Nhập mã HS hoặc nhóm mã HS hoặc từ khóa để tìm kiếm trong trang.

0507 - Mã HS 05079090: Gạc nai nguyên chiếc, tên khoa học: Rusa Timorensis, mới 100%. Mục đích sử dụng: sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.... (mã hs gạc nai nguyên/ hs code gạc nai nguy)
- Mã HS 05079090: Linh dương Impala(Impala), tên khoa học: Aepyceros melampus, nguyên con, đã qua sơ chế, dùng để làm hàng thủ công mỹ nghệ.... (mã hs linh dương impa/ hs code linh dương i)
- Mã HS 05079090: Sừng bò, tên khoa học BosTaurus, dùng để làm hàng thủ công mỹ nghệ. Chiều dài từ 40-90 cm, dày 3mm. Hàng không thuộc danh mục cites.... (mã hs sừng bò tên kh/ hs code sừng bò tên)
- Mã HS 05079090: Linh dương Gemsbok(tên khoa học: Oryx gazelle, gồm đầu và tấm da lung(15Kilogam KGM), hàng đã qua sơ chế, dùng làm hàng thủ công mỹ nghệ.... (mã hs linh dương gems/ hs code linh dương g)
- Mã HS 05079090: Sừng bò nuôi (Bos Taurus) sấy khô, chiều dài từ 25 đến 35 cm/1 cái, dùng trong sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, hàng không nằm trong danh mục Cites.... (mã hs sừng bò nuôi b/ hs code sừng bò nuôi)
- Mã HS 05079090: Ngựa vằn Burchells(Zebra Burchells)tên khoa học: Equus quagga burchellii, gồm 01 đầu và tấm da lung 15Kilogam(KGM)đã qua sơ chế, dùng để làm hàng thủ công mỹ nghệ... (mã hs ngựa vằn burche/ hs code ngựa vằn bur)
- Mã HS 05079090: Linh dương mặt trắng Blesbok(tên khoa học: Damaliscus pygargus phillipsi), gồm đầu và tấm da lung(15Kilogam(KGM), Hàng đã qua sơ chế, dùng để làm hàng thủ công mỹ nghệ.... (mã hs linh dương mặt/ hs code linh dương m)
- Mã HS 05079090: Linh dương đen Đông Phi (Sable Antelope)) Tên khoa học: Hippotragus niger, đã qua sơ chế (80Kilogam(KGM)), gồm 05đầu và 05 tấm da lưng, dùng để làm hàng thủ công mỹ nghệ.... (mã hs linh dương đen/ hs code linh dương đ)
- Mã HS 05079090: Sừng bò nuôi (COW HORNS) Có tên khoa học bos taurus, không trong danh mục cấm nhập khẩu(CITES) dùng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Hàng đã qua sơ chế làm sạch và sấy khô... (mã hs sừng bò nuôi c/ hs code sừng bò nuôi)
- Mã HS 05079090: Sừng bò nhà nuôi màu đen được lấy từ giống bò thuộc chủng loại bò BOS TAURUS đã qua sơ chế, nguyên liệu dùng làm lược và đồ mỹ nghệ, xuất xứ Nigeria. Không nằm trong danh mục CITES.... (mã hs sừng bò nhà nuô/ hs code sừng bò nhà)
- Mã HS 05079090: Sừng của loài bò nuôi (tên khoa học Bos Taurus) sấy khô, chiều dài từ 25 đến 35 cm/1 cái, dùng trong sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, đóng gói 34kg/bao, hàng không nằm trong danh mục Cites.... (mã hs sừng của loài b/ hs code sừng của loà)
- Mã HS 05079090: Sừng tuần lộc (Reindeer antlers) nuôi nguyên chiếc dài từ 15cm- 70cm, hàng đông lạnh và không nằm trong danh mục CITES, dùng để sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng sơ chế chưa qua chế biến.... (mã hs sừng tuần lộc/ hs code sừng tuần lộ)
0508 - Mã HS 05080020: Vỏ sò (đã qua xử lý)... (mã hs vỏ sò đã qua x/ hs code vỏ sò đã qu)
- Mã HS 05080020: Vỏ sò biển (đã qua xử lý)... (mã hs vỏ sò biển đã/ hs code vỏ sò biển)
- Mã HS 05080020: VO SO THANH PHAM (9. 7*12)MM... (mã hs vo so thanh pha/ hs code vo so thanh)
- Mã HS 05080020: Vỏ sò, vỏ ốc các loại (không còn tạp chất hữu cơ)... (mã hs vỏ sò vỏ ốc cá/ hs code vỏ sò vỏ ốc)
- Mã HS 05080020: Vỏ sò đã qua tinh chế, nguyên liệu để sản xuất nút áo.... (mã hs vỏ sò đã qua ti/ hs code vỏ sò đã qua)
- Mã HS 05080020: Vỏ trai biển màu đen (Hàng đã qua sử lý ở nhiệt độ cao)... (mã hs vỏ trai biển mà/ hs code vỏ trai biển)
- Mã HS 05080020: Vỏ sò đã qua xử lý hóa chất, xử lý nhiệt. kt: 8-12 cm. mới 100%... (mã hs vỏ sò đã qua xử/ hs code vỏ sò đã qua)
- Mã HS 05080020: Vỏ ốc đã được xử lý sạch, khô, làm hàng thủ công mỹ nghệ)/ Seashell.... (mã hs vỏ ốc đã được x/ hs code vỏ ốc đã đượ)
- Mã HS 05080020: Vỏ sò trai đã qua xử lý dạng thô dùng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.... (mã hs vỏ sò trai đã q/ hs code vỏ sò trai đ)
- Mã HS 05080020: Vỏ sò MOP loại D_D grade MOP (Vỏ sò đã được xử lý sạch ở nhiệt độ cao)... (mã hs vỏ sò mop loại/ hs code vỏ sò mop lo)
- Mã HS 05080020: Vỏ sò đã qua sơ chế sạch dùng làm nguyện lliệu sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.... (mã hs vỏ sò đã qua sơ/ hs code vỏ sò đã qua)
- Mã HS 05080020: Vỏ con trai nước ngọt. (Đã bỏ ruột và làm sạch các tạp chất, phơi khô, độ ẩm dưới 50%, dùng để khảm trai) Sản xuất tại Trung Quốc, mới 100%... (mã hs vỏ con trai nướ/ hs code vỏ con trai)
- Mã HS 05080020: Vỏ sò đen đã qua sơ chế (chỉ sơ chế thông thường), sản phẩm dùng làm nút áo mỹ nghệ, (Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo TT 219/2013/TT-BTC).... (mã hs vỏ sò đen đã qu/ hs code vỏ sò đen đã)
- Mã HS 05080020: Vỏ ốc gai- PACIFIC MUREX, đã qua sơ chế (chỉ sơ chế thông thường), sản phẩm dùng làm nút áo mỹ nghệ. (Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo TT 219/2013/TT-BTC).... (mã hs vỏ ốc gai paci/ hs code vỏ ốc gai p)
- Mã HS 05080020: Vỏ ốc lớn- SYRINX ARUANUS, đã qua sơ chế (chỉ sơ chế thông thường), sản phẩm dùng làm nút áo mỹ nghệ. (Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo TT 219/2013/TT-BTC).... (mã hs vỏ ốc lớn syri/ hs code vỏ ốc lớn s)
- Mã HS 05080020: Vỏ bào ngư đã qua sơ chế (chỉ sơ chế thông thường), sản phẩm dùng làm nút áo mỹ nghệ, 1 package 392 bag. (Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo TT 219/2013/TT-BTC).... (mã hs vỏ bào ngư đã q/ hs code vỏ bào ngư đ)
- Mã HS 05080020: Vỏ ốc giác- CYMBIOLA NOBILIS, đã qua sơ chế (chỉ sơ chế thông thường), sản phẩm dùng làm nút áo mỹ nghệ. (Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo TT 219/2013/TT-BTC).... (mã hs vỏ ốc giác cym/ hs code vỏ ốc giác)
- Mã HS 05080020: VỎ SÒ THÀNH PHẨM 9. 7*25mm... (mã hs vỏ sò thành phẩ/ hs code vỏ sò thành)
- Mã HS 05080020: Vỏ ốc (MOP Shells). Hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc mop shel/ hs code vỏ ốc mop s)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc áo trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc áo trang/ hs code vỏ ốc áo tra)
- Mã HS 05080020: Bột vỏ cua. Nguyên liệu 100% từ VN... (mã hs bột vỏ cua ngu/ hs code bột vỏ cua)
- Mã HS 05080020: Vỏ cua nghiền (dùng làm phân bóni)... (mã hs vỏ cua nghiền/ hs code vỏ cua nghiề)
- Mã HS 05080020: Vỏ Lắc ốc trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ lắc ốc trang/ hs code vỏ lắc ốc tr)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc giấy trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc giấy tran/ hs code vỏ ốc giấy t)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc quéo trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc quéo tran/ hs code vỏ ốc quéo t)
- Mã HS 05080020: Vỏ Mành ốc trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ mành ốc tran/ hs code vỏ mành ốc t)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc hương trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc hương tra/ hs code vỏ ốc hương)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc vỗ đỏ trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc vỗ đỏ tra/ hs code vỏ ốc vỗ đỏ)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc tu hú trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc tu hú tra/ hs code vỏ ốc tu hú)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc ca rô trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc ca rô tra/ hs code vỏ ốc ca rô)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc tắc kè trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc tắc kè tr/ hs code vỏ ốc tắc kè)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc sọ dừa trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc sọ dừa tr/ hs code vỏ ốc sọ dừa)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc mỏ két trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc mỏ két tr/ hs code vỏ ốc mỏ két)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc cối mè trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc cối mè tr/ hs code vỏ ốc cối mè)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc lỗ đầu trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc lỗ đầu tr/ hs code vỏ ốc lỗ đầu)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc bàn ủi trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc bàn ủi tr/ hs code vỏ ốc bàn ủi)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc tai bẹ trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc tai bẹ tr/ hs code vỏ ốc tai bẹ)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc bàn tay trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc bàn tay t/ hs code vỏ ốc bàn ta)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc vỗ xanh trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc vỗ xanh t/ hs code vỏ ốc vỗ xan)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc giấy nâu trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc giấy nâu/ hs code vỏ ốc giấy n)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc cối lưới trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc cối lưới/ hs code vỏ ốc cối lư)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc heo bông trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc heo bông/ hs code vỏ ốc heo bô)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc cối vàng trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc cối vàng/ hs code vỏ ốc cối và)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc kim khôi trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc kim khôi/ hs code vỏ ốc kim kh)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc tù và gai trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc tù và gai/ hs code vỏ ốc tù và)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc miệng tím trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc miệng tím/ hs code vỏ ốc miệng)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc tẩu thuốc trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc tẩu thuốc/ hs code vỏ ốc tẩu th)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc miệng méo trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc miệng méo/ hs code vỏ ốc miệng)
- Mã HS 05080020: Vỏ ỐC cối trắng trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc cối trắng/ hs code vỏ ốc cối tr)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc gai trắng trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc gai trắng/ hs code vỏ ốc gai tr)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc xà cừ nâu trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc xà cừ nâu/ hs code vỏ ốc xà cừ)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc xà cừ lớn trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc xà cừ lớn/ hs code vỏ ốc xà cừ)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc cuốn chiếu trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc cuốn chiế/ hs code vỏ ốc cuốn c)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc tháp trắng trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc tháp trắn/ hs code vỏ ốc tháp t)
- Mã HS 05080020: Vỏ bào ngư trắng trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ bào ngư trắn/ hs code vỏ bào ngư t)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc tù và bông trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc tù và bôn/ hs code vỏ ốc tù và)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc vỗ xanh nhỏ trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc vỗ xanh n/ hs code vỏ ốc vỗ xan)
- Mã HS 05080020: Vỏ trai nước ngọt trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ trai nước ng/ hs code vỏ trai nước)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc vỗ xanh lớn trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc vỗ xanh l/ hs code vỏ ốc vỗ xan)
- Mã HS 05080020: Vỏ Ốc dán trang trí trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc dán trang/ hs code vỏ ốc dán tr)
- Mã HS 05080020: Vỏ ốc làm Chuông gió trang trí, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc làm chuôn/ hs code vỏ ốc làm ch)
- Mã HS 05080020: Vỏ ốc trang trí, không nhãn hiệu, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc trang trí/ hs code vỏ ốc trang)
- Mã HS 05080020: Ốc cối trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc cối trang tr/ hs code ốc cối trang)
- Mã HS 05080020: Ốc gáo trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc gáo trang tr/ hs code ốc gáo trang)
- Mã HS 05080020: Ốc caro trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc caro trang t/ hs code ốc caro tran)
- Mã HS 05080020: Ốc trai trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc trai trang t/ hs code ốc trai tran)
- Mã HS 05080020: Ốc cối mè trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc cối mè trang/ hs code ốc cối mè tr)
- Mã HS 05080020: Ốc sọ dừa trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc sọ dừa trang/ hs code ốc sọ dừa tr)
- Mã HS 05080020: Ốc sò quạt trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc sò quạt tran/ hs code ốc sò quạt t)
- Mã HS 05080020: Ốc heo bông trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc heo bông tra/ hs code ốc heo bông)
- Mã HS 05080020: Vỏ sò dương trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs vỏ sò dương tra/ hs code vỏ sò dương)
- Mã HS 05080020: Ốc kim khôi trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc kim khôi tra/ hs code ốc kim khôi)
- Mã HS 05080020: Ốc miệng méo trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc miệng méo tr/ hs code ốc miệng méo)
- Mã HS 05080020: Ốc tù và gai trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc tù và gai tr/ hs code ốc tù và gai)
- Mã HS 05080020: Ốc gai trắng trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc gai trắng tr/ hs code ốc gai trắng)
- Mã HS 05080020: Óc nga trắng trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs óc nga trắng tr/ hs code óc nga trắng)
- Mã HS 05080020: Bào ngư xanh trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs bào ngư xanh tr/ hs code bào ngư xanh)
- Mã HS 05080020: Chuỗi vỏ sò, đã qua gia công (106-110cm/ chuỗi), mới 100%... (mã hs chuỗi vỏ sòđã/ hs code chuỗi vỏ sò)
- Mã HS 05080020: Ốc tù và bông trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc tù và bông t/ hs code ốc tù và bôn)
- Mã HS 05080020: Ốc vỗ xanh nhỏ trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc vỗ xanh nhỏ/ hs code ốc vỗ xanh n)
- Mã HS 05080020: Ốc vỗ xanh lớn trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs ốc vỗ xanh lớn/ hs code ốc vỗ xanh l)
- Mã HS 05080020: Vỏ bào ngư xanh trang trí, không nhãn hiệu (hàng mới 100%)... (mã hs vỏ bào ngư xanh/ hs code vỏ bào ngư x)
- Mã HS 05080020: ĐẦU VÕ TÔM TƯƠI ĐÔNG LẠNH, ĐÓNG GÓI 1. 3KG/BLOCK X 6/CTN, SIZE MIX... (mã hs đầu võ tôm tươi/ hs code đầu võ tôm t)
- Mã HS 05080020: Nang mực (Tên tiếng anh: Cuttlefish Bone). Quy cách đóng gói: 37. 5kg/bao... (mã hs nang mực tên t/ hs code nang mực tê)
- Mã HS 05080020: Dây đã treo vỏ sò, đã qua gia công, (1 dây gồm 4 nhánh, mỗi nhánh dài 60-68cm), mới 100%... (mã hs dây đã treo vỏ/ hs code dây đã treo)
- Mã HS 05080020: ĐẦU VỎ TÔM ĐÃ LÀM SẠCH VÀ SẤY KHÔ (CLEAN AND DRIED SHRIMP HEAD AND SHELL), HÀNG MỚI 100%... (mã hs đầu vỏ tôm đã l/ hs code đầu vỏ tôm đ)
- Mã HS 05080020: Mày ốc búa (vỏ ốc) đã xử lý, tên khoa học: Hemifusus pugilinus, (ngoài danh mục cites), dùng để trang trí, hàng mới 100%... (mã hs mày ốc búa vỏ/ hs code mày ốc búa)
- Mã HS 05080020: Vỏ ghẹ khô, đã được làm sạch, sấy khô, dùng để làm nguyên liệu chiết xuất chitin, -SNOW CRAB SHELL, đóng gói: 20 kgs/bao, hàng mới 100%... (mã hs vỏ ghẹ khô đã/ hs code vỏ ghẹ khô)
- Mã HS 05080020: Vỏ sò điệp đã được làm sạch và xỏ dây thành xâu chuỗi. Loại 080093. 290. 1 7 quy cách gồm 1 dây dài từ 80 cm đến 93 cm, có 290 cái vỏ sò và nặng 7 KG... (mã hs vỏ sò điệp đã đ/ hs code vỏ sò điệp đ)
- Mã HS 05080090: Vỏ sò các loại (Vỏ sò đã qua xử lý)... (mã hs vỏ sò các loại/ hs code vỏ sò các lo)
- Mã HS 05080090: Vỏ sò vỏ ốc đã qua xử lý (không còn tạp chất hữu cơ)... (mã hs vỏ sò vỏ ốc đã/ hs code vỏ sò vỏ ốc)
- Mã HS 05080090: Vỏ sò điệp đã được làm sạch dùng để trang trí ngoài trời... (mã hs vỏ sò điệp đã đ/ hs code vỏ sò điệp đ)
- Mã HS 05080090: Vỏ sò, đã qua xử lý bằng nhiệt, dạng vỏ, mục đích sử dụng: để làm cúc quần áo... (mã hs vỏ sò đã qua x/ hs code vỏ sò đã qu)
- Mã HS 05080090: Vỏ sò điệp xâu dây (01 bộ 01 xâu 164 chiếc). Mới 100%... (mã hs vỏ sò điệp xâu/ hs code vỏ sò điệp x)
- Mã HS 05080090: Vỏ ốc dùng để trang trí. không có nhãn hiệu (Hàng mới 100%)... (mã hs vỏ ốc dùng để t/ hs code vỏ ốc dùng đ)
- Mã HS 05080090: Nang mực 4'' đóng hộp, dùng làm thức ăn cho chim, net: 224, 1 kgs... (mã hs nang mực 4 đó/ hs code nang mực 4)
- Mã HS 05080090: Nang mực 5'' đóng hộp, dùng làm thức ăn cho chim, net: 408, 6 kgs... (mã hs nang mực 5 đó/ hs code nang mực 5)
- Mã HS 05080090: Nang mực 2 miếng 4'' đóng vỉ, dùng làm thức ăn cho chim, net: 39 kgs... (mã hs nang mực 2 miến/ hs code nang mực 2 m)
- Mã HS 05080090: Nang mực 4 miếng 4'' đóng vỉ, dùng làm thức ăn cho chim, net: 189 kgs... (mã hs nang mực 4 miến/ hs code nang mực 4 m)
- Mã HS 05080090: Nang mực 6 miếng 4'' đóng vỉ, dùng làm thức ăn cho chim, net: 174 kgs... (mã hs nang mực 6 miến/ hs code nang mực 6 m)
- Mã HS 05080090: Nang mực 1 miếng 6'' đóng vỉ, dùng làm thức ăn cho chim, net: 284, 2 kgs... (mã hs nang mực 1 miến/ hs code nang mực 1 m)
- Mã HS 05080090: Vỏ ốc đã được làm sạch. Quy cách đóng gói: 54kg/kiện. (Tên tiếng anh: Conch Shell). Hàng mới 100%... (mã hs vỏ ốc đã được l/ hs code vỏ ốc đã đượ)