Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0807 - Mã HS 08071100: Dưa hấu... (mã hs dưa hấu/ hs code dưa hấu)
- Mã HS 08071100: Roi quả tươi... (mã hs roi quả tươi/ hs code roi quả tươi)
- Mã HS 08071100: DƯA QUẢ TƯƠI... (mã hs dưa quả tươi/ hs code dưa quả tươi)
- Mã HS 08071100: Dưa hấu có hạt... (mã hs dưa hấu có hạt/ hs code dưa hấu có h)
- Mã HS 08071100: Dưa hấu quả tươi... (mã hs dưa hấu quả tươ/ hs code dưa hấu quả)
- Mã HS 08071100: Dưa kim cô nương... (mã hs dưa kim cô nươn/ hs code dưa kim cô n)
- Mã HS 08071100: Quả dưa hấu tươi... (mã hs quả dưa hấu tươ/ hs code quả dưa hấu)
- Mã HS 08071100: Qủa dưa hấu tươi... (mã hs qủa dưa hấu tươ/ hs code qủa dưa hấu)
- Mã HS 08071100: Dua hau quả tươi... (mã hs dua hau quả tươ/ hs code dua hau quả)
- Mã HS 08071100: Dưa hấu không hạt... (mã hs dưa hấu không h/ hs code dưa hấu khôn)
- Mã HS 08071100: DƯA HẤU (WATER MELON)... (mã hs dưa hấu water/ hs code dưa hấu wat)
- Mã HS 08071100: Dưa hấu, hàng mới 100%... (mã hs dưa hấu hàng m/ hs code dưa hấu hàn)
- Mã HS 08071100: TRÁI DƯA HẤU TƯƠI- THÙNG 17 KGS... (mã hs trái dưa hấu tư/ hs code trái dưa hấu)
- Mã HS 08071100: QUẢ DƯA HẤU RUỘT ĐỎ TƯƠI (13KGS/THÙNG N. W)... (mã hs quả dưa hấu ruộ/ hs code quả dưa hấu)
- Mã HS 08071100: Dưa hấu Việt Nam 01 thùng x 20kg, hàng mới 100%... (mã hs dưa hấu việt na/ hs code dưa hấu việt)
- Mã HS 08071100: Quả dưa hấu do VNSX đóng hộp carton (trọng lượng 18-22kg/hộp)... (mã hs quả dưa hấu do/ hs code quả dưa hấu)
- Mã HS 08071100: Qủa dưa hấu do VNSX đóng hộp carton (trọng lượng 18-22 kg/hộp)... (mã hs qủa dưa hấu do/ hs code qủa dưa hấu)
- Mã HS 08071100: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Dưa hấu (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 08071900: Dưa lưới... (mã hs dưa lưới/ hs code dưa lưới)
- Mã HS 08071900: Dưa vàng quả tươi... (mã hs dưa vàng quả tư/ hs code dưa vàng quả)
- Mã HS 08071900: Dưa ngọt... (mã hs dưa ngọt/ hs code dưa ngọt)
- Mã HS 08071900: Quả Dưa Lưới... (mã hs quả dưa lưới/ hs code quả dưa lưới)
- Mã HS 08071900: Trái dưa lưới... (mã hs trái dưa lưới/ hs code trái dưa lướ)
- Mã HS 08071900: Trái dưa lưới.... (mã hs trái dưa lưới/ hs code trái dưa lướ)
- Mã HS 08071900: Trái dưa gang tươi... (mã hs trái dưa gang t/ hs code trái dưa gan)
- Mã HS 08071900: Trái dưa lưới tươi.... (mã hs trái dưa lưới t/ hs code trái dưa lướ)
- Mã HS 08071900: Quả dưa lưới- Bịch 5kg... (mã hs quả dưa lưới b/ hs code quả dưa lưới)
- Mã HS 08071900: Dưa lưới. Hàng tái xuất theo TK TN số: 103083938750, mục 07.... (mã hs dưa lưới hàng/ hs code dưa lưới hà)
- Mã HS 08071900: Thực phẩm cung ứng cho tàu M. V STI MIRACLE: Dưa bở (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ hs code thực phẩm cu)
- Mã HS 08072000: Quả đu đủ... (mã hs quả đu đủ/ hs code quả đu đủ)
- Mã HS 08072000: Trái đu đủ... (mã hs trái đu đủ/ hs code trái đu đủ)
- Mã HS 08072000: Đu đủ chín... (mã hs đu đủ chín/ hs code đu đủ chín)
- Mã HS 08072000: Đu đủ chín... (mã hs đu đủ chín/ hs code đu đủ chín)
- Mã HS 08072000: Đu đủ to ngon... (mã hs đu đủ to ngon/ hs code đu đủ to ngo)
- Mã HS 08072000: ĐU ĐỦ (PAPAYA)... (mã hs đu đủ papaya/ hs code đu đủ papay)
- Mã HS 08072000: Qủa đu đủ xanh... (mã hs qủa đu đủ xanh/ hs code qủa đu đủ xa)
- Mã HS 08072000: Đu đủ sấy 100g... (mã hs đu đủ sấy 100g/ hs code đu đủ sấy 10)
- Mã HS 08072000: Quả đu đủ non tươi... (mã hs quả đu đủ non t/ hs code quả đu đủ no)
- Mã HS 08072000: ĐU DỦ XANH CẮT 1KG, 10KGS/CTN... (mã hs đu dủ xanh cắt/ hs code đu dủ xanh c)
- Mã HS 08072000: Đu đủ đông lạnh (18. 5 kg/thùng), hàng mới 100%... (mã hs đu đủ đông lạnh/ hs code đu đủ đông l)
- Mã HS 08072000: Đu đủ sợi khô (48 x 100g), Hiệu Con gà, Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ sợi khô/ hs code đu đủ sợi kh)
- Mã HS 08072000: Đu đủ sợi tươi (30 x 454g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100%... (mã hs đu đủ sợi tươi/ hs code đu đủ sợi tư)
- Mã HS 08072000: Đu đủ (tươi) bào đông lạnh (200gr/bag, 30bag/ctn, 6kg/ctn, sl: 40ctns)... (mã hs đu đủ tươi bà/ hs code đu đủ tươi)
- Mã HS 08072000: ĐU ĐỦ SỢI-FROZEN FRESH SHREDDED PAPAYA, HIỆU: CHECK, 1 THÙNG GỒM: 24BAGS * 500G, HÀNG MỚI 100%... (mã hs đu đủ sợifroze/ hs code đu đủ sợifr)
Trích: dữ liệu xuất nhập khẩu tháng 12