌC NÂU ĐÔI... (mã hs cà phêâ phin lọ/ hs code cà phêâ phin)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT ROBUSTA 250GR... (mã hs cà phê hạt robu/ hs code cà phê hạt r)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT ARABICA 250GR... (mã hs cà phê hạt arab/ hs code cà phê hạt a)
- Mã HS 09019020: CF Mr Việt hòa tan đen 40g... (mã hs cf mr việt hòa/ hs code cf mr việt h)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ KOFEE BI-PHIN 250GR... (mã hs cà phê kofee bi/ hs code cà phê kofee)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT RANG CULI 500GR... (mã hs cà phê hạt rang/ hs code cà phê hạt r)
- Mã HS 09019020: Cà phê TN đen nhỏ 30g (26)... (mã hs cà phê tn đen n/ hs code cà phê tn đe)
- Mã HS 09019020: CF Cappuccino sầu dừa 240gr... (mã hs cf cappuccino s/ hs code cf cappuccin)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ PHIN GIẤY SÁNG 100GR... (mã hs cà phê phin giấ/ hs code cà phê phin)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT HƯƠNG CHỒN 250GR... (mã hs cà phê hạt hươn/ hs code cà phê hạt h)
- Mã HS 09019020: Cà phê TN sữa mới 288g (26)... (mã hs cà phê tn sữa m/ hs code cà phê tn sữ)
- Mã HS 09019020: Cà phê con sóc nâu 100g (T)... (mã hs cà phê con sóc/ hs code cà phê con s)
- Mã HS 09019020: Cà phê TN đen 240g mới (26)... (mã hs cà phê tn đen 2/ hs code cà phê tn đe)
- Mã HS 09019020: BOSS CÀ PHÊ SỮA 180ML(24 LON)... (mã hs boss cà phê sữa/ hs code boss cà phê)
- Mã HS 09019020: BOSS CÀ PHÊ ĐEN 180ML(24 LON)... (mã hs boss cà phê đen/ hs code boss cà phê)
- Mã HS 09019020: NESCAFE RTD LATTE 30X180ML T30... (mã hs nescafe rtd lat/ hs code nescafe rtd)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ PHIN CẦU ĐẤT FARM 100GR... (mã hs cà phê phin cầu/ hs code cà phê phin)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ DRIP(100% ARABICA)250GR... (mã hs cà phê drip100/ hs code cà phê drip)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ MACA 4 IN 1 (THE ROYAL)... (mã hs cà phê maca 4 i/ hs code cà phê maca)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ RANG XAY ĐƯỜNG PHỒ 250GR... (mã hs cà phê rang xay/ hs code cà phê rang)
- Mã HS 09019020: CA PHE G7 2 IN 1-HOP 15 SACHETS... (mã hs ca phe g7 2 in/ hs code ca phe g7 2)
- Mã HS 09019020: CA PHE G7 3 IN 1-HOP 21 SACHETS... (mã hs ca phe g7 3 in/ hs code ca phe g7 3)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ G7 GU MẠNH 3 IN 1-HỘP 12... (mã hs cà phê g7 gu mạ/ hs code cà phê g7 gu)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ G7 HÒA TAN ĐEN-HỘP 15 GÓI... (mã hs cà phê g7 hòa t/ hs code cà phê g7 hò)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ LEGEND SỮA ĐÁ(HỘP 5 X 25GR)... (mã hs cà phê legend s/ hs code cà phê legen)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HÒA TAN ĐEN MR VIET(430202)... (mã hs cà phê hòa tan/ hs code cà phê hòa t)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ ESPRESSO CẦU ĐẤT FARM 100GR... (mã hs cà phê espresso/ hs code cà phê espre)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ XAY HƯƠNG CHỒN ĐẬM ĐÀ 200GR... (mã hs cà phê xay hươn/ hs code cà phê xay h)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ SỮA ĐÁ HIGHLANDS COFFEE 235ML... (mã hs cà phê sữa đá h/ hs code cà phê sữa đ)
- Mã HS 09019020: CA PHÊ HÒA TAN 2 IN 1 MRVIET(430219)... (mã hs ca phê hòa tan/ hs code ca phê hòa t)
- Mã HS 09019020: COMBO CÀ PHÊ & PHIN + SÔCÔLA XOÀI DỪA... (mã hs combo cà phê &/ hs code combo cà phê)
- Mã HS 09019020: Cà phê lon 5100002-Inspire Blend 250gr... (mã hs cà phê lon 5100/ hs code cà phê lon 5)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ G7 CAPPUCCINO HƯƠNG MOCHA-HỘP 12... (mã hs cà phê g7 cappu/ hs code cà phê g7 ca)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ G7 PASSIONA HÒA TAN 4 IN 1-HỘP 14... (mã hs cà phê g7 passi/ hs code cà phê g7 pa)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ HẠT MR VIET ARABICA 500GR(647875)... (mã hs cà phê hạt mr v/ hs code cà phê hạt m)
- Mã HS 09019020: THỨC UỐNG HÒA TAN ARCHCAFE(15 GÓIX12HỘP)... (mã hs thức uống hòa t/ hs code thức uống hò)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ ĐEN VIETNAMESE BLACK COFFEE 185ML... (mã hs cà phê đen viet/ hs code cà phê đen v)
- Mã HS 09019020: Cà phê túi 5100016-Expert Blend 1- 500gr... (mã hs cà phê túi 5100/ hs code cà phê túi 5)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ MR VIET-CÀ PHÊ DALAT 250GR(647561)... (mã hs cà phê mr viet/ hs code cà phê mr vi)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ MR VIET RANG XAY ARABICA 250GR(647851)... (mã hs cà phê mr viet/ hs code cà phê mr vi)
- Mã HS 09019020: Cà phê hộp 5200067- hòa tan Americano Premium... (mã hs cà phê hộp 5200/ hs code cà phê hộp 5)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ CAPPUCCINO DỪA ARCHAFE(20GRX50TÚI) 1 KG... (mã hs cà phê cappucci/ hs code cà phê cappu)
- Mã HS 09019020: Cà phê túi 5200090-hoà tan 3in1 Café Sữa (E/V)... (mã hs cà phê túi 5200/ hs code cà phê túi 5)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ MATCHA DỪA HÒA TAN ARCHCAFE(12GÓI X18GRX 12HỘP)... (mã hs cà phê matcha d/ hs code cà phê match)
- Mã HS 09019020: CÀ PHÊ CAPUCHINO DỪA HÒA TAN ARCHCAFE(12GÓI X20GRX 12HỘP)... (mã hs cà phê capuchin/ hs code cà phê capuc)